Son Haberler

Denizbank, 1,3 milyar lira kar etti

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 2018 yılının ilk yarısında, DenizBank’ın Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile ve yurtdışına yayılan 756 şubede 14 bin çalışan ile aktiflerini 186 milyar TL’ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde 1,273 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı.

Temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda:

  • Mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla % 17 artırarak 125 milyar TL’ye,
  • Toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre % 15 artışla 131 milyar TL’ye,
  • Müşteri sayısını ise 12,1 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

“DenizBank’ın satışı sektörün ötesinde, Türkiye açısından önemli bir değer”

Ateş, Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın % 99.5’lik hissesinin devri konusunda nihai anlaşmanın sağlandığını belirtti. Satış sürecinin Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşların onayını takiben tamamlanacağını vurgulayan Ateş şöyle devam etti; “DenizBank’ın satışı yalnızca bankacılık açısından değil, Türkiye için önemli bir hadise. Zira bankamızın 1.17 gibi sektör ortalamasının üzerinde bir çarpan ile el değiştirmesi, ülkemiz markasına duyulan güveni net şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki geçiş döneminde, 21 yıldır olduğu gibi müşterilerimize ve işimize odaklanarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Yeni oluşturduğumuz Veri Bilimi ekibimizle dönüşümü başlatıyoruz”

Kuruma, bankacılık sektörüne ve tüm paydaşlarına değer katmak yolunda dijital dünyanın olanaklarını sonuna kadar kullanıp inovasyon kavramını merkeze almak suretiyle daima öncü adımlar attıklarını ifade eden Ateş, bu anlamda sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek 46 genç çalışanla Veri Bilimi Programı’nı hayata geçirdiklerini belirtti. Ateş, şunları söyledi: “Kurumların ellerindeki veri yığınını doğru ayrıştırarak iş süreçlerine katkı sağlayacak anlamlı sonuçlar çıkarması günümüzün en sıcak konusu. Daha az maliyet ile daha büyük ölçekli işleri hayata geçirip, müşterilerimize doğru zamanda doğru ürün ve hizmeti sunarak daha verimli sonuçlara ulaşmak hedefiyle bankamız bünyesinde sektörde bir ilk olan Veri Bilimi Eğitim Programı’nı hayata geçirdik. Bu kapsamda bankamız içinden ve dışından aldığımız 2500 başvuru arasından seçilen 46 veri bilimcisi genç arkadaşımız, yıl içine yayılan eğitimlerini tamamlayarak tüm departmanlarımıza destek olmak üzere ailemize katılacaklar. Böylece karşılıklı olarak birbirimizden öğreneceğimiz, bilgi birikimlerinin tek potada eridiği bir süreci yaşayacağız. Gerek oluşturulan ekibin büyüklüğü, gerekse hazırlanan program içeriği ile söz konusu proje sektörde ilk niteliğinde. Bugüne kadar teknoloji ve inovasyonu faaliyetlerinin DNA’sına yerleştirmiş bir kurum olarak, önümüzdeki dönemde veri bilimi yaklaşımını aynı şekilde odağımıza aldığımız takdirde, yine sektöre çağ atlatan hamlelere imza atacağımıza inancım tam. Şu kesin ki;veriyi odağa alan bu dönüşümü gerçekleştirmediğimiz takdirde çağı ıskalarız”.

Kültür ve sanata hep destek, tam destek

Finans sektörü ile teknoloji arasında köprü kurmanın yanı sıra, faaliyet gösterdikleri ülke için değer yaratmak üzere kültür ve sanat çalışmalarını yaygınlaştırma hedefine de kuruluş tarihinden itibaren ağırlık verdiklerinin altını çizen Hakan Ateş şöyle devam etti; “Toplumun sanatsal, kültürel ve sosyal anlamda zenginleşmesine katkıda bulunmak, en az ticari faaliyetler kadar önem taşıyor. Biz de 21 yıldır bu alanın en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz. 14 senedir İDSO Konserleri’nin sponsorluğunu üstlenen bankamız, Orkestra Akademik Başkent Konserleri ve Karşıyaka Oda Orkestrası Konserleri ile birlikte son olarak Harbiye Açık Hava Konserleri’nin destekçisi konumunda yer aldı. Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve Türkiye’nin marka değerine ciddi bir katkı sunduğuna inandığımız Bodrum Müzik Festivali’ni benzer şekilde bu yıl ilk kez sosyal sorumluluk vizyonumuz kapsamında destekliyoruz. Bankamız bünyesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında açtığımız GaleriDeniz sergi alanında yıl içine yayılır şekilde pek çok önemli sergiyi misafirlerimizin beğenisine sunduk. Gelecek kuşaklara anlamlı bir kültür mirası bırakmak üzere bu yöndeki çalışmalarımız da artarak devam edecek.”

KOBİ’lerin ve çiftçilerin destekçisi DenizBank

Ülke geleceğine hizmet etme misyonu doğrultusunda, ekonominin can damarı konumundaki KOBİ’lere destek olmak üzere 2018 yılında ikinci kez başlatılan Nefes Projesi’ne bir kez daha destek veren tek özel banka olan DenizBank, bu kapsamda iki yıl içinde 20 binin üzerinde KOBİ’ye erişim sağladı.

Tarım sektöründe 1,1 milyonu aşan müşteri, 14 milyar TL’ye yaklaşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 43’lük pazar payı ile liderlik konumda bulunan DenizBank, 2002 yılından bu yana tarıma özel, uzmanlaşmış ekipleri ve yüzlerce ziraat mühendisi ile bankacılık hizmetlerini Türkiye’nin dört köşesine taşıyor. Finansal ürünlerin ötesinde; üreticinin tarladaki akıllı danışmanı olarak konumlanan ve sektöre yeni bir soluk olarak sunduğu Deniz’den Toprağa uygulaması ile 70 bin çiftçiye ulaştı.

milyon TL(1) 31.12.2017 30.06.2018 % Büyüme
Toplam Aktifler 160.423 185.848 %16
Nakit Krediler 114.829 130.973 %14
Mevduat 107.429 125.191 %17
Özkaynak(Sermaye Benzeri Kredi dahil) 18.115 19.681 %9
Şube Sayısı(2) 740 756 %2
Müşteri sayısı-milyon 11,5 12,1 %5
30.06.2017 30.06.2018 % Büyüme
Net Kar 1.008 1.273 %26
(1)DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır. Basın bülteninde yer alan rakamlar konsolide BDDK verileridir. 30.06.2018 verileri TFRS 9’a uygun olarak, 31.12.2017 ve 30.06.2017 verileri ise TFRS 9 öncesi yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
(2)Yurtdışı iştirak şubeleri dahil

DenizBank Hakkında

DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa’nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 756 şubesi ile 14 bin çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında

1841 yılında kurulan, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana pay sahibi, Banka’nın sermayesinin %50’si + 1 adet paya sahip olan Rusya Merkez Bankası’dır. Bankanın diğer payları, çok çeşitli yerli ve uluslararası yatırımcılara aittir. Sberbank, hizmetlerini Rusya’nın en büyük bankacılık dağıtım kanalı olan yaklaşık 14,2 bin adetlik şube ağı ve ek olarak, uzaktan erişimli kanallar yoluyla sunmaktadır. Sberbank Online’ın aktif kullanıcı sayısı uygulamalar tarafında 39 milyon, web’de 25 milyon; Mobil Bankacılık aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyondur. Sberbank’ın sahip olduğu yaklaşık 77 bin adetlik ATM ve self-servis terminali, ülkedeki en geniş ATM ağını oluşturmaktadır. Sberbank uluslararası faaliyetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi’nde (Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya), DenizBank ile Türkiye’de, Sberbank Europe aracılığıyla İsviçre, Avusturya ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve aynı zamanda Almanya ve Çin’deki temsilcilikleri ile Hindistan’daki bir şubesiyle yürütmektedir.

Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası