• Mevcut politika ile fiyat istikrarı sağlanır mı?

  *Ülkemizin enflasyon olgusu bağlamında uzun soluklu konumu ise ne yazık ki olumsuzdur. 1970’lerin başlarından itibaren 2000’li yılların başına kadar geçen 30 yıllık kayıp dönemde gerçekleşen yüksek enflasyon makroekonomik istikrarımızı sürekli bir biçimde zedelemiştir. *Enflasyon hedefini yüzde...
 • “Parasal sıkılaştırma” mı, parasal genişleme” mi?

  *Merkez Bankası, sıkı para politikası uyguladığını açıklıyor. Ancak uygulamalar, bunun tam tersine gösteriyor. Sıkılaştırılmış para politikasından uzaklaşmanın en bilinen adımı TCMB’nin piyasaya yönelik fonlamasında kullandığı faizleri düşürmesi oldu. *Yeni dönemde para politikasında genişlemeci adımları daha sık...
 • Mali disiplin kayboldu

  *Gelinen noktada, artık mali disiplinden söz etmek zor. Hızlı bir biçimde artan bütçe açığı ve giderek açık vermeye başlayan faiz dışı denge kontrol altındaki bir maliye politikasından uzaklaşıldığının somut göstergeleri. Ayrıca, bütçe giderleri içerisinde payı artan...
 • Yapısal tedbirlere çok ihtiyaç var

  *Sorunlarımızı çözümleyecek yapısal tedbirlere ihtiyacımızın en üst düzeyde olduğunun farkına varmalı ve bir an önce gerekli dönüşümlere yönelmeliyiz. *İlk sıraya yerleştirmemiz gereken yapısal reform ise, piyasalaşma, parasallaşma ve finansallaşma olmazsa olmaz bileşeni olarak görmemiz gereken fiyat...
 • İktisat politikaları önceliği ne olmalıdır?

  *Büyümenin gerekli olduğu ve istihdamın artmasının son derece elzem olduğu tabii ki tartışma dışıdır. Ama makro ekonomik performansımızı bu zor döneme taşıyan politikaları tekrarlamak yerine, daha zor ama yapısal dönüşümü mümkün kılan bir tercih üzerinde düşünmemiz...
 • Sıkılaştırılmış para politikasına güven zedelenebilir

  Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 66 artarken vergi gelirleri sadece yüzde 7 arttı. Bütçe gelirlerindeki yüksek oranlı artışın nedeni vergi dışı gelirlerde görülen yüzde 809’luk artış. Bu  da TCMB’nin 2018 yılı karının avans olarak alınmasından kaynaklandı....
 • Cari açık nasıl azaltılır?

  *Son üç aylık dönemde ortaya çıkan cari fazla yapısal bir dönüşümden ziyade konjonktürel bir değişime işaret ediyor. Ulusal para değerlendiğinde tüm iktisadi aktörlerin ezbere bildiği yapısal dinamikler yeniden işlemeye başlayacaktır. *Yapısal bir dönüşüm için gereken temel...
 • Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu

  Doğrudan yatırımlarda ve portföy yatırımlarında azalış yaşanması söz konusu alanlarda yabancılar tarafından satın alınmış olan TL cinsinden varlıkların döviz cinsinden karşılıklarının düşmesine neden oldu. TL’de görülen değerlenme kapsamında söz konusu trend tersine dönecek ve bu nedenle...
 • Türkiye ekonomisinin döviz sorunu

  Döviz kurlarındaki yüksek dalgalanmalar, Türk ekonomisi için en önemli sorunların başında geliyor. Peki bu sorun nasıl çözülmeli, hangi önlemler alınmalı? Bu konuda yapılanlar, işin esasının iyi algılanmadığını gösteriyor. Türk ekonomisinin uzun vadeli yapısal sorunlarının başında gelen...
 • Türk Lirası’nın değeri ne olmalı?

  Türk Lirası, uzun yıllar boyunca aşırı değerli oldu. Özellikle gelişmiş ülke paralarına karşı 2003-2017 arasında karşımıza çıkan bir aşırı değerlilik söz konusudur. Esasen bunun sonuçları da iyi biliniyor. Gelişmiş ülke paralarının ulusal paramız karşısında değerlenmesi süreci...

Site Haritası