Son Haberler

Yapılandırmaya faiz düzenlemesi

Finansal yeniden yapılandırmada piyasanın altında faiz ve ilave finansman imkanı sağlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin, kapsam ve uygulanacak faiz oranlarına sınır getiren hükümlerinde değişiklik yaptı.

Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin aktardığına göre yönetmelikteki en önemli değişiklik, yeniden yapılandırılan borçlara uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili kısımlarda yapıldı. 15 Ağustos 2018’de yayınlanan yönetmeliğin, 9. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Bu fıkra, borçlulara piyasa faizinin altında faiz uygulanamayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağını öngörüyordu. Yönetmeliğin borçluya ait bilgilerin yetkili merciler dışında kalanlara verilmesini yasaklayan hükümleri de yürürlükten kaldırıldı. 9. maddenin yürürlükten kaldırılan 4. fıkrası, “Sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermeleri ve açıklamaları yasaktır. Yapılacak sözleşmeye bu hususta hüküm konulması veya ilave bir gizlilik anlaşması yapılması zorunludur” şeklindeydi.

‘MAKUL SÜRE’ KAVRAMI GETİRİLDİ

Yönetmeliğin, yapılandırmanın kapsamını düzenleyen 4. maddesine borçların geri ödenmesiyle ilgili ‘makul süre’ kavramı getirildi.

Yönetmeliğin eski halinde, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şartı bulunuyordu. Değişiklikle borçların makul sürede geri ödenmesi kabiliyeti hükmü getirilmiş oldu. Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespitinin BDDK’nın uygun göreceği bir kuruluş tarafından yapılması öngörüldü.

ALACAKLILARIN TAMAMININ YAPILANDIRILMASI ŞARTI KALDIRILDI

Yönetmeliğin çerçeve anlaşmaları düzenleyen 5. maddesinde de önemli bir değişiklik yapıldı.Eski yönetmelik uyarınca, bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunluluğu bulunuyordu.

Yeni yönetmelikte ise tüm alacaklılar yerine, çerçeve anlaşmaya imza atan alacaklılara yeniden yapılandırma zorunluluğu getirilerek, imzalamayan alacaklılar zorunluluk dışında tutuldu.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası