Son Haberler

Teknoloji ile kalkınma

Kalkınma ekonomi ve siyaset dünyasının en moda sözcüklerinden biridir. Peki, kalkınma nedir? Kalkınma, ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyümedir. Kısaca: ekonomik gelişme anlamında kullanılır. Ekonomik kalkınma, iktisadi kalkınma, ekonomik gelişme sözcükleriyle eş anlamlıdır. Ekonomik kalkınma hangi araçlarla gerçekleşebilir diye bir soru sorduğumuzda karşımıza üç ana başlık çıkıyor. Tarihsel gelişimine göre baktığımızda, dünya ülkeleri tarım, sanayi ve bilgi ile kalkınma stratejilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Bu yazıda teknoloji ve bilgi ile kalkınmaya değinmek istiyorum.

Teknolojik gelişmeler, toplumsal alanda sosyo-kültürel etkiler yaratırken, ekonomide üretim süreçlerini ve organizasyon yöntemlerinde önemli etkiler yapıyor. Bu bağlamda kalıcı ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümleri de beraberinde getiren teknolojik gelişmeler insanlık tarihinde devrim etkisi yaptı. örneğin ateş, tekerlek, yelken, barut ve matbaa… çağdaş dünyanın başlangıç noktasını oluşturan sanayi devrimi ise, buhar gücü ve elektrik enerjisinden sonra bilgi teknolojisi ile üçüncü aşamasına girdi. Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım devrimi birinci dalga, sanayi devrimi ikinci dalga, enformasyon devrimi üçüncü dalga olarak ifade ediliyor.

Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik büyüme daha çok verimliliğe ve teknolojik gelişmeye dayanıyor. Dolayısıyla sanayileşmiş toplumlarda teknolojik gelişimin ileride olması bir tesadüf değil. Türkiye bu konuda yeni atılım sağlamaya çalışan bir ülkedir. Sanayileşmesini tamamlayıp, gelişmiş ülkeler statüsünde olma konusunda alacak yolumuzun olduğu bir gerçek. Sanayi-üniversite işbirlikleri, geliştirilen Ar-Ge yatırım programları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayi ve yatırımcılara sunduğu destek programları, deneyim aktarımları, eğitimin yaratıcı teknoloji boyutuyla yeniden şekillendirilmesi gibi konular Türkiye’nin önünü açacak. Alacak yolumuz olsa da, teknolojinin önemini anlamış bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Aksi takdirde teknoloji tüketimi bu kadar yoğun olan ülkemizin ekonomi ve sosyal anlamda gelecek hedeflerini tutturması mümkün olamaz.

Görüş

Tarkan Kadooğlu

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

TüSİAD Yönetim Kurulu üyesi

kadooglu@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası