Son Haberler

“Avusturya, çok karlı ve cazip bir pazar”

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Dr. Reinhold Mitterlehner Turcomoney’e konuştu

AVUSTURYA, ÇOK KARLI VE CAZİP BİR PAZAR

 *Avusturya, küresel finansal krizi iyi yönetti, şimdi ekonominin büyümesi bekleniyor.

 *AB olarak Birleşik Krallık’a ihtiyacımız var.

 *Bize göre Türkiye’ye AB özel üyelik statüsü verilmeli

 *Türkiye, gelecek vaat eden bir pazar. Ülkelerimiz arasında ciddi bir ticaret potansiyeli var. Bu potansiyeli değerlendirmeliyiz

 *Avusturya da aynı şekilde karlı ve cazip bir pazar. Yabancı şirketler, çeşitli iş alanlarında ve BT ve fen bilimleri gibi hizmet sektöründe yatırım yapabilirler.

Avusturya, 8.5 milyonluk nüfusu, 360 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), 42 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliri ile Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri. Turcomoney ekibi olarak ülke raporları kapsamında son durağımız dost ülke Avusturya oldu. AVUSTURYA RAPORU için ülkeyi bir baştan bir başa gezdik, ekonominin seyrini araştırdık, iş dünyasının nabzını tuttuk. Peki Avusturya ekonomisi, küresel krizin pençesinden tamamen kurtuldu mu? Avrupa Birliği, dağılıyor mu? Böyle bir ihtimal var mı? Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret hacmi nasıl artırılır? Avusturya, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği hakkında ne düşünüyor? Avusturya’da yatırım fırsatları ve iş imkanları neler?

Turcomoney sordu, Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Dr. Reinhold Mitterlehner yanıtladı…

 –Sayın Bakan, Avrupa ülkeleri küresel finansal krizden oldukça olumsuz etkilendiler. Birçok ülkede bu olumsuz etkiler hala devam ediyor. En hızlı şekilde iyileşme gösteren ekonomilerden bir tanesi Avusturya ekonomisi. Avusturya’nın krizin etkilerinin üstesinden tamamen geldiğini söyleyebilir misiniz?

Avusturya, küresel finansal krizi iyi yönetti, genel görünüm olumlu devam ediyor. Dört yıl devam eden, yavaş giden ekonomik etkinlikten sonra, Avusturya ekonomisinin büyümesi bekleniyor.

AVUSTURYA EKONOMİSİ %2 BÜYÜYECEK

Avusturya ekonomisinin analizleri tamamlanırsa, ne tip sonuçlar göreceğiz? Ekonomik büyüme, dış ticaret, işsizlik ve enflasyon göstergeleri nası?

Avusturya ekonomisinin gelecek iki yılda, kişisel gelir vergisinde büyük indirim ve ihracatın hız kazanmasıyla %1,6 büyümesi bekleniyor. Enflasyon %2′ nin altındaki seyrine devam ederken, işsizliğin %6 civarında olacağı tahmin ediliyor.

AB OLARAK BİRLEŞİK KRALLIK’A İHTİYACIMIZ VAR

Son zamanlarda, AB’nin dağılacağına dair bazı kötümser tablolar çiziliyor. Bazı ülkeler AB’den ayrılıp ayrılmama konusunda referandum yapacaklar. Bu nedenle, 23 Haziran’ da Birleşik Krallık’ ta AB’ ye üye olma ile ilgili referandum yapılacak. Aynı zamanda, benzer tartışmalar Yunanistan’da da oluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük umutlar ile kurulan AB, şimdi dağılıyor mu?

AB içinde önemli bir partner olarak Birleşik Krallık’ a ihtiyacımız var, sadece ekonomik ve jeostratejik mülahazalarla değil. Ülkelerimizin yakın ekonomik ilişkileri var ve ortak pazar ihracatı ve yatırımları kolaylaştırıyor. AB içinde, daha fazla rekabet edilebilirlik talepleri sadece İngiliz kişisel çıkarları için olmadığından, hem diğer AB üyelerinin hem de bu üyelerin oluşturduğu birliğin çıkarlarını karşılayan adil bir anlaşmaya sahibiz.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDA FIRSATLAR VAR

Diğer taraftan, AB üyeliği için 20 yıl önce başvuran Türkiye’nin durumu, çözümlenmemiş karışıklığa dönüştü. Önceleri Türkiye toplumunda AB’ ye katılım için büyük destek vardı. AB’ye katılımdaki gecikmeler sebebiyle bu destek azaldı. Bazı ülkelerin Türkiye’nin AB’ye tam katılımı ile ilgili olumsuz yaklaşımları var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Katılım müzakereleri uzun süren bir süreçtir. Bununla birlikte, su anki dinamikler Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden canlanması için fırsatları beraberinde getiriyor.

TÜRKİYE’YE ÖZEL ÜYELİK VERİLMELİ

Türkiye’nin AB’nin tam üye ne zaman olacağını düşünüyorsunuz?

Avusturya, AB ile Türkiye arasında özel üyelik önerdi. Müzakerelerin ötesine geçen herhangi bir sonuç, ancak Avusturya nüfusunun dahil olması ile onaylanabilir.

BÜYÜK TİCARET POTANSİYELİ VAR

Krize rağmen 2009-2014 arası Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar Euro’ dan 2,5 milyar Euro’ ya çıktı. Bu gelişme için bir fırsat. Sizce, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ne yapılabilir?

Son yıllarda giderek artan ikili ticarete rağmen, enerji (yenilenebilir enerjiler) ve çevre (çevre teknolojileri), turizm, altyapı (Hava trafiği, demiryolu ve yollar), tarım ve gıda endüstrisi gibi sektörlerde ikili ticaret için büyük atıl potansiyel olan ticaret modelleri gürünüyor. Bu bağlamda, engelleri kaldırarak, bürokrasiyi azaltarak ve diğer acil gerekli reformları uygulamaya koyarak işletmeler için doğru bir çerçeve oluşturmanın yanı sıra iş ortamını iyileştirmeye devam etmek zorundayız.

TÜRKİYE GELECEK VAAT EDEN BİR PAZAR

Son yıllarda, Avusturya’nın Türkiye’deki yatırımlarını artırmak için ciddi girişimlerde bulunduğu görülüyor. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

2014 yılında 5 milyar Euro’luk Avusturya yabancı yatırım hacmi, Avusturya şirketlerinin Türk pazarını ne kadar cazip gördüklerini yansıtıyor. Kalifiye iş gücü ve Türkiye’nin eşsiz jeopolitik konumu yanında Türk ekonomisinin dinamizmi, ülkeyi bölgedeki yabancı yatırımcılar için en çok gelecek vaat eden pazarlar arasına yerleştiriyor.

AVUSTURYA PAZARI ÇOK KARLI VE CAZİP

Avusturya’da, şirketler hangi alanlarda yatırım yapmalı ve yatırım yapmak isteyen şirketler için ne tür fırsatlar var?

Avusturya çok cazip bir pazar ve son derece karlı bir iş lokasyonu – dolayısıyla yabancı şirketler, çeşitli iş alanlarında ve BT ve fen bilimleri gibi hizmet sektöründe yatırım yapabilirler. Avusturya genellikle üst seviye bilgi birikimi ve kalite, yüksek performans teknolojileri, son derece gelişmiş altyapısı ve Doğu ve Güney Doğu Avrupa’ya yakın AB üyeliği ile yatrımcıların bunlardan faydalanmalarını olanaklı kılıyor.

AR-GE DESTEKLERİ VERİYORUZ

Avusturya’ da yatırımcılar için ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? Vergi, arazi, sigorta, enerji ve iş gücü ile ilgili herhangi bir destek/teşvik veriyor musunuz? Bununla ilgili yeni çalışmalar var mı?

Avusturya, AB direktiflerine uygun olarak yatırım desteği ve teşvikler sunuyor. Dahası, sözleşmeli araştırma gibi şirketin kendi Ar-Ge’si için de geçerli olan ve nakit olarak ödenen – %10’dan %12’ye artırılmıştır- grup vergi düzeni ile, Avusturya, Avrupa’da ve 2016 yılında rol model olarak örnek teşkil etmektedir, Research Premium. Bu nedenle, kurumsal inovasyonlar için çerçeve koşulllar daha da iyileştiriliyor.

Yatırım yapmak isteyen şirketler için, dolayısıyla ülkeye yabancı para girişi olarak dönebilecek, AVUSTURYA’ da üretim ve istihdam yaratılmasının iyileştirilmesi için bürokrasiyi azaltacak mısınız ?

Şu anda biz Avusturya’da şirketler için ekonomik faaliyetleri kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltmak için bir dizi reform yapıyoruz –  bunlar çoğunlukla bir işletmenin kurulmasının basitleştirilmesi ve idari kararların hızlandırılmasını ve bu sayede yatırımların desteklenmesi ve yeni iş ve fırsatların yaratılması hedefleniyor.

Avusturya’da organizasyonların özelleştirilmesi ile ilgili son durum nedir? Hangi koşullarda özelleştiriyorsunuz?

Devletin sahibi olduğu kuruluşların özelleştirilmesi Avusturya Federal Yasası ile düzenlenir. Son revizyon Mart 2015’te yürürlüğe girdi. 2015 ÖBIB-Yasası, devletin hisse sahibi olduğu kuruluşlarda devletin çıkarlarını korumak, devletin sahibi olduğu kuruluşlara katılımı yönetmek, özelleştirme prosedürlerini yürütmek  ( herhangi bir indirim hakkı, daha önceki bir devlet çözümü gerektirir) ve hisse senedi edinme veya transferi için yasal temeller ve prosedürler tesis eder. ÖBIB, 2000 yılından bu yana, Avusturya Cumhuriyeti özelleştirmelerinden 6,3 milyar Euro tutarında gelir üretti.

Bu röportajın devamını,,

Turcomoney’i Yaysat’ın seçkin bayilerinden,

D&R, Remzi Kitabevi, NT, Özdilek, Real, İnkılap Kitapevi ‘nden satın alabilir,

D&R’ın internet sitesinden

http://www.dr.com.tr/Dergi/Turcomoney/Kolektif/Ekonomi-Haber/Ekonomi-is-Dunyasi/urunno=0000000370911

Dijimecmua’dan (http://www.dijimecmua.com/turco-money/) okuyabilir, satın alabilir, abone olabilirsiniz.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası