Son Haberler

Marka ekonomisinin büyümeye katkısı

Günümüz ekonomik sisteminde ‘marka ekonomisi’ olarak adlandırılan kavram kendisini daha fazla hissettiriyor. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda; tekstilden elektroniğe, otomotivden mobilyaya tüm sektörlerde dünya markalarına sahip olduklarını görüyoruz.

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, sahip oldukları global ölçekteki markalarla doğru orantılıdır. Geçtiğimiz 10-15 yıllık dönmede Türkiye üretim ekonomisinden, marka ekonomisine geçiş sürecini yaşadı. Söz konusu süreçte marka ekonomisinin gündeme gelmesi ekonomik büyüme açısından oldukça önemli.

Türkiye’nin rekabet avantajına sahip olduğu hazır giyim sektöründe, marka ekonomisinin altı özellikle çizilmeli. Marka ekonomisi ve daha geniş tanımıyla “marka endüstrisi”, markalaşma sürecindeki tüm iktisadi faaliyetleri ve ilave katma değeri tanıtmakta-ölçmekte. İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere tüm gelişmiş ekonomiler, Türkiye gibi giyim perakendesi ve endüstrisinde markalaşma sürecine girdi. Otomotiv, elektronik gibi sektörlerde markalaşma sürecini takip etti.

Türkiye açısından konuya baktığımızda özellikle İstanbul merkezli oluşan eko-sistem markalaşma için uygun bir çevre oluşturuyor. Marka ekonomisi, markayla ilgili üretim sonrası ortaya çıkan değer zinciri içindeki iktisadi faaliyetlerden ve bu faaliyetlerin yarattığı katma değerden oluşuyor.

ürettiğimiz veya sattığımız ürün her ne olursa olsun, global anlamda marka olup değerlendirerek, sınırsız bir dünyada ölçek ekonomileri dediğimiz büyük pazar olanaklarının da devreye girmesiyle rekabet gücünü arttıracağından ortaya çıkan değer çok daha büyük olacaktır.

Türkiye’nin 2023’te ulaşmaya hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat marka ekonomisinde; otomotivden elektroniğe, tekstilden sağlığa, gıdadan turizme kadar tüm sektörlerde oluşturulacak gelişmeye bağlıdır.

Global ölçekte marka çıkarabilmek için en çok önem verilmesi gereken konuların başında inovasyon ve tasarım geliyor. Burada Ar-Ge çalışmaları mutlak surette desteklenmeli. Dünyanın birçok ülkesi bu anlamda önemli bir mesafe kat etmiştir. Marka ekonomisi konusunda Güney Kore’ye baktığımızda; 3-4 büyük global marka ile tüm ekonomik sisteme hitap ettiğini görüyoruz. (Samsung, LG, Hyundai, KIA). Güney Kore söz konusu global markaları vasıtasıyla ileri teknoloji ve know-how ihraç eder durumda.

Marka ekonomisi vasıtasıyla ekonomik büyümenin desteklenmesi gerektiğinin önemini belirtirken, girişimci beyinlerin teşvik edilmesinin de kalkınmada etkin rol oynadığının altını çizmemiz gerekiyor.

Eko Sentez
Dr. Fatih Anıl
ORKA Holding İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası