Son Haberler

ODTÜ'de “Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı” gerçekleştirildi

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye'nin orta vadede üretim ve ihracat kompozisyonunun yüksek teknolojiye dayalı bir yapıya dönüşmesi ve ülkenin bilgi ve teknolojilerin sadece nihai kullanıcısı değil, araştırıcısı ve üreticisi olmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Şenel, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" çerçevesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı"na katıldı.

Şenel, buradaki konuşmasında, ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesi, ekonominin rekabet gücünün artırılması ve sosyoekonomik kalkınma seviyesinin daha üst basamaklara taşınmasının ana kalkınma hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu kapsamda, üniversitelerin bilgi üretme, araştırma ve geliştirme kapasitelerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Şenel, şunları kaydetti:

"11. Kalkınma Planı'nda, eğitim alanında, temel olarak tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli eğitim imkanlarına erişiminin sağlanması yoluyla, analiz etme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip üretken bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu temel amaca erişmede ana politikalardan birisi, yükseköğretim sistemimizin küresel düzeyde rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasıdır."

Şenel, yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamaları önceliklendirdiklerini belirterek, ülkenin Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesinin, Türkiye'nin küresel değer zincirinde daha üst basamaklarda olmasını sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin, imalat sanayisinin çeşitli alanlarında edindiği başarıların altında ve küresel değer zincirlerinde elde ettiği konumda sektörlerin teknolojik dönüşümünün önemli katkısı olduğu bildiren Şenel, şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadede ülkemizin üretim ve ihracat kompozisyonunun yüksek teknolojiye dayalı bir yapıya dönüşmesi, ülkemizin bilgi ve teknolojilerin sadece nihai kullanıcısı değil, araştırıcısı ve üreticisi olması, Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler olarak belirlenen kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makina, elektrikli teçhizat ve raylı sistem araçları sektörlerinde Ar-Ge'ye dayalı teknolojik dönüşümün sağlanabilmesi büyük önem arz etmektedir."

Şenel, üniversitelerin ve araştırmacıların desteklenmesi ve bilimsel araştırmaların daha iyi imkanlarla yapılabilmesinin Ar-Ge politikaları içinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kurum olarak büyük ölçekli araştırma altyapısının kurulması ve geliştirilmesini desteklediklerini dile getiren Şenel, şöyle devam etti:

"Bugüne dek yatırım programları çerçevesinde yaklaşık 20 milyar lira kaynak sağlanmış, gelişmiş teknolojiye sahip pek çok araştırma altyapısı kurulmuştur. Aynı anlayış ile 2022 yılı için üniversitelerin araştırma altyapı projelerine ve bilimsel araştırma projelerine toplam 565 milyon lira ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu kaynak içerisinde araştırma üniversitelerimizin payı yüzde 67 olmuştur. 11. Kalkınma Planı, öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılmasını hedef alırken, daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde üniversitelerimizin ve özellikle araştırma üniversitelerinin rolünü önemle vurgulamıştır."

Şenel, araştırma üniversitesi programının güçlendirilmesi ve bu programa dahil üniversitelerin özel desteklerle kapasitelerinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu husus, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da önemli politikalardan biri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulmuştur. Söz konusu politika doğrultusunda, 2022 yılı yatırım programında da gerekli ödenek ayrılmış olup, bu kaynağın, ülkemizin yenilik kapasitesini artırma yolunda araştırmacılarımızın daha esnek şekilde Ar-Ge faaliyetleri yürütmelerine, dünyadaki tecrübelere daha kolay ve etkin yollarla ulaşabilmelerine ve daha fazla bilimsel iş birliklerine yönelmelerine imkan sağlamayı öngörüyoruz. YÖK Başkanlığımızla yürüttüğümüz çalışmaların sonucu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla, 20 devlet araştırma üniversitesine yaklaşık 100 milyon lira tutarında kaynak tahsisatı yapılmıştır."

Şenel, tahsis edilen kaynak ile araştırma üniversitelerinin yetkinliklerinin daha da geliştirilmesini, uluslararası başarılarının artırılmasını ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını amaçladıklarını belirtti.

Programla, tersine beyin göçüne yönelik politikalarına da destek sağlamayı da hedeflediklerini ifade eden Şenel, gelecek dönemde araştırma üniversitelerinin bu programla önemli başarılara imza atacağına vurgu yaptı.

Programa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra araştırma üniversitelerinin rektörleri de katıldı.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası