Son Haberler

ERP’ler, rekabet avantajı sağlar mı?

ERP sistemini kurumların mevcut (orijinal) iş süreçlerine uyacak şekilde kişiselleştirmek mümkün olsa da, yüksek maliyet, bakım zorlukları ve sistem güncelleme ilgili sorunlar nedeniyle çok önerilmiyor aslında.

ERP sistemlerinin uygulanması ve faydaları hakkında araştırmalar ve tespitler yapılmasına rağmen, rekabet avantajı ve ERP ilişkili araştırmalara pek rastlanmıyor. Ayrıca ERP satın alırken, bu sistemler ile kurumların stratejisi arasındaki uyum veya uyumsuzluklara çok nadir olarak dikkat ediliyor, farkındaysanız.

ERP SİSTEMLERİ, KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Sizin de, aklınıza takılıyor mu?

Bazı kurumlar, benzer ERP sistemlerini kullanan rakiplerine göre neden daha iyi performans gösterebiliyor?

ERP sistemleri, en ideal durumda, kurumsal çapta tüm iş süreçlerini entegre etmeyi hedefliyor. ERP sistemini kurumların mevcut (orijinal) iş süreçlerine uyacak şekilde kişiselleştirmek mümkün olsa da, yüksek maliyet, bakım zorlukları ve sistem güncelleme ilgili sorunlar nedeniyle çok önerilmiyor aslında. Ancak ülkemizde kurumlar tarafından çoğunlukla bu metod tercih ediliyor.

VANİLYA SİSTEMİ

Az sayıda kurum tarafından olsa da, standart kurulum da son yıllarda tercih edilmeye başlandı. Ancak kurumların eşsiz ve taklit edilmesi zor olan özellikleri bir standart ERP Kurulumu (vanilya sistemi) kullanılması nedeniyle tahrip olabilir. ERP’lerin standart kurulumları, yıllarca eklenen geliştirmeleri, denenmiş fonksiyonları ve iş süreçlerini içerir. Hatta birçok ERP sisteminde standart uygulamalara ek olarak sektörlere özel geliştirilen en iyi iş süreçleri de zamanla yer alıyor.

ERP sistemleri standart kurulumları ile uygulanırsa  daha önce rekabet avantajına sahip olan kurumları sıkıntıya sokabilir.  Bu avantajını kaybedebilir. Ama rekabet avantajı olmayan kurumlara da, rekabet avantajı sağlayabilir.  Buna da Ortak Sistem Kullanımı Paradoksu da diyebiliriz belki de.

ERP SİSTEMLERİ TAKLİT EDİLİYOR

Yönetsel BT becerileri, yönetimin işletme işlevlerini desteklemek ve geliştirmek için BT uygulamalarını geliştirme ve bunlardan yararlanma becerisi olarak tanımlanabilir. Böylelikle gerçek değerin, sadece ERP sistemi ile değil, yöneticilerin ERP’yi kullanma biçimi ile ortaya çıkıyor olduğu açıktır. Çünkü ERP sistemleri giderek taklit edilebilir ve en iyi ihtimalle geçici bir rekabet avantajı elde etmek için kullanılabilir durumdadır.

Peki, “kurumlar, kaynaklarının veya kapasitelerinin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için yeterince örgütlenmiş durumda mı?”

ERP SİSTEMİ, TEKNOLOJİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

Başarılı bir proje planlamak, uygulama ve ERP sisteminin uyumlu kullanılması kurumlar için rekabet avantajının kaynağı olabilir. Bu da, ERP projesinin yönetimin ve operasyonların odağında olması gerektiği anlamına gelir. Bu başarıda, iş süreçleri ile organizasyon arasındaki uyumu kolaylaştırmak için yapılan yeniden yapılanma (BPR) projelerinin önemli bir yeri olduğu açıktır. Çünkü, kurumlar, iş gereksinimleri ile ERP sisteminin teknolojik yönlerini birleştirmezlerse, sistem mantığı ile iş mantığı arasında bir çatışma doğmasına sebep olurlar.

Kurumun örgütsel kabiliyetleri ve kullanılan ERP uygulaması sadece rekabet avantajı elde etmek için gerekli imkânlar olarak değerlendirilmelidir.

ERP sistemi ile sürekli bir düzende organizasyonel yapıları, süreçleri, prosedürleri, politikaları ve kültürleri inşa etmeye odaklanmalıdır. Bu motivasyon ve istikrar zaman içinde aksarsa sağlanan rekabet avantajı da değerini yitirebilir. Bunun için üst yönetim desteği, açık ve esnek kurum kültürü, iletişim, karşılaşılan engeller ile baş etmek ve geleceğe odaklanmak gereklidir.

Göker SARP

sarp@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası