Son Haberler
 • Deja vu; Türk Lirası’nın adil değerinden bahsedilebilir mi?

  -Türk Lirasının değeri yüksek mi yoksa düşük mü? Cevap hangi tarihten itibaren hesap yaptığınıza göre değişir. Yılbaşından itibaren Türk Lirasının hızla değer kazandığını söyleyebilirsiniz. Daha farklı bir açıdan yaklaşırsanız, Türk Lirası’nın aşırı değersiz olduğu da iddia...
 • Zaman üzerine…

  –İnsan gerçek zamanın dışındaki zamanlarda, geçmişte ve gelecekte anlamlar, değerler arar. Artık insan kendisinin zamanda ve mekanda bir yeri olacağına inanmaktadır. Böylece insan kendi tarihselliğini inşa etmiştir. Bu tarihsellik belirlenmiş bir hedefe yönelen bir yolculuktan ziyade,...
 • Özgürlük üzerine…

  –Zaman içinde insan piyasayı yani kendi pozitif özgürlüğünün daha yeni ürününü içselleştirdikçe, devlet ile piyasa arasında uyumlu bir ilişki kurmaya yönelmiş. Piyasanın kendisine ait bir düşünme tarzı (piyasa aklı) veya bir mekanizması olduğu çabucak unutuluyor. O...
 • Liberalizm vaatlerini yerine getiremedi, insanlık farklı bir yere savruldu

  –Rusya’nın Ukrayna’yı işgale gitmesi belki de belirsiz bir sürecin başlamasına neden oldu. Bu sürecin sadece zamansal boyutlarını bilmiyor değiliz. Daha da önemlisi hangi ekonomik, politik ve hatta düşünsel sonuçlara varacağını bilemeyecek bir konuma sürükleniyor dünya. -Güvenlik...
 • Türkiye zengin bir ülke, fakat parası sağlam para değil

  -Aslında herkesin tartıştığı ancak kavrayamadığı bir temel olgu: makroekonomik istikrar. Neden kavranmamış diyorum, çünkü bu tartışmada tespit edilen sorunlar ve bunlara yönelik çözümler içselleştirilmemiş. Sadece ezberlenmiş bir enformasyon olarak kalmışlar. -Enflasyonu ihmal edilebilecek kadar düşük bir...
 • Türk Lirası, nasıl “kutup yıldızı” olur?

  -Esas sorun aşırı seviyelere yükselen kurlar değil. Esas sorun ulusal paranın iç değerini istikrara kavuşturmak olmalı. Sorun enflasyon ile mücadele etmek ve bu sorunu kalıcı bir biçimde çözmektir. Sorun ulusal parayı bir “sağlam para” haline getirmektir....
 • Antik Çağ’dan günümüze faiz tartışmaları

  -Antik Çağda Aristoteles’in piyasaya, dış ticarete, ücretli emeğe, tekellere ve faizli borç vermeye yönelik düşünceleri bu çerçevede tartışılan konuların pek de yeni ve orijinal olmadığının delilidir. Ancak, piyasalaşma-parasallaşma-finansallaşma süreçleri çok uzun soluklu ve çok güçlü dip...
 • Finansallaşmış dünyada insan

  -Finansallaşan dünyada ise insan yukarıda sayılan piyasa, mülkiyet, çıkar, girişimcilik ve rekabet olgusallıklarına ilave olarak para ve borç ile sarmalanır. Piyasalaşan ve parasallaşan dünyada finans da ilksel halini insani bilgeliğin derinliklerine gömmüş ve kervana katılmıştır. Artık...
 • Para arzının sınırı

  2008 finansal krizinden beri FED’in üçüncü ve örtük bir hedefi olduğu daha iddia edilebilir. Buna göre FED, finansal piyasaların çöküşünden endişe ediyor ve bu nedenle de finansal istikrarı da hedefliyor. İşte, düşüş sürecindeki işsizliğe ve yükselen...
 • İktisatçıların cevabını bilmediği soru:Dolar kaç lira olur?

  Keynes’in kumarhane kapitalizminde para, kumarhanede kullanılan fişlere benzetilebilir. Kumarhane bu fişlerden sonsuzca üretebilir ve kazanma hırsıyla gözleri kararanlar bunları çeşitli risklere yöneltirler. Arada bir fişlerini kumarhane dışına çıkartmak isterlerse başka ve daha büyük bir kumarhanenin fişleri...