Son Haberler

Dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık şart

 *Dijital dönüşümün etkisini her yerde hissediyoruz. Kurumlar, endüstriler ve devlet dijital dönüşümü benimsediğinde, sundukları ürün ve hizmetler de doğal olarak dijitalleşiyor. Dijitalleşme ürün ve hizmet kalitesini artırıyor, rakip şirketlere veya devletlere mukayeseli üstünlük ve avantaj sağlıyor. Ayrıca, hız ve ucuz maliyet yoluyla ülkelerin milli gelirine ilave katma değer sağlıyor.

*Dijital dönüşüm ve okuryazarlık artık bir zorunluluk haline geldi. Dünyada, devletler ve şirketler yarış halindeler. Ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluşları da ciddi bir dijital dönüşüm gayreti içindeler. Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi bu alanda liderlik ve koordinasyon yapıyor. Son yıllarda e- devlet ve benzeri dijital uygulamaların kamuda günden güne geliştiğine ve ilerleme kaydettiğine şahit oluyoruz.

Dijital dönüşüm son zamanlarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri. Özellikle pandemi döneminde uzaktan hizmet sağlanmasında, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarını sıkça duyar olduk. Aslında, bilgisayarlar ve buna bağlı bilişim teknolojileri son 30 -35 yıldır kamu hizmetlerinin makineler aracılığı ile yapılıyor olması, ilgimizi ve yönelimimizi büyük oranda bu teknolojik gelişmelere çekti. Özellikle bilgi teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ve internet kullanımındaki yaygınlaşma, bilgi toplamadaki yoğunluk ve yaygınlık, dijital platformlar üzerinden güvenilir veri ve ürün üretimi sağlayan bilgi teknolojilerinin yaygınlık kazanmasına sebep oldu.

Bu girişten sonra, Dijital Dönüşüm nedir? Hayatımızda neleri değiştirdi? diye sorabiliriz. Dijital dönüşüm, en temelde, hızlı ve sık sık değişim gösteren dijital teknolojilerin, sorunların çözümü için kullanılması anlamına geliyor. Aslında bu tanıma şu ifadeleri de eklemekte fayda var. Dijital dönüşüm; bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortama taşınması olarak tanımlanmaktadır.

KAMU HİZMETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YENİ NORMAL OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Sorunların çözüm ihtiyacı spesifik bir alana yönelik olmasını gerektirmiyor. Dijitalleşme ihtiyacı artık yeni normal haline geldi. Tarımdan sanayiye oradan sağlığa, eğitime, finansal hizmetlere ve değer yaratan bütün hizmet alanlarında ve kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm yeni normal olarak ortaya çıkmış durumda. Çünkü, dijitalleşme ürün ve hizmet kalitesini artırıyor, rakip şirketlere veya devletlere mukayeseli üstünlük ve avantaj sağlıyor. Ayrıca, hız ve ucuz maliyet yoluyla ülkelerin milli gelirine ilave katma değer sağlıyor.

Dijital dönüşümün etkisini her yerde hissediyoruz. Kurumlar, endüstriler ve devlet dijital dönüşümü benimsediğinde, sundukları ürün ve hizmetler de doğal olarak dijitalleşiyor. Bizler de hayatımızı kolaylaştıran pek çok hizmet ve çözüme kolayca alışıyoruz. Dönüşüme direnen kurum ve yapılarda zamanla değişim ihtiyacı hissediyor. Dijital teknolojide geldiğimiz nokta, büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik otomasyon, blok zinciri, kuantum bilişim ve 5G teknolojisi gibi dijitalleşme teknolojileri…

DÜNYADA, DEVLETLER VE ŞİRKETLER BU KONUDA YARIŞ HALİNDELER

Artık bu teknolojiler ve makineler hizmet, bilgi ve ürün üretiminde hızlı, etkin ve güvenli ve bütüncül olarak hizmet üretir hala geliyorlar ve hayatı kolaylaştırıyorlar. Yukarıda ifade ettiklerimizden de anlaşılacağı üzere, dijital dönüşüm ve okuryazarlık artık bir gereklilik değil zorunluluk haline geldi. Dünyada, devletler ve şirketler bu konuda yarış halindeler. Ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluşları da ciddi bir dijital dönüşüm gayreti içine girdiler ve kamunun sağladığı bütün hizmetleri dijital kanallar vasıtasıyla yerine getirme gayreti içinde oldular.

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ KOORDİNASYON İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Bu çerçevede; Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi kurularak, bu alandaki dönüşüm liderliği ve koordinasyonu için bu ofis görevlendirildi ve yetkilendirildi. Ofis, dijitalleşmeyi konu bazlı birleşik hale getirerek tüm devlet kurumlarının alt yapısının ve sistemlerinin birbiriyle konuşabilir hale getiriyor ve siber güvenlik dahil her türlü güvenlik hizmetlerini sağlıyor. Ayrıca ofis, bilişim ve dijital teknolojiler konusunda çalışan kadroların, dijital okuryazarlıklarını sürekli geliştirme fonksiyonunu da yerine getirme gayreti içinde.

DİJİTAL UYGULAMALAR KAMUDA GÜNDEN GÜNE GELİŞİYOR VE İLERLİYOR

Son yıllarda e- devlet ve benzeri dijital uygulamaların kamuda günden güne geliştiğine ve ilerleme kaydettiğine şahit oluyoruz. Eğitim ve üniversite, sağlık hizmetleri, tarım, endüstri ve finansal hizmetler büyük oranda dijital ortamda hizmet vermeye başladılar. Diğer yandan, özel sektörün oluşturduğu Dijital Türkiye Platformu; Türkiye’nin vatandaş, devlet ve iş dünyası olarak bütüncül dijital dönüşümü sağlayacak politika önerileri oluşturuyor. Dijital dönüşüm, yeni iş alanları, yeni iş yapma biçimleri, değişen hayat tarzları, eğitim yöntemleri, güvenlik sorunları gibi birçok bilinmezi de gündeme taşıyor. Tüm kurum ve süreçleri önemli oranda değiştirecek bu dönüşüm, ekonomiler için olduğu kadar, toplum içinde muazzam fırsatlar ortaya çıkarıyor.

UZMANLARIN SÜREKLİ OLARAK DİJİTAL OKURYAZARLIKTA YETKİNLİKLERİ ARTIRILMALI

İlköğretimden yükseköğrenime kadar ve dijital dönüşümde fiilen görev alan uzmanların sürekli olarak dijital okuryazarlık konusunda yetkinliklerinin artırılması ihtiyacı var. E-devlet uygulamaları başta olmak üzere, e-imza uygulamaları, bulut bilişim kullanımı ve siber güvenlik gibi konularda dijital okuryazarlığın önemi çok ciddi hissediliyor. Eğitimden sağlığa, sanayiye ve finansa, hem de kamu yönetiminde dijital okuryazarlık becerisine sahip olmanın önemi, her geçen gün daha fazla artıyor. Geldiğimiz noktada; dijital dönüşümde ve dijital okuryazarlıkta ülke olarak önemli bir mesafe kaydettiğimizi ifade etmeliyiz. Ancak, hala gidecek çok yolumuzun olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü değişim, gelişim ve teknolojik gelişmeler sürekli yeni kazanımlar elde ediyorlar. Yeni dijital teknolojileri yakalamak ve geliştirmek için sürekli olarak dijital dönüşüm içinde olmamız gerekiyor. Kalkınma yolunda daha yüksek milli gelir üretmek için, hızlı ve kaliteli ürün ve hizmetler üretmeye devam etmeliyiz.

Osman Akyüz

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri

akyuz@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası