Son Haberler

Borsa İstanbul`da Nazdaq teknolojısi

İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapmayı hedefleyen strateji belgesinin önceliklerinden birisi de, borsaların faaliyetlerini piyasa dinamiklerine cevap verebilecek esneklikte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak hukuki statüye kavuşturulmalarıdır.

Finans merkezi olmanın ön koşulları; likidite, derinlik ve enstrüman çeşitliliğinin sağlanması ve organize piyasalardaki likiditenin sürekliliğini sağlayacak şekilde teknolojik yeterliliğin bulunmasıdır. Bu çerçevede, Borsamız, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasına en önemli katkıyı sağlayacak kurumlar arasında sayılmaktadır.

Belirlenen hedef doğrultusunda, öncelikle İMKB, Altın Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası aynı çatı altında toplanarak Borsa İstanbul oluşturuldu. Borsa İstanbul kurulurken, özel sektör mantığı ile çalışacak, emsali uluslararası borsalarla rekabet edebilecek esnek ve bağımsız karar alabilecek bir yapı hedeflendi. Bu belirlemeden sonra, teknolojik yapıyı yenileme ve hisselerinin önemli bir bölümünü halka açma çalışmalarına vakit kaybetmeden başlandı.

Borsa İstanbul, 2012 yılı başından itibaren stratejik yol haritasının en önemli unsurlarından biri olarak gördüğü teknolojik alt yapının yenilenmesi amacıyla dünyanın önde gelen borsa teknolojisi sağlayıcıları ile görüşmelere başladı. Görüşmeler sonunda, Nazdaq teknolojisinin en uygun teknoloji olduğuna karar verilerek Kasım 2013 sonu itibariyle iki taraf arasında stratejik ortaklık nihai sözleşmeleri imzalandı. 2013 sonunda Borsa Genel Kurulunun anlaşmayı onaylaması ile 20 Ocak 2014 tarihi itibariyle İstanbul’da yapılan törenle anlaşma resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Anlaşma uyarınca Nasdaq, Borsa İstanbul’a sermaye piyasası araçlarının alım satımına, bu işlemlere ilişkin verilerin derlenerek üçüncü taraflara sağlanmasına ve bu işlemlerin takasına ilişkin teknoloji çözümleri, bu teknoloji çözümlerine ait kaynak kodları ve yeniden satım hakları, bilgi transferi, danışmanlık hizmetleri ve 2017 yılı sonuna kadar bakım ve destek hizmetleri sağlayacaktır. Buna mukabil yapılacak ödemeler, Borsa İstanbul hissesi devri ve nakit olacak. Ayrıca hisse takası opsiyonuna göre Borsa İstanbul’da Nazdaq hissesi alabilecek.

Küresel sermaye piyasalarının en önemli aktörlerinden biri olan ve son derece önemli marka değerine sahip Nazdaq,sağladığı teknolojik alt yapının ve bu altyapı kaynak kodlarının ve diğer teknolojik bilgilerin transferi ile birlikte,Borsa İstanbul tüm varlık sınıflarının tek bir platform üzerinden alınıp satıldığı, işlem öncesi ve işlem sonrası süreçlerin entegrasyonunu sağlayan, global ölçekte kolay erişilebilir bir altyapıya kavuşmaktadır. Diğer yandan, Nazdaq anlaşma kapsamında sağlayacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte, Borsa İstanbul iş ve bilişim teknolojisi ekipleri önemli gelişim imkanı bulacaktır. Ayrıca piyasada işlem yapan aracı kurumlarımızın da teknoloji ve bilgi seviyeleri yükselmiş olacak.

Görüşmeleri iki yıl süren ve Nazdaq tarafından en güvenilir teknoloji olduğu ifade edilen yazılımlar; Borsa İstanbul’un işlem kapasitesini, hızını, güvenilirliğini ve çözüm çeşitliliğini artıracak. Bunun yanında küresel bilinirliği olan Nazdaq ile gerçekleştirilen ortaklık, Borsa İstanbul’un marka değerine önemli katkı sağlayacak.

Genel Bakış

Osman Akyüz

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası