Son Haberler

Barem Research`den çarpıcı bir araştırma daha: AVM`ler üzerindeki tehdit ve fırsatlar

Canlanan perakende sektörü ile birlikte ilk olarak 1988 yılında başlayan AVM süreci 2012 yılında 320 gibi rekor seviyeye ulaştı. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında halen % 50 büyüme potansiyeli olmasına rağmen açılan AVM’lerin % 30’unun kapanması yeni yatırımlarda seçiciliğin önemini gösteriyor.

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle birlikte canlanan perakende sektörü AVM’lerle birlikte özellikle son 10 yılda öngörülemez şekilde artış gösterdi. İlk olarak 1988 yılında Galeria ile başlayan süreç 2000 yılına gelindiğinde 46 AVM ve 2012 yılında 320 gibi rekor bir artışa ulaşmış durumda. AVM’lerin
ekonomi içindeki organize perakende ve istihdama katkıları son derece dikkat çekici ve faydalı. özellikle yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı sermayede bu gelişimde önemli rol oynadı.

Konuya Avrupa ölçeğinde bakarsak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) verilerine göre Türkiye’de 1000 kişi başına kiralanabilir alan 103 m2 iken, bu değer Avrupa ülkelerinde 200 m2, diğer taraftan Avrupa‘nın 6. büyük perakende pazarı olan Türkiye’de organize perakendenin toplam içindeki payı yüzde 55 iken bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 85 seviyesinde. Buradan çıkarılan sonuç Türkiye de AVM‘ ler için büyüme potansiyeli olmakla birlikte 2012 yılına kadar açılmış olan yaklaşık 30 AVM’nin bir şekilde kapandığı veya form değiştirdiği hesaba katıldığında yeni yatırımlarda seçici
davranmanın ne kadar önemli olduğu seklinde.

İçinde bulunduğumuz günlerde bir kısım AVM’nin sıkıntılı günler geçirdiği bilinmekte, burada gelinen noktada özellikle pazarın ihtiyaçlarını ve potansiyelini ortaya çıkaracak pazarlama araştırmalarının yaptırılması gerekliliği ortaya çıkmakta.

Sağlıksız AVM büyümesini önlemek ve rantabl isletmeler yaratabilmek amacıyla Barem research tarafından geliştirilen bir program AVM‘ler üzerindeki tehdit ve fırsatları ortaya çıkarıyor. Sözkonusu program hem yatırım öncesi girişimcilere yol haritası göstermek ve hem de mevcut AVM‘lerin yeniden strateji belirlemeleri üzerine kurgulanmış durumda.

Geliştirilen AVM programıyla ilgili AVM‘nin tüketici profili belirlenerek AVM içinde yer alacak mağaza dağılımında nelere ağırlık vermesi ve nasıl bir pazarlama programı hazırlaması gerektiği detaylarıyla açıklanıyor. İstanbul‘da 100‘lü sayılara ulasan AVM‘lerin Ortadoğu ve Balkanlar gibi yakın coğrafyayı kapsayacak yaklaşık 400 milyonluk bir potansiyele hitap edecek şekilde cazibe merkezi olabilmesi için ne gibi aktivitelere öncelik vermesi Barem Research’in AVM programıyla netleşiyor

Dr. Fatih ANIL

ORKA Group İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası