• Küçük adımlar, büyük sonuçlar doğurur mu?

  by - Şub 1, 2018
  Hayatımızı etkilese de etkilemese de yönetemediğimiz değişimler için yapabileceğimiz tek şey, değişimin etkilerini kendi yararımıza kullanabilmektir. Yani engelleyemediğimiz rüzgarın gücünden ve yönünden en iyi bir şekilde yararlanabilmektir. Bazı arkadaşlar, yaşadığımız ve bizzat etkilendiğimiz ya da etkilenmediğimiz...
 • Ekonomik kriz ve önlemler…

  by - Oca 1, 2018
  Kapitalizmin tarihi, krizlerle doludur ve belli ki daima da olacaktır. Zira kapitalizmin özünde aşırı rekabet vardır ve bu rekabet acımasızdır, yıkıcıdır. Bu gerçeğin bir an dahi unutulmasının sonuçları kötü oluyor. Krizleri bir doğa felaketi (deprem, tayfun,...
 • Bilanço ve insan kaynağı…!

  by - Ara 1, 2017
  Bir şirketin değeri, öncelikle bilançoda ortaya konulan aktif ve pasif tarafındaki kaynaklara bakılarak belirlenir. Ancak sadece bilanço değerlerini baz almak, yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Şirketin insan unsuru da mutlaka dikkate alınmalıdır.   Şirket bilançolarının aktif tarafı kullanım,...
 • Eğitim Bayramı’nda 20’nciye doğru…

  by - Kas 1, 2017
  Adıyaman’ın Besni ilçesi,  tam 19 yıldan bu yana Besni Eğitim Vakfı’nın (BEV) öncülüğü ve Kaymakamlık ile Belediye’nin paydaşlığında, her yıl Ekim ayında, adeta festival niteliğinde olan “Eğitim Bayramı” düzenliyor. İnsan hayatında eğitimin önemini anlatmaya kelimeler yetmez....
 • Motivasyon nasıl sağlanır?

  by - Eki 1, 2017
  Liderin asli görevlerinden biri, şirketin vizyon ve misyonuna uygun olarak, yıllık plan-programlar yapmak ve belirlenen bu hedeflere dönük olarak, çalışanlarının bilgi, yetenek ve kabiliyetlerinden üst düzeyde yararlanmak, bunun için de tüm çalışanlarını hedefe kilitlemek, motive etmektir....
 •  Yönetimde dört doğru, bir yanlışı götürür mü?

  by - Ağu 1, 2017
  “Kervan yolda dizilir” deyip, hiçbir hazırlık yapmadan hemen her işe koyulmak yerine, gerekli hazırlıkları her boyutuyla yapmak ve ondan sonra yola koyulmaktır. Aksi halde, yapılan dört doğru, bir yanlışı götürmez. Yaşam “sıfır hata” üzerine kurulu olsaydı,...
 • Bürokrasi güç mü, yoksa zafiyet midir?

  by - Tem 1, 2017
  Bürokrasi, zaman ve emek maliyetinin yanında mutsuz müşteri demektir. Bunlardan ilk ikisinin maliyetini hesaplamak mümkün, ama üçüncüyü ölçmek güç, hatta imkansızdır. Zira, müşteri mutsuzluğu, sadece kaybedilen müşteri sayısı ile sınırlı değildir. Bürokrasi denilince haklı olarak çoğumuzun...
 • Çalışan mutluluğu ne kadar önemli?  

  by - Haz 1, 2017
   Çalışan bağlılığı, şirketlerin maliyetlerini düşürür, karlılıklarını artırır, marka farkındalığı yaratır. Bu nedenle, çalışanların potansiyelini üst düzeyde ortaya çıkaracak şekilde onları mutlu edecek uygulamalar her geçen gün önemini artırıyor. Bir işletmede,  müşteri, çalışan ve sermayedardan her üçünün de...
 • Yaptığını yaz, yazdığını uygula..!

  by - May 1, 2017
  Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde, yasaların eksikliğinden çok, var olan yasalara uyulmaması yatıyor. Ne yazık ki ülkemizde, yasalara aykırı davranmak etik dışı bir davranış olarak kişiyi toplumun dışına atmak yerine, başarılı addedilerek adeta içine çekiyor. Bir ülkede...
 • Karıncalar uzun yaşamanıza izin verir mi?

  by - Nis 1, 2017
  Acaba fil, hortumu ile 300 kiloyu nasıl kaldırabiliyor? Pire kendi uzunluğunun 300 katına kadar nasıl zıplayabiliyor? Kırlangıçlar, hiç yorulmadan 200 gün boyunca nasıl uçabiliyor? Bunları hiç düşündünüz mü? Hayvanlar alemini hep merak etmişimdir. Ufacıkları ile kocamanları...