Son Haberler

Gübre sektörüne ilişkin rekabet soruşturmasında taraflar sözlü savunma yaptı

ANKARA (AA) – Gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun merkez binasındaki toplantının açılışında, kurulun gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını söyledi.

Kurulun, Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin savunmalarının ticari sır içeren bölümlerinin gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini belirten Küle, "Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak, teşebbüslerin 3 grup halinde dinlenmeleri planlanmıştır." dedi.

– İdari para cezası talep edildi

Soruşturma Heyeti Temsilcisi, gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüsün 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Söz konusu kanunun, belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasakladığını belirten temsilci, soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, BAGFAŞ, EGE GÜBRE, GEMLİK, GÜBRETAŞ ve TOROS'un rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu teşebbüsler hakkında anılan Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Temsilci, ETİ BAKIR tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını bildirdi.

Temsilci, ulaştıkları sonuç çerçevesinde şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında tespit edilen ihlalin, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem Ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 'diğer ihlaller' kategorisinde olması nedeniyle, temel para cezasının hesaplanmasında ihlale taraf teşebbüslerin Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 0,5'i ile yüzde 3’ü arasında bir oranın esas alınması gerektiği, BAGFAŞ ve GEMLİK için ihlalin 1 yıldan kısa sürdüğü, EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için ise ihlalin süresinin 1-5 yıl arasında olduğu, bu nedenle ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için belirlenen para cezası miktarının yarısı oranında artırılması gerektiği değerlendirilmektedir."

– Şirketler iddiaları kabul etmedi

BAGFAŞ adına savunma yapan şirket temsilcisi, iddianın, BAGFAŞ ile TOROS ve BAGFAŞ ile GÜBRETAŞ arasında rekabete hassas nitelikte fiyat ve stok bilgilerinin yanı sıra satış stratejilerine ilişkin bilgi değişimi yapıldığına yönelik olduğunu ifade etti.

Rekabetin kısıtlandığı iddiasının geçersiz olduğunu ve ilgili kanunun ihlal edilmediğini savunan şirket temsilcisi, "TOROS ile BAGFAŞ arasındaki delillerde geleceğe yönelik bir fiyat, stok bilgisi yok. Bu da zaten soruşturma raporunda ifade edilmiş. Talebimiz, BAGFAŞ adına bir idari para cezası uygulanmamasıdır." dedi.

TOROS adına savunma yapan şirket yetkilisi, TOROS'un GÜBRETAŞ ile ilgili bir bilgi değişimi olmadığını belirterek, "TOROS'un piyasaya etki yaratabilecek bir belgesi, bulgusu yok." diye konuştu.

Soruşturmaya konu olan belgenin hiçbir yerinde stok bilgisi olmadığını söyleyen yetkili, "Gübre pazarı son derece şeffaf. Rekabet Kurumu da bu şeffaflığı yıllardır ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası