Son Haberler

Dış ticaret açığını kapatmakta tarım ve hayvancılık önemli rol oynayabilir

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça tarımsal üretimde hayvancılığın payının arttığı gözleniyor. Bu kapsamda tarım ve hayvancılığın stratejik sektör olarak seçilmesi ve teşvik edilmesi ulusal bir politika olarak belirlenmeli.

Türkiye’de son 20 yıldır gerek dış ticaret açığı ve gerekse ihracatın ithalatı karşılama oranı en çok tartışılan ve en çok kırılganlık gösteren makro ekonomik değişkenler olarak dikkati çekiyor. 2009 hariç ihracatımız son dört yıldır yüzde 10’un üzerinde artış gösteriyor. İthalat ise 2009 yılında yüzde 30 düşerken, 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 30 civarında arttı ve 2012’de çok az da olsa düşüş gösterdi. Diğer taraftan, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2009 yılında yüzde 72’yken, 2011 yılında yüzde 56, 2012 yılında ise yüzde 9’luk bir iyileşme ile yüzde 64 oldu. Dış ticaret dengesizliğinin giderilmesi için ülkemizin 2012 yılındaki performansını asgari 3 dönem daha sürdürmesi gerekiyor. Ancak ithalatın azaltılması büyümenin düşürülmesi sonucunu doğurduğundan pek sürdürülebilir ve tercih edilebilir değildir. Pek tabiidir ki petrol ve doğalgaz ithalatının azaltılması veya bunların yerine koyulabilecek enerji kaynaklarının bulunması istisnai bir durum olacak. Fakat ülkemiz dış satım gelirlerinin katma değeri yüksek ürünlerin ağırlığının yükseltilerek sürdürülebilir bir biçimde artırılması kuşkusuz tercih edilen ve arzulanan bir çözüm.

İhracat

İthalat

Dış Tic. Deng.

Yıllar

Değer

‘000 $

Değişim %

Değer

‘000 $

Değişim

%

Değer

‘000 $

İhracatın ithalatı karşılama oranı %

2009

102 142 613

-22,6

140 928 421

-30,2

-38 785 809

72,5

2010

113 883 219

11,5

185 544 332

31,7

71 661 113

61,4

2011

134 906 869

18,5

240 841 676

29,8

105 934 807

56,0

2012*

152 560 775

13,1

236 536 949

-1,8

83 976 174

64,5

TARIM VE ORMANCILIK, HAYVANCILIK SEKTöRLERİ AçIK VERİYOR

Son yıllarda Türkiye tarım ve ormancılık faaliyet dalında yaklaşık 5 milyar USD civarında dış satım geliri elde etti. Bu tutar toplam dış satım gelirimizin yüzde 3,4’ünü oluşturuyor. İthalatımız ise 7,5 milyar USD’nin üzerinde. ülkemiz tarım ve ormancılık faaliyet dalında da son yıllarda dış ticaret açığı veriyor. Bu açık 2,5 milyar USD’nin üzerinde. Tarım ve ormancılık ihracatımız son yıllarda mutlak değer olarak neredeyse artış göstermediğinden toplam ihracatımız içindeki payı giderek azalıyor. Son yılda bu faaliyet dalında ithalatımızda da azalma meydana geldi.

2.012

2.011

2.010

2.009

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

Yıllar

$

$

$

$

$

$

$

$

Tarım ve Ormancılık

5.191.856

7.445.659

5.166.596

8.895.184

4.934.710

6.456.707

4.347.483

4.593.839

Balıkçılık

190.424

56.206

186.017

48.717

156.014

33.322

188.990

31.217

Madencilik ve Taşocakçılığı

3.161.570

42.246.549

2.805.449

37.331.370

2.687.124

25.932.549

1.682.915

20.624.650

İmalat

143.289.528

176.228.092

125.962.537

183.930.287

105.466.686

145.366.975

95.449.246

111.030.525

Elektrik, Gaz ve Su

190.211

255.377

148.789

86.576

181.375

20.471

139.740

17.256

Toptan ve Parakende Ticaret

534.332

10.258.094

631.901

10.496.278

451.656

7.703.896

330.550

4.608.026

Gayrımenkul ve Kiralama

544

838

583

4.462

2.037

2.284

1.248

1.345

Diğer Sosyal Top.Kiş.Hiz.

2.310

46.135

4.997

48.803

3.617

28.128

2.440

21.564

Toplam

152.560.775

236.536.949

134.906.869

240.841.676

113.883.219

185.544.332

102.142.613

140.928.421

İHRACATI ARTTIRMAK YAPISAL SORUNLARI çöZER

ülkemiz tarımsal potansiyeli ve kırsal kesimde mevcut atıl işgücü dikkate alındığında tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyet alanında dışsatım gelirlerini artırmak büyük önem taşıyor. Zira bu alanda meydana gelecek büyüme, hem katma değeri yüksek üretim sağlayacak ve hem de işsizliğe ciddi çözüm olacak. Bunun yanında tarımsal alanların devamlılığının korunması ve gıdada dışa bağımlılığın azaltılması açısından da bu faaliyet dalındaki büyüme orta ve uzun vadede işsizlik ve kırsal kesimin gelişmesine yardımcı olması bakımından yapısal sorunların çözümüne de yardımcı olacak.

TARIM VE HAYVANCILIK TEŞVİK EDİLMELİ

TüİK-Ekim 2012 verilerine göre ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 24,8’i tarımda çalışıyor. Türkiye genelinde aktif nüfusun İşgücüne Katılma Oranı yüzde 51 olup, kırsaldaki İKO ise kentlerden daha yüksek. Türkiye genelinde et üretimiyle süt üretimi birlikte ilerliyor, gelişmiş ülkelerde tarımın içindeki hayvansal üretim oranının yüzde 70 civarında olduğu görülüyor. ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça tarımsal üretimde hayvancılığın payının arttığı gözleniyor. Bu kapsamda tarım ve hayvancılığın stratejik sektör olarak seçilmesi ve teşvik edilmesi ulusal bir politika olarak belirlenmeli. özellikle Marmara ve Trakya bölgesinin zaman geçirilmeden ve verimli tarımsal alanlar yitirilmeden tarım ve/veya hayvancılık sektörünün etkin kullanımına sunulması açısından orta-uzun vadeli hedefler doğrultusunda desteklenmesi gerekiyor.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası