Son Haberler

İşte Avusturya’daki yatırım fırsatları…

KRİZDEN ÇIKAN AVUSTURYA, YABANCI GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYOR

AVUSTURYA’DA YATIRIM FIRSATLARI, İŞ İMKANLARI

*Avro bölgesinde küresel krizden hızlı çıkan ülkelerden biri olan Avusturya, yabancı yatırımcıları çekmek için bir dizi teşvik getiriyor.

*AB üyesi ve liberal bir ekonomik yapıya sahip olan Avusturya yatırım ortamı olarak oldukça iyi bir konumda bulunuyor.

*Başta turizm, enerji ve tarım olmak üzere birçok sektörde yatırım potansiyeli var. Ayrıca bu ülkeye kaliteli olmak şartıyla birçok ürünü ihraç etmek mümkün.

*Son zamanlarda satışa çıkarılan aile şirketlerinin sayısı artmaya başladı. Türk yatırımcılar, Avusturya’daki bu tür şirketleri satın almak suretiyle hem Avusturya piyasasına hem de Orta Avrupa ve Avrupa’nın geri kalan kesimine kolayca girebilir.

*İşte Avusturya’daki yatırım fırsatları ve iş imkanları…

 

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER–2015

GSYİH 2015                                                                                      :              337,1 Milyar €

Reel GSYİH Artış Oranı (2015)                                                  :              %0,9    

 Kişi Başına 2015 (GSYİH)                                                           :    39.380 €

 Kamu Borcu 2015                                                                           :              290,7 Milyar €    

 Kamu Borcu / GSYİH 2015                                                         :                              %86,2

Enflasyon Oranları

TÜFE Yıllık Artış (2015)                                                                :                %0,9

TÜFE Aylık Artış (02/2015 – 02/2016)                                    :              %1,0

TEFE Yıllık Artış (2015)                                                                :                (-)%3,7

TEFE Aylık Artış (03/2015 – 03/2016)                                    :              (-)%4,9

İşgücü – Faal nüfus (2015)                                                            :              4.180.000

İşsizlik oranı (2015)                                                                        :                %5,9

Dış Ticaret – GENEL (2015) ( Milyon €)

   İhracat                                                                                               :              131.553

   İthalat                                                                                                :              133.001

   Hacim                                                                                                :              264.554

   Denge                                                                                                 :             -1.448

Türkiye ile Ticaret 2015 ( Milyon €)

   İhracat                                                                                               :              1.403

   İthalat                                                                                                :              1.442

   Hacim                                                                                                :              2.845

   Denge (Avusturya açısından)                                                   :                (-)39

Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu

 

TEMEL GÖSTERGELER

Devletin Adı      : Avusturya Cumhuriyeti

Başkenti              : Viyana

Yönetim Biçimi                : Federal Cumhuriyet

Resmi Dili           : Almanca

Dini       : Roman Katolik (%73,6);Protestan (%4,7); Müslüman     (%4,3); Ortodoks (2,2); Ateist (% 12);diğer (%3,2);

Para Birimi         : Avro / €

Yıllık Ortalama Döviz Kuru

(Bir € karşılığı)  : 1.3281 ABD Doları

Yüzölçümü         : 83.856 km2

Nüfus (2014)                     : 8.504.850

Yıllık nüfus artışı (%)         :          0,5

Nüfus Yoğunluğu (km2/kişi):    100 kişi / km2

Mesai Saatleri ve Günleri           Pazartesi-Cuma, esnek çalışma saatleri

Büyük Kentler, (Varsa Limanlar)              Viyana, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt

Türkiye ile Saat Farkı:   -1

Haftalık Çalışma Saati (Ortalama):         39

Uluslararası Telefon Kodu          +43

 

Türkiye’nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney olarak sadece 3 yılda yaklaşık 30 ülke ile ilgili rapor yayınladık.  Almanya’dan Hong Kong’a, Rusya’dan Kamerun’a, Fransa’dan İran’a, Portekiz’den Kazakistan’a, İsveç’ten Tunus’a, Belarus’tan Libya’ya,  İsveç’ten Dubai’ye, Sırbistan’dan Irak’a, Türkmenistan’dan Fas’a, Bosna Hersek’ten Gürcistan’a gittik, araştırdık, ülkenin ekonomisini analiz ettik,  potansiyel yatırım imkanlarını ve iş fırsatlarını büyüteç altına aldık. Başbakanlar, bakanlar, üst düzey bürokratlar, iş dünyasının önde gelen isimleri ile röportajlar yaptık. Hem Türkiye’yi hem de ilgili ülkeyi yönetenler ve iş dünyası için rehber olduk.

Ve işte yeni rotamız Avusturya…  Hiç kuşku yokki Avusturya, Avrupa’nın en güzel  ülkelerinin başında geliyor… Keza Viyana, yapılan araştırmalara göre en çok yaşanmak istenen şehirlerin başında gelen bir kent…

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden olan Avusturya, son 20 yılda dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almayı başardı. 1948 yılında yürürlüğe giren Marshall Planı ile birlikte Avusturya’nın bağımsız bir ekonomi haline gelmesi hedeflendi. Ülkenin sanayi sektörü, iktisadi devlet teşekkülleri ile oluşturuldu.

Avusturya ekonomisinin en büyük başarılarından birisi işveren ve işçi temsilcilerinin “toplumsal uzlaşma” zemininde buluşması oldu. Her iki kesim, Avusturya’nın kalkınması için ortak bir hedefe kilitlendi. Avusturya ekonomisi için dönüm noktası sayılan gelişmelerden biri, Doğu Bloku’nun yıkılması ve AB’nin Doğu Avrupa ülkelerini de içine alan genişlemesi oldu. 1995 yılındaki AB’ye üyeliği kabul edilen Avusturya için artık zenginlik yolu iyice açılmıştı.

EKONOMİ, HİZMETLER SEKTÖRÜNE DAYANIYOR

Avusturya’nın ekonomisi büyük ölçüde çeşitlenmiş olmakla birlikte hizmetler sektörü, katma değerin ve istihdamın üçte ikisini yaratıyor. Diğer gelişmiş ülkelerin aksine Avusturya’da sanayi sektörü (inşaat dahil) milli gelirdeki payını koruyor. 2015 yılı verilerine göre sanayi sektörü, GSYiH’nın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.  Tarım sektörünün payı ise yaklaşık 1,5 seviyesinde…

Avusturya’nın madeni zenginliği az. Maden-mineral varlığı yetersiz. Ancak  Avusturya, geleneksel olarak dünyadaki en iyi işçi-işveren ilişkilerinden birine sahip. Gerçi, bu durum zaman zaman sıkça yaşanan grevlere ve büyük sorunlara yolaçıyor, ama bunların üstesinden geliniyor.  Dolayısıyla yüksek yaşam kalitesi, eğitimli-yetenekli iş gücü, Avusturya’nın en güçlü olduğu alanların başında geliyor. Avrupa’nın merkezindeki konumu, dağlar ve göller gibi turistik varlıkları da iş çevrelerini Avusturya’ya çekiyor. Doğal olarak bu durum, GSYiH artışına katkı sağlıyor.

Avusturya, küçük bir ulusal pazara sahip. Bu yüzden Avusturyalı firmaların büyüme imkanı dış pazarlara bağlı. Son 10 yılda Avusturya ekonomisi dışa açıldı, Doğu Bloku ülkeleri ile ticari ilişkilerini yoğunlaştırdı. Bu durum, mal ve hizmet ihracatının GSYiH’deki payını artırdı.

Avusturya ekonomisi, son 15 yılda iniş-çıkışlarla geçen bir seyir izledi. 2000’li yılların ortasından itibaren ekonomisini güçlendiren  Avusturya, 2006-2007 döneminde büyümesini yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı başardı. Ancak 2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizin etkisiyle Avusturya ekonomisi küçülmeye başladı. Krizin iyice hissedildiği ve etkilerinin devam ettiği 2009 yılında ise büyüme oranı % -3,6 oldu.  Büyüme oranındaki gerilemede, ekonomisi büyük çapta ihracata bağımlı olan Avusturya’nın ihracatındaki gerilemenin büyük payı oldu. 2010 yılında ise toparlanma dönemine geçilerek %2,0 oranında büyüme kaydedildi. Büyümede artan dış taleplerdeki, diğer bir ifadeyle ihracattaki artışın önemli rolü oldu. Ayrıca 2010 yılında Euro’nun Dolar karşısında değerinin düşmesi de ihracatı artıran bir faktör olarak değerlendiriliyor. 2011 yılında ise %2,7 oranında büyüyen Avusturya ekonomisinin Avro bölgesindeki krizin talep daraltıcı etkisi sebebiyle 2012 yılında %0,9 oranında, 2013 yılında ise %0,3 oranında, 2015 yılında ise %0.9 oranında büyüdü.

AĞIR BORÇ YÜKÜ, AVUSTURYA EKONOMİSİNİ ZORLUYOR

Avusturya ekonomisinin en önemli sorunlarından biri kamu borçlarındaki artış. Bu sorun, hala devam ediyor. Hükümetin bu sorunu çözmek için almış olduğu tedbirlere ilaveten yeni tedbirler alması ve gelir kaynakları yaratması bekleniyor. Ekonomik dengelerin sağlanması ve pozitif büyüme oranlarına ulaşılmasında ihracatın artırılması büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, ticareti büyük çapta AB üyesi ülkeler, özellikle Almanya ile olan Avusturya’daki ekonomik gelişmelerin bu ülkeler ekonomisindeki gelişmelere paralel olacağı bekleniyor.

Özetle kamu maliyesinde genel bir toparlanma olmakla birlikte kamu borcu halen artıyor. Genel hükümet borç stokunun GSYH’ya oranı kriz öncesindeki yüzde 60’lık seviyelerinden, temelde kriz döneminde zarar gören bankacılık sistemine yapılan transferler nedeniyle 2014 yılında yüzde 84’e yükseldi. Bununla birlikte söz konusu bankalara yapılan transferlerin azalması nedeniyle borçlanma ihtiyacı azalıyor ve bu gelişmeye ve mali disiplin alanında atılan adımlara paralel olarak kamu borç stokunun da 2016 yılından itibaren gerilemesi öngörülüyor.

 

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve kriz dolayısıyla azalan talep sonucu ürünlerin toptan fiyatlarındaki %8’i aşan düşüşler 2009 yılında enflasyon oranının %0,5’e, hatta bazı aylarda eksilere düşmesine neden oldu. 2010 yılında petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle birlikte enflasyon 2010’da %1,9 olarak gerçekleşti. Dünya konjonktüründeki gelişme sonucu artan petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyon 2012 yılında %2,6, 2013 yılında %2,1, 2015 yılında ise %0.8 seviyesinde gerçekleşti.

AVUSTURYA, DÜZLÜĞE ÇIKMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Avusturya, ekonomisini düzlüğe çıkarmak için “önlemler paketi”ni devreye soktu. Bu program çerçevesinde  173 milyar Avro’ya ulaşan “merkezi hükümetin borç  yükü”nün azaltılması ve bütçe açığının sıfıra indirilmesi öngörülüyor. Yapısal açığın azaltılmasına ilişkin önlemler paketinin %70’lik bir bölümü harcamalardan yapılan kısıntılarla, %30’luk bölümü ise ilave vergilerle sağlanacak. Önlemler paketinin bazı unsurları aşağıda yer alıyor.

–           Yıllık gelirleri 150.000 Avro’nun üzerinde olanlardan, “Dayanışma Vergisi” adı altında ilave vergi alınacak.

–           Emlak alım satımlarında ilave vergi alınacak.

–           Eyaletler, (Länder) 2016 yılına kadar harcamalarını 5 milyar Avro azaltacak.

–           Bütün kamu harcamalarında %10 tasarrufa gidilecek, bununla birlikte stratejik bazı alanlardaki harcamalarda artış yapılması sözkonusu olabilecek. Bu çerçevede, üniversitelere 1 milyar Avro, eğitime 1,6 milyar Avro, işgücü piyasasına 700 milyon Avro, Sosyal Dayanışma Fonuna 700 milyon Avro ilave kaynak tahsis edilecek.

–           Güney Avusturya’daki Semmering ve Koralm tünellerinin inşatına devam edilecek, ancak projelerde bazı gecikmeler olabilecek ve tasarrufa gidilmesi sözkonusu olacak.

–           Erken emeklilik zorlaştırılacak.

Kamuya polis teşkilatı harici memur alımına son verilecek. 2015-2018 yılları arasında kamudan emekli olan memurların yerine alım yapılmayacak. Bu sayede 4844 boş kadrodan 144 milyon Avro tasarruf sağlanacak. Hükümetin 2018 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği reformlar ve yatırımlar için 18,44 milyar Avro`ya ihtiyacı bulunuyor. Bunun için tütün mamülleri ile alkollü içeceklere yeni vergiler gelecek. Program çerçevesinde, ayrıca yapılacak özelleştirmeler ile bütçeye kaynak girişi hedefleniyor.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 2018 yılına kadar 1,6 yıl yukarı çekilerek 60,1 yıla yükseltilmesi hedefleniyor. Yeni hükümet programında, 55 yaş üzeri işsizleri istihdam edecek şirketlere destek verilecek. 62 yaşından itibaren dileyen çalışan yarı zamanlı çalışarak, bir yandan maaş, diğer taraftan yarı emeklilik maaşı almaya devam edebilecek. Yeni programda ihracatçıların sayısının 2018 yılına kadar 45.000`den 55.000`e çıkarılacağı, 2012 yılı  itibariyle 131 milyon olan turist geceleme sayısının 2018 yılına kadar 140 milyon gecelemeye yükseltilmesi hedefleniyor.

EKONOMİ BÜYÜME SÜRECİNE GİRDİ

Avusturya ekonomisi Avro bölgesinde küresel krizden hızlı çıkan ülkelerden birisi oldu. 2010 ve 2011 yıllarındaki güçlü büyümenin ardından, 2012 yılında bir yavaşlama oldu ve bu yıldan itibaren ekonomi durağan bir büyüme sergiliyor. Böylece büyüme dört yıl üst üste yüzde 1’in altında kaldı. Bu gelişmenin konjonktürel nedeni, yurtiçi ve yurtdışında talebin zayıf seyretmesi oldu. Ülkede ekonomik ajanların ileriye dönük beklentilerinin olumsuz ve/veya belirsiz olması nedeniyle yurtiçi tüketim ve yatırım zayıf seyrediyor. Yurtdışında ise, önemli ticaret partnerleri olan Merkezi ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ekonomilerinin Rusya-Ukrayna geriliminden olumsuz etkilenen büyümeleri, yanı sıra Almanya ve Batı Avrupa’daki düşük büyüme eğilimi nedeniyle dış ticaret zayıf seyrediyor.

Ancak ekonomi, 2015 yılından itibaren daha dinamik bir yapı sergilemeye başladı. Nitekim 2015 yılı büyüme hızı ise, yüzde 0,9 oranında arttı.

GSYİH ve Kişi Başına GSYİH

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
GSYİH (Milyar €) 276,2 285,1 299,2 307,0 313,1 329,0
Kişi Başına GSYİH (€, SGP) 33.110 34.110 35.670 36.430 36.930 38.540

 

Tabloya ek                                 :      2015

GSYİH ( Milyar €)          :                337,1

Kişi Başına GSYİH €, SGP)       :   39.380

Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu

Tablo : Büyüme Oranları

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GSYİH Yıllık Ortalama Değişim (%) (-)3,8 1,8 2,8 0,9 0,3 0,4 0,9

Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu,

 

YAPISAL SORUNLAR, ÇÖZÜM BEKLİYOR

Diğer taraftan potansiyel büyümesinin de altında büyüyen Avusturya ekonomisinde yapısal sorunlar bulunuyor.

  • Yatırım harcamaları son 20 yıldır görece düşük seyrediyor. Bunun temel nedenleri, diğer AB ülkelerine kıyasla istihdam üzerinden alınan vergilerin yüksekliği, yurtdışı sermayenin ülkeye girişi önündeki karışık vergi mevzuatı ve bürokratik işlem engeli, uluslararası karşılaştırmalara göre yüksek olmakla beraber verimsiz ve getirisi düşük ARGE harcamalarıdır.
  • Kamu borç stoku GSYH’ya oranla yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Kamu harcamalarında, özellikle emeklilik, sağlık ve eğitim alanlarında disiplinin sağlanmasına yönelik adımlar atılmış olmakla birlikte, halen etkinlik sağlanamadı. Bunun yanı sıra, Avusturya yılda yaklaşık nüfusunun yüzde biri oranında göç alıyor. Göçmenlerin entegrasyonunun hızlandırılması kamu harcamalarına yüklerinin azaltılması açısından önem arz ediyor.
  • Bankacılık sisteminde ise küresel krizin getirdiği yükler önemli ölçüde bertaraf edildi, AB Bankacılık Birliğine uyum çerçevesinde adımlar atılmış olmakla birlikte halen sermaye yeterlilikleri ve karlılık oranları düşük seyrediyor.

Avusturya ekonomisinin sorunlarına rağmen, yapısal alanlarda atılan adımların olumlu etkilerinin görülmeye başlanması ve reform sürecinin devam ettirilecek olmasının 2015 yılsonundan itibaren beklentileri olumlu etkilemeye başlaması ile 2016 ve 2017’te ilişkin büyüme beklentileri yüzde sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,9 seviyesine yükseldi.

Enflasyon 2014 yılından itibaren gerilemeye başladı. Bu gelişmenin temel nedeni hızla gerileyen petrol ve enerji fiyatları oldu. Bununla birlikte Avusturya enflasyonu kamu fiyatları ve dolaylı vergilerin daha yüksek olması ve işgücü maliyetinin de görece yüksek olması nedeniyle genel olarak Avro bölgesi seviyesinin üzerinde seyrediyor. 2014 yılında yüzde 1,7 olarak gerçekleşen tüketici fiyatları endeksindeki yıllık artış, 2015 yılında yüzde 0,9 oranında gerçekleşmiştir. Toptan eşya fiyatları endeksine baktığımızda ise 2014 yılında fiyatlar genel artışı (-)%1,9 iken 2015’te (-)%3,7 oranında gerçekleşti.

Avusturya Raporu’nun devamını,,

Turcomoney’i Yaysat’ın seçkin bayilerinden,

D&R, Remzi Kitabevi, NT, Özdilek, Real, İnkılap Kitapevi ‘nden satın alabilir,

D&R’ın internet sitesinden

http://www.dr.com.tr/Dergi/Turcomoney/Kolektif/Ekonomi-Haber/Ekonomi-is-Dunyasi/urunno=0000000370911

Dijimecmua’dan (http://www.dijimecmua.com/turco-money/) okuyabilir, satın alabilir, abone olabilirsiniz.

Yorum yok

Yorum Yazın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

*

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Haberler

Site Haritası