Son Haberler

Uluslararası pazarlamada Türkiye`nin stratejik önemi

İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye tüm dünya ticareti için “İpek Yolu” üzerinden yapılan ticaret de olduğu gibi son derece önemli olduğundan birçok dünya markası, bugün bölgesel operasyonlarını Türkiye üzerinden yönetiyor.

Ekonomilerde ortaya çıkan belirsizlik ve bölgesel krizler firmaları devamlılıklarını sağlayabilmeleri için pazarlarını çeşitlendirmeye tek bir pazara bağlı kalmamaya, riskleri dağıtmaya yönlendiriyor. Tarihsel gelişimden de görebileceğimiz gibi Türkiye coğrafi açıdan tüm ticaret yollarının kesiştiği geçiş noktasındadır ve jeopolitik olarak önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Uluslararası ticaret aşamasından uluslararası pazarlama aşamasına geçiş dünya ticaretinin globalleşmesinin sonucu doğal olarak gerçekleşti. Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin ilk olarak İpek Yolu ile yüzlerce yıl öncesinden başladığını görüyoruz (Keegan, 2005 ). İpek Yolu (Silk Road) üzerinden doğunun özellikle çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen ürünler batı pazarlarında satılmaktaydı ve bu tarihi yol; çin’den başlayarak, Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur.

Sanayileşme faaliyetlerinin özellikle emek yoğun sanayi dediğimiz tekstil ve konfeksiyon ile başladığı düşünülürse buradan ipek yolunun önemi ortaya çıkar. İpek endüstrisi eski çağlardan beri birçok toplumun hayatında, ekonomik ve sosyal anlamda çok önemli yer tutmuştur. Orta çağda ticaret kervanları şimdiki çin’in Xian kentinden hareket ederek özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, diğerleri ile de Karakurum Dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya giderlerdi. Dünyanın doğu ekseninden batıya doğru gelişen bu ticari faaliyette önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Sözkonusu yol başta değerli madenler, baharat ve ipek olmakla birlikte, küçük sanayinin gelişmesiyle porselen ve kağıt gibi ürünlerde bu yol vasıtasıyla batı dünyasına taşınmıştır.

Orta Asya eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlatıldı.
İlk uluslararası pazarlama faaliyetleri İpek Yolu üzerinden başlamış burada üründen, lojistiğe kadar uluslararası pazarlama karmasını oluşturan tüm faktörler rol almıştır. Günümüz uluslararası pazarlama uygulamaları dış ticaret bankacılık, akreditif, uluslararası pazar araştırmaları, reklam gibi çok daha detaylı faktörleri içeriyor.
Uluslararası pazarlama kavramıyla birlikte pazarlamanın bilinen 4 ‘P’ si olarak adlandırılan fiyat, ürün, yer ve tutundurma fonksiyonlarına ilave olarak dünyadaki jeopolitik değişime uygun şekilde yeniden yapılanmaya giren piyasa ve rekabet şartlarına uyum sağlanması açısından politikaların şekillenmesi ve yönetilebilmesi pazarlamanın beşinci P’si olarak adlandırılır. Sözkonusu beşinci P pazarlamanın diğer geleneksel 4 P’sine uyarlanabilmelidir (Kotler, 1986).

Günümüzde uluslararası pazarlama konusunda da tarihin tekerrürünü görmekteyiz. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye tüm dünya ticareti için aynen yüzyıllar önce ipek yolu üzerinden yapılan ticaret de olduğu gibi son derece önemli olduğundan ötürü birçok dünya markası, bölgesel operasyonlarını Türkiye üzerinden yönetiyor.

Dr. Fatih ANIL

anil@turcomoney.com

Faydalanılan Kaynaklar
-Keegan, J Warren,Gren C.Mark ‘Global Marketing’,fourth edition,Pearson ed.Inc.New York,2005.
-Kotler,Philip,’Global Standardization.Courting Dangers’Journal of Consumer Marketing,3,spring,1986.




Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası