Son Haberler

KÜÇÜK PAZARDA BÜYÜK FIRSATLAR

Kafkaslarda yüzünü batıya çevirmiş, görülmeye değer şehirleriyle modern dünyaya ait çizgiler taşıyan, küçük ama alabildiğine güzel bir ülke… Tiflis’in bulvarlarında vakit geçirirken kendinizi Paris’teymiş gibi hissettiğiniz anlar oluyor. Geniş cadde ve bulvarlar Moskova’yı da anımsatıyor.

Trafiğin akışı Türkiye’deki gibi ancak sağlı, sollu direksiyonlara sahip otomobillerin karma şekilde seyir izlemesi dikkat çekiyor. Avrupa’daki ikinci el arabaları uygun fiyattan satın alan Gürcistan’da araç sayısı hızla artıyor, ancak buna rağmen yoğun trafik olduğu söylenemez. Yaklaşık 5 milyonluk nüfusa sahip Gürcistan’da halk; eğitime, resim, müzik, tiyatro ve operaya, yani sanatın her türlü alanına düşkün. Yatırım yapmak ve yaşamak için güvenli bir ülke olan Gürcistan’da hırsızlık, gasp gibi olayları yok. Rüşvet yok denilecek seviyede. Vergi oranları hayli düşük. Fatura kesmeyen, fiş vermeyen firmalara, esnafa çok büyük cezalar veriliyor. Osmanlı dahil birçok kadim medeniyete ait izler taşıyan Tiflis, kültürel bir kavşak olarak kilise, sinagog ve camilere ev sahipliği yapıyor. Başkenti bölen nehrin üzerinden geçen teleferik, tarihi kaleye çıkmak isteyen konuklarına şehrin büyülü manzarasını cömertçe sunuyor. Turizm sektörü için ciddi bir potansiyel barındıran Tiflis’in yanı sıra, bir başka güzel şehir olan Batum da, yurtdışından büyük ilgi görüyor. Türkiye vatandaşlarının vize veya pasaporta ihtiyaç duymadan komşu ülke Gürcistan’ı ziyaret etmesi, bu ülkeyle ilişkilerimizi güçlendiriyor. Türklerin, Gürcistan’da sevildiğini ve dost ülkenin vatandaşları olarak görüldüğünün altını özellikle çizmek gerekiyor.

TEMEL SOSYAL GöSTERGELER

gdfg_4.jpg

ENERJİ KORİDORU

Bakir turizm alanları ve fazla el değmemiş topraklarıyla tarım Gürcistan, ciddi bir yatırım potansiyeline sahip. Başkent Tiflis, endüstri, sosyal ve kültür merkezi olan bir kent. Ayrıca önemli bir global enerji projesi olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı geçiş hattı üzerinde bulunur. Avrupa’ya taşınan enerjide önemli bir enerji koridoru olan kent, tarihsel İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Bundan dolayı Rusya‘nın Kuzey Kafkasya bölgesi, Türkiye ve Güney Kafkasya’daki (Transkafkasya) Ermenistan ve Azerbaycan arasında önemli tarihsel bir role sahip. Gürcistan’ın kuzeyinde Rusya Federasyonu (Dağıstan, çeçenistan, Kuzey Osetya, Kabarday-Balkar özerk Cumhuriyetleri), güneyinde Ermenistan, güneydoğusunda Azerbaycan, güneybatı ve batısında Türkiye yer alıyor

EKONOMİDE RUSYA gölgesİ

200 yıllık Rus hegemonyasından sonra Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Gürcistan, 1991-1995 yılları arasında binlerce insanın hayatına malolan iç savaş dönemi geçirdi. Ardından 1995 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile politik istikrar ve güvenliği sağladı. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle ekonomik toparlanma süreci başladı. 2003 yılı sonunda yaşanan “Gül Devrimi” sonrasında Batı’nın ekonomik desteğinin artmasına bağlı olarak Gürcistan’daki ekonomik gelişim süreci hızlandı. Rusya’yla yaşanan siyasi gerginlik ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturdu.

fgdf_1.jpg

YüZü BATI’YA DöNüK AMA…

Gürcistan 1991 yılındaki bağımsızlık ilanından bu yana yüzünü Batı’ya, sırtını da Rusya’ya dönme eğilimi
gösterdi. ülke etnik ve dini-mezhebi bakımdan farklı yapılara sahip. Yeni kurulan devlette Gürcü etnisitesine vurgu yapılması, diğer gruplarda ayrılıkçı tavırların gelişmesine yolaçtı. Neticede ayrılıkçı hareketlerin, Rusya tarafından desteklemesi sonucu, ülke önce istikrarsızlaştı sonra da fiilen bazı bölgeler kaybedildi. Bu gelişmelerden sonra Gürcistan halkı sırtını tamamen Rusya’ya dönemeyeceğini anladı. 1 Ekim 2012’de ise Gürcü halkı, Rusya ile daha dengeli bir siyaset yürütmeyi tercih edenleri iktidara getirdi. Halkın tercihi halen, NATO’ya girmek başta olmak üzere Batı’ya yönelik. özetle Gürcü halkı Batı’ya kaptırdığı gönlü ile Rusya’nın Gürcistan’ın bağımsızlığına her an son verebileceği korkusu arasında sıkışmış durumda.

ABD VE RUSYA ARASINDA DENGEDE DURMA çABASI

2004 yılında Batı’dan alınan yardımlarla Gürcistan ekonomisi, üretken hale gelemedi. Anrcak altyapı ve hizmetler sektöründeki başarıları ve yolsuzlukları ortadan kaldırmayı başaran Gürcistan, ekonomisini daha
ileri bir noktaya taşıdı. Rusya’nın 2008 yılında Gürcistan topraklarına girmesi, ekonomiyi yeniden olumsuz şekilde etkiledi. 2012’de yapılan parlamento seçimleriyle iş başına gelen yeni iktidar, Rusya ile ABD
arasında dengeli bir duruş sergileyerek ekonomik ve siyasi istikrarı yakalamayı amaçlıyor.

dfgv.jpg

İŞSİZLİK YOĞUN

Sanayi ve üretimi olmayan Gürcistan’da işgücü (çalışanlar ve işsiz olup iş arayanlar toplamı) toplam
nüfusun yüzde 40’ı civarında. ülkedeki aylık asgari ücret 115 GEL seviyesinde. Dört kişilik bir ailenin
geçinmesi için gerekli minimum gelir seviyesi ise aylık 264 GEL civarında. ücretler çok düşük olduğu gibi hiç çalışamayacak veya düşük seviyede çalışabilecek durumda olanları etkili bir şekilde kollayacak bir sistem de mevcut değil. Emekli maaşları fevkalade düşük. Kişi başına yaklaşık 3.500 dolar gelire sahip Gürcistan’da verimli topraklara rağmen tarımdaki gelişim oldukça sınırlı. Gürcistan’da üretim yok denecek seviyede. Yatırımlar yeni yeni ve daha çok da Türk girişimciler tarafından yapılıyor. Dolayısıyla ülkede işsizlik, ülkenin en büyük sorunlarının başında geliyor. Nitekim Gürcistan İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yüzde 15’lerin üzerinde seyreden işsizlik oranı, 2013 yılında yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

MİLLİ GELİRDE ARTIŞ SINIRLI

Dikkat çekici bir yatırımın, dolayısıyla üretimin olmaması, Gürcistan’da milli gelirdeki gelişmeyi de sınırlı bir şekilde etkiliyor. Nitekim 2013 yılı cari fiyat rakamlarına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 16.1 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Gürcistan İstatistik Kurumu verilerine göre, Gürcistan ekonomisi 2013 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdü. GSYİH sektörel dağılımına bakıldığında ise ticaret (%17.3), sanayi (%17.2), ulaştırma ve haberleşme (%10.7), kamu yönetimi (%10.1), tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık (%9.3), inşaat (%6.7), sağlık ve sosyal hizmetler (%5.8) ve diğer sektörler (%22.9) olarak dağılım gösterdiği görülüyor. 2013 yılında Gürcistan‘ın dış ticaret hacmi, 2012 yılına kıyasla %6 artışla 10,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. İhraç ettiği başlıca ürünler demirli alaşım, yaş sebze-meyve ve kimyasal gübre olarak sıralanırken; petrol ve petrol ürünleri, ilaç ve hububat Gürcistan’ın ithal ettiği başlıca ürünler olarak öne çıkıyor.

fgf_3.jpg

21 BANKADAN 2’Sİ TüRK BANKASI

Bankacılıkta 2006 yılında başlayan canlanma devam ediyor. Gürcistan bankacılık sistemi Merkez Bankası‘nın yanısıra 21 ticari banka tarafından temsil ediliyor. Ticari bankalardan 19 yerli banka, diğer üçü ise Azerbaycan ve Türk bankaları. Nitekim Ziraat Bankası ve İş Bankası, Gürcistan’da bir hayli etkili çalışmasıyla yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. Ziraat Bankası başkent Tiflis’te, İş Bankası ise sahil kenti Batum’da faaliyet gösteriyor. Gerek Ziraat Bankası, gerekse İş Bankası Türk firmalarının yanı sıra başka ülkelerden yatırımcılara da hizmet veriyor. Bu yönüyle bakıldığında, her iki Türk bankası da ülkenin en çok ilgi gören bankaları arasında yeralıyor.

HİPERENFLASYON KONTROL ALTINA ALINDI

Enflasyon, Gürcistan’ın iç savaş yıllarında bir hayli yüksek seyreden sorunlarının başında geliyordu. Gürcistan’da, 1991-1995 yılları arasındaki iç savaş boyunca hiperenflasyon yaşandı. Savaşın bitmesinin ardından enflasyon da hızla aşağıya çekildi. Enflasyon oranında 2012 yılında fiyatlar genel seviyesinde gerileme yaşandı. IMF’nin verilerine göre Gürcistan’da 2013 yılı enflasyonu yüzde 3.2 seviyesinde gerçekleşti.

fgf_2.jpg

ORGANİK TARIMDA YATIRIM FIRSATI

Eski ve zengin bir tarım kültürüne sahip olmasına rağmen sermeye ve modern tarımla ilgili bilgi yetersizliğinin yanında zirai işletmelerin ölçek küçüklüğünden dolayı Gürcistan’da organize ve etkin bir tarım yapılmıyor. Oysa ülkedeki toprak ve iklim çeşitliliği pek çok ürünün yetiştirilebilmesi için uygun. ülke topraklarının yüzde 18’1 tarıma elverişli. Kimyasal ilaç ve gübrelerin Gürcistan topraklarında kullanılmaması bu ülkedeki tarım sektörünün doğal kalmasını sağlamış. Tarımsal üretim meyve-sebze ağırlıklı olup, üretimin ancak çok az bir kısmı hububat, mısır, pirinç, patetes gibi ülke halkının doymasını sağlayan cinsten ürünler olduğu için Gürcistan gıda üretimi bakımından kendine yeterli olmaktan uzak. Ekonomi içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık sektörü de tarım sektörü gibi gelişme çabası gösteriyor. Kafkas Dağları eteklerindeki geniş meraların hayvancılık yapılması için son derece elverişli olması bu konuda Gürcü ve yabancı müteşebbisler tarafından fark edilmiş olmakla beraber bu sektör de henüz geleneksel küçük işletmecilikten kurtulabilmiş değil. Bu anlamda hem tarım ve hem de hayvancılık sektöründe önemli bir yatırım potansiyeli mevcut.

SANAYİ üRETİMİ TAZE KAN BEKLİYOR

2000’li yılların başında değişim sürecine hız verilerek, özel sektörün güçlenmesi ve üretim/istihdam imkanlarının artırılması amacıyla yeniden yapısal değişikliklere gidildi. Bunun sonucunda ülkede serbest piyasa ekonomisinin temel öğelerinin kurulması yönünde olumlu gelişmeler yaşandı. üretim tesislerinin özelleştirmesi ve yeni makroekonomik sistem için yasal ortamın oluşturulması gayretleri sürüyor. Bu kapsamda yolsuzlukların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapıldı, özelleştirme sürecine hız verildi ve oldukça liberal bir “Vergi Kanunu” yürürlüğe girdi. Yapılan bu düzenlemelere rağmen, üretim sektöründe halen önemli sorunlar mevcut.

üretim tesislerinin önemli kısmı özelleştirilmiş olmasına rağmen, büyük çoğunluğu çalışamaz durumunda. Başlıca sanayi kolları arasında demir-çelik, demirdışı metalurji, kimya, gıda, ağaç işleme, makine-metal, inşaat malzemeleri sayılabilir. İmalat sektörü çok az sayıda tesise bağımlı durumda. Bu tesislerden Zestaponi Demir Alaşımları İşletmesi ile Rustavi Demir ve çelik Tesisi ülkenin en önemli iki sanayi kuruluşu. ülkede savaştan sonraki dönemlerde yapılan Türk menşeli yatırımlar da sanayi üretimine önemli katkılarda bulunmaya başladı.

gdfg_3.jpg

İNŞAAT SEKTöRüNDE TURİZM YATIRIMLARI AĞIRLIKTA

Bölgede büyük potansiyel potansiyel taşıyan sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Bölgenin turistik açıdan elverişli olması nedeniyle Hükümet, yatırımların büyük kısmını turizm sektörüne kaydırmış durumda. Nitekim otelcilik başta olmak üzere kafe, restoran, bar gibi eğlence merkezlerinin inşaatı, altyapı,su-kanalizasyon hatları değiştiriliyor, binaların

ENERJİ SEKTöRü

Türkiye ile Gürcistan arasında elektrik enerjisini kapsayan işbirliği var. Son dönemde Türk firmalarının, Gürcistan’da bulunan su kaynaklarının HES inşaatı yoluyla değerlendirilmesi konusuna ilgisinde artış gözleniyor. Bu çerçevede, Urban Enerji firması Paravani Nehri üzerinde HES inşaatı işini üstlendi. Ayrıca Acar Energy 2007 firması da Acara Bölgesinde 7 noktada HES inşaatlarına yönelik bir sözleşme imzalandı. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan‘da üretilen ham petrol boru hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan‘daki bir deniz terminaline ulaştırılıyor. Toplam 1.730 km uzunluğunda olan boru hattının 468 km‘si Azerbaycan, 225 km‘si Gürcistan ve 1.037 km‘si Türkiye topraklarındadır. Günlük taşıma kapasitesi bir milyon varildir. ülkenin petrol ve doğalgaz rezervleri oldukça sınırlı. Gürcistan’da çıkarılan başlıca madenler magnezyum ve perlittir. Dünyadaki en zengin manganez yatakları Gürcistan’ın Chiatura bölgesindedir. ülkenin taşkömürü rezervi 350 milyon ton, demir rezervi 16 milyon ton, bakır rezervi ise 670 bin ton’dur. çinko, kurşun ve altın çıkartılan diğer madenlerdir. Gürcistan’ın diğer bir önemli doğal kaynağı ormanlarıdır. ülkenin ihracat potansiyelinde özellikle kereste önemli bir konuma sahip.

KARS-TİFLİS DEMİRYOLU PROJESİ:

Gürcistan’ın sahip olduğu 1.470 km’lik demiryolu ağı ülkeyi, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’a bağlıyor. Orta Asya Cumhuriyetlerinin birbirleri ile demiryolu bağlantısı olduğu düşünüldüğünde Kars-Tiflis Demiryolu Projesi Türkiye açısından da büyük önem taşıyor.

gfdg_1.jpg

TURİZM POTANSİYELİ YüKSEK

Bugün yaklaşık 330 km uzunluğundaki Karadeniz kıyı şeridi ve kayakçılığa elverişli Gudauri, Bakuriani ve Kazbegi Dağları ülkenin turizm potansiyelinin belkemiğini oluşturuyor. Bunun yanısıra, ülkenin yaklaşık yüzde 40’ının ormanlık olması, 860 göl, pek çok şelale, nehir, 19 doğal su kaynağı ve sayısız tarihi eser de turizm potansiyelini arttırıyor. Turizm, Gürcistan’ın eşsiz doğası ve güzel kıyı şeridi dikkate alındığında en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olmaya aday. Sektör, Gürcistan’ın ekonomik programlarında her zaman öncelikli sektör olarak yer alıyor. Bu kapsamda, ülke genelinde devlete ait tüm tesislerin özelleştirilmesi planlanıyor

fdgf.jpg

TüRKİYE-GüRCİSTAN ARASINDA 3. KARAYOLU

Türkiye ile Gürcistan arasındaki bağlantıyı sağlayan iki önemli karayolu güzergahı, Sarp/Sarpi Sınır Kapısı’ndan girip Batum’a ulaşan 16 km uzunluğundaki yol ve Türkgözü/Vale Sınır Kapısı’ndan girip Khashuri’de ana hatta bağlanan yoldur. Türkiye ile Gürcistan arasında açılması düşünülen üçüncü kapının Tiflis’e bağlantısını sağlayacak olan ve inşası için 110 milyon dolar ayrılan Kartsakhi-Tiflis yolu “Millenium Challenge Projesi” kapsamındaki kara yolu inşaatı devam ediyor. Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Kafkas ülkeleri arasındaki ticari taşımacılığın en yoğun olarak yapıldığı güzergah Hopa – Sarp – Batum – Tiflis karayoludur. Bu karayolunun alternatifi ise Posof – Vale – Tiflis karayolu olup, Rize – Poti ve Trabzon – Poti Ro-Ro seferleri artık yapılmıyor.

gfg_2.jpg

TüRKİYE, GüRCİSTAN’IN EN BüYüK TİCARİ ORTAĞI

2005 yılına kadar Rusya Federasyonu’nun ardından Gürcistan’ın ikinci ticari ortağı olan Türkiye, Rusya’nın siyasi nedenlerle bu ülkeye bazı ticari kısıtlamalar getirmesini müteakip, 2007 yılı ortalarından itibaren Gürcistan’ın en büyük ticari ortağı konumuna yükseldi. 2003 yılında 194 milyon Dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2012 yılında 7 katına çıkarak yaklaşık 1,45 milyar Dolara ulaştı, 2013 yılında da 1,25 milyar Dolar’ı ihracat ve 200 milyon Dolar’ı ithalat olmak üzere yine 1,45 milyar Dolar seviyesini koruduğu görüldü. Gürcistan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünler demir-çelik-plastik borular, temizlik malzemeleri, tıbbi ilaçlar ve demir inşaat aksamları olarak sıralanırken; kimyasal gübreler, demir-alaşımsız çelik ve örme mensucat Gürcistan’dan ithal ettiğimiz ürünler arasında öne çıkıyor. Gürcistan’da sermayesi 1 milyon Dolar’ın üstünde 27 Türk firması bulunuyor. Ayrıca Gürcistan’da KOBİ niteliğinde yaklaşık 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor.
Gürcistan, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü açısından da önemli bir pazar. Bugüne kadar, Türk müteahhitlik firmaları Gürcistan’da yaklaşık 3 milyar dolar tutarında 160 proje üstlendi. Türk firmalarının faaliyet alanları, enerji santrali, turistik tesis, konut, karayolu inşası gibi alanlarda yoğunlaştı. Ayrıca, ulaştırma sektöründe Kafkasya’nın en modern havalimanı olan Batum Uluslararası Havalimanı yine bir Türk müteahhitlik firması tarafından tamamlandı ve işletiliyor. Sözkonusu havalimanını ortak kullanıyor olmamız da, bölgemizde ve dünyada iyi komşuluk ilişkilerine örnek gösteriliyor. 2012 yılında yaklaşık 1,4 milyon Gürcistan vatandaşı ülkemizi ziyaret ederken, 2013 yılında bu sayı 1,77 milyona yükseldi.

dfg.jpg

İHRACAT İTHALAT DENGESİ

Gürcistan’ın ithalat ve ihracatı yaklaşık 16 Milyar Dolarlık milli gelirine paralel olarak küçük rakamlara tekabül ediyor. Gürcistan, milli gelirinin yarısı kadar ithalat yapan bir ülke olarak ithalat bakımından oldukça dışa açık bir ülke. İhracat için aynı şeyi söylemek ise mümkün değil. 2102 yılındaki 2.377,5 Milyon Dolarlık ihracatın yaklaşık 600 milyon Dolarlık kısmının reeksport şeklindeki kullanılmış araba ihracatı olduğu da dikkate alınırsa Gürcistan, ihracatı çok az olan bir ülkedir. Gürcistan daha ziyade komşularıyla ticaret yapan bir ülke. İhracatında Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye; ithalatında da Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna Gürcistan’ın en önemli ticari ortağı komşularıdır. Enerji dışındaki birçok malı sağlayan bir ülke olmak sıfatıyla Türkiye’nin Gürcistan’ın ithalatında öneminin artması ve enerjisini temin ettiği için de Azerbaycan’ın pozisyonunu koruması bekleniyor.

fg_47.jpg

BüROKRASİ AZ, FIRSAT çOK…

Dışarıya açılmak isteyen, yakın bir pazarda yatırım yapma düşüncesinde olan girişimciler için Gürcistan, hayli uygun bir pazar. Birçok ülkede yatırımcıları bıktıran bürokratik engeller Gürcistan’da yok denecek kadar az. Gürcistan, işgücü maliyetleri bakımından da çok uygun bir ülke. ülkede ortalama işçi ücretleri, 200 Dolar seviyesinde. Hem Gürcü yönetimi hem de halk, Türklere ve Türk girişimcilere büyük yakınlık gösteriyor. O kadarki Gürcistan’da Türk olmak, neredeyse bir ayrıcalık. Yeterli finansmanı olan, ciddi işadamları için Gürcistan’da tarım, enerji, ulaşım-altyapı alanlarında, enerji sektöründe ve nihayet müthiş doğasıyla büyüleyici güzelliğe sahip turizm, yatırım için çok uygun alanlar olarak gözüküyor.

NE ALINIR, NE SATILIR?

Gürcistan gerek alan olarak gerekse nüfus bakımından küçük bir ülke. Ama aynı zamanda büyük fırsatları barındıran bir ülke. Gürcistan’da üretim yok denecek kadar az. Neredeyse her şeyi ithal ediyor. Bu nedenle uygun fiyat olmak şartıyla Gürcistan’a iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün. Bu yönüyle bakıldığında, Gürcistan yeni pazar arayan ihracatçılar için çok uygun bir ülke. Kimyasal gübre ve ilaçlarla kirlenmemiş toprakları, Gürcistan’da tarım sektörünü öne çıkarıyor. Tüm ürünler, organik. Sebze ve meyveler, doğal ve lezzetli. Bu durum, dünyadaki yeni trend için paha biçilmez bir fırsat anlamına geliyor. Zira dünyada tüketiciler, organik ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Dolayısıyla sebze ve meyve ithalatı yapmak isteyen firmalar, Gürcistan’ı büyüteç altına almalı.
öte yandan yatırımcılar için çok önemli bir gelişme de sözkonusu. Gürcistan, geçen ay sonunda Avrupa Birliği ile Ortaklık anlaşması imzaladı. Bu, Türkiye’nin 1995 yılında AB ile imzaladığı Gümrük Birliği anlaşmasına benziyor. Bu yönüyle bakıldığında, Gürcistan’da üretim yapan girişimciler, mal ve hizmetlerini AB ülkelerine gümrüksüz olarak satma şansını da yakalamış olacak.

YABANCI YATIRIMCILARA NE TüR HAKLAR TANINIYOR?

Gürcistan’da yabancı yatırımlar 12 Kasım 1996 tarihinde onaylanan “Yatırımların Teşviki ve Korunması” Kanunu ile güvence altına alındı. Söz konusu Kanun’da yatırımın tanımı yapılarak, yabancı yatırımcılara Gürcü vatandaşlara tanınan hak ve kolaylıkların aynısının tanınması öngörüldü. Ayrıca yatırımların Gürcistan hükümeti tarafından kamulaştırılması durumunda yatırımın reel piyasa değerinin ödenme zorunluluğu, anlaşmazlık halinde yatırımcının Gürcistan mahkemelerine ve uluslararası tahkim kuruluna başvurma hakkı bulunuyor. Yatırımcı tazminat bedelini serbetçe transfer hakkına sahip.

EN çOK HANGİ üLKELER YATIRIM YAPIYOR?

Gürcistan’a 2013 yılında 913 milyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapıldı. Bu yatırımların büyük kısmını Alman ve Türk yatırımcılar gerçekleştirdi. 2012 yılı verilerine göre yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 20’2si enerji, yüzde 18’i imalat ve yüzde 18’2’si de finans sektörüne yapıldı. Yabancı yatırımcının Gürcistan’a kayıtlı olması şartıyla menkul kıymet, şirket, bina gibi yatırım olarak tanımlanan varlıkları satın almasında bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak yabancı yatırımcıların tarım arazisi satın alması yasaklanmış, söz konusu arazilerin Gürcistan’da kurulu şirket üzerine 49 yıllığına kiralamasına olanak tanınmış. Gürcistan’da yatırımlara Türkiye benzeri bir teşvik sistemi uygulanıyor.

AVRUPA’YA GüRCİSTAN üZERİNDEN YENİ BİR KAPI

fg_46.jpg

TC TİFLİS BüYüKELçİSİ LEVENT GüMRüKçü


Yedi yıllık aradan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün Gürcistan’a gerçekleştirdiği ziyaret,
iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdı. Bu çerçevede ziyaret özellikle son 10-15
yılda hızla gelişen ekonomik ilişkiler bakımından geleceğe dönük iddialı bir vizyon ortaya koydu. Nitekim 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan bu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımıza, 85 üst düzey
Türk iş adamının eşlik etmesi bu konuda Türk tarafındaki ilgi ve kararlılığın önemli bir göstergesiydi. Gürcistan’daki Türk ve Gürcü iş adamlarının da iştirakiyle toplam 200 firma temsilcisinin katılımıyla
gerçekleştirilen Gürcistan-Türkiye İş Forumu’nda çeşitli sektörlerde yapılacak ortak işbirliği alanları konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili’nin de hitap ettiği Forum’da iki
ülke ekonomik ilişkilerinin her anlamda geliştirilmesi için karşılıklı irade en üst düzeyde teyit edildi.

çOK YöNLü STRATEJİK ORTAKLIK

Ekonomi tabiatıyla siyasetten bağımsız gelişmiyor. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği geçmişten günümüze uzanan sıkı bir dostluk ve buna bağlı olarak bugün hem sosyal, hem de siyasi düzeyde gelişen ilişkiler üzerinde büyüyor. Bu bağlamda Türkiye ve Gürcistan birbirlerini stratejik ortak olarak gören bir anlayışa sahipler. Bu, içi boş bir ortaklık da değil! Halklar arasındaki sıcak ilişkiler ve ortak kültürel mirasımız kadar, bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik ortak bakış açımız da, bölgede ve uluslararası alanda Türkiye ile Gürcistan’ı birbirine daha da yakınlaştırıyor. İki ülke vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine vizesiz ve pasaportsuz, sadece nüfus cüzdanı ile seyahat etmesi karşılıklı güvenin en
önemli göstergelerinden biri. Bu düzenleme sayesinde Türkiye’den, Gürcistan’a yılda 1.6 milyon kişi, Gürcistan’dan Türkiye’ye 1.8 milyon kişi seyahat ediyor. Bu rakamlar halklarımızın, karşılıklı olarak en çok birbirlerinin ülkelerini ziyaret ettiklerini ortaya koyuyor. Ayrıca Batum’daki havalimanı iki ülke tarafından ortak işletiliyor. Bu da dünyada eşine çok az rastlanan ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin
olgunluğunu gösteren bir başka önemli işbirliği unsuru.

ENERJİDE GüçLü İŞBİRLİĞİ

Bugün her anlamda stratejik birer ortak olarak tanımlayabileceğimiz Türkiye ve Gürcistan, Avrupa ile Asya arasında köprü olabilecek iki önemli ülke. Bu çerçevede, İki ülke arasındaki işbirliği, sadece kendileri için değil, bölgeye ve hatta bunun da ötesinde tüm dünyaya hizmet eden bir nitelik taşıyor.
örneğin enerji sektöründe Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı küresel enerji piyasaları açısından büyük önem taşıyor. Enerjideki işbirliğine son olarak eklenen TANAP projesiyle; Azerbaycan’ın doğalgazı, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya taşınacak. Türkiye ve Gürcistan’ın işbirliğini daha da arttıran bu dev projeler, bölgenin kalkınmasını sağlarken, küresel enerji güvenliğine de katkı sunuyor. Bu bağlamda başta Ukrayna’daki durum olmak üzere uluslararası enerji siyasetini etkileyen son gelişmeler, Türkiye ile Gürcistan üzerinden geçen bu enerji hatlarının önemini daha da artırıyor ve küresel ekonomik kalkınmanın motor gücü olan enerji ihtiyacının karşılanmasında stratejik nitelikte önemli bir imkan sunuyor.

MODERN İPEK YOLU HAYAT BULUYOR

Enerjinin yanı sıra ulaştırma sektöründe de Gürcistan ile ilişkiler hızla gelişiyor. Türk kamyonlarının-tırlarının önemli bir kısmı Gürcistan üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya’ya ulaşıyor. Gelinen noktada, karayolu üzerinden devam eden bu taşımacılığın Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

gfh.jpg

2015 yılının ikinci yarısında tamamlanacak bu proje ile Marmaray üzerinden; Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu hattı tamamlanmış olacak. Böylece tarihi ipek yolu, modern demiryolu üzerinden yeniden hayat bulacak. Bunun ülkelerimizin ve bölgemizin çok ötesinde tüm dünya için ifade ettiği stratejik ve tarihi önem; önümüzdeki dönemde Asya ile Avrupa Türkiye ile Gürcistan üzerinden birbirine yakınlaştıkça daha da iyi anlaşılacak.

Neticede enerjiden ulaştırmaya, tarımdan turizme ve sağlık sektörüne kadar her alanda yeni işbirliği projeleriyle iki ülke arasındaki ilişkiler gelişerek devam ediyor ve halen birçok ihtilafla boğuşan bölgemizde bir “vaha” niteliğinde, kazan-kazan modeline dayalı işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

GüRCİSTAN YATIRIM üSSü OLACAK

Bağımsızlığın ardından yaşanan zorlu dönemlerde Türkiye, her zaman Gürcistan’ın yanında oldu. Komşu ülkenin kendi ayakları üzerinde durması, bağımsızlığını pekiştirmesi, bölgesinde barış ve istikrarı sağlayan bir ülke olması için çaba harcayan Türkiye diğer yandan, Gürcistan’ın en önemli hedefleri arasında bulunan Avrupa Birliği ve NATO’ya entegrasyon konularında da önemli destek sağladı. Bu durum iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştiriyor.

Son 10 yılda Batı ile entegrasyon yönünde ciddi adımlar atan Gürcistan, NATO ile özel bir ilişki geliştirdi ve Türkiye Gürcistan’ın bu doğrultudaki çalışmalarının en önemli destekçileri arasında yer aldı. Avrupa Birliği’yle 27 Haziran’da Ortaklık Anlaşması imzalayan Gürcistan, bu hamleyle AB ile ilişkilerinde de ileri bir safhaya ulaştı.

Bu Ortaklık Anlaşması’nın bir parçası olarak devreye girecek olan Genişletilmiş ve Derinleştirilmiş Serbest Ticaret Anlaşması’yla birlikte, Gürcistan’da üretilecek mal ve hizmetler, Avrupa ülkelerine gümrük vergisi olmadan girebilecek. AB ile hayata geçirilen bu serbest ticaret anlaşmasıyla artık 4.5 milyonluk bir pazar olmaktan çıkan ve 400-500 milyonluk Avrupa pazarına açılan yeni bir kapı haline gelen Gürcistan, böylece yabancı yatırımcılar için çok daha cazip bir pazar haline gelecek.

Ekonomisi giderek gelişen Gürcistan, aynı zamanda uluslararası standartlarda, yatırımcıya güven veren politikalar izleyen bir ülke. Gürcistan hâlihazırda dünyada en rahat yatırım yapılabilen ülkeler sıralamasında 8. konumda. Yatırım dostu bir mevzuata sahip olan Gürcistan’da öncelikli sektörlerde yabancı yatırımcılara çeşitli teşvikler de sunuluyor. Hem fiziken, hem zihnen çok yakın olması nedeniyle yatırımcılarımız için oldukça cazip bir pazar olan Gürcistan’a gelmek isteyen iş adamlarımız, uzun vadeli ve üretim odaklı yatırım düşündüğünde ciddi destekler alabilirler. Avrupa’ya açılmak isteyen yatırımcılarımız için de Gürcistan artık önemli bir yeni kapı niteliğinde. Zira gelişmeler bu ülkenin yakın zamanda AB bağlantılı önemli bir üretim üssü haline dönüşebileceğine işaret ediyor.

 

fg_45.jpg

Mehmet Uçar

TüRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI
ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, oluşturduğu hizmet standartlarını dünyanın 16 farklı ülkesinde hizmet veren 83 noktada müşterilerine sunuyor.

Gürcistan’a gittiğimizde ilk uğradığımız yerlerden biri ülkedeki finans temsilcimiz Tiflis Ziraat Bankası Şubesi oldu. Türkiye’nin global şube ağı en büyük bankalarından biri olan ve 16 ülkede, 83 noktada hizmet veren Ziraat Bankası Gürcistan’da 16 yıldır hizmet veriyor. Gürcistan bağımsızlığını ilan eder etmez iki ülke arasında köprü olmaya başlayan banka, Tiflis’in yanında, Batum alt şubesiyle de Mart 2013’ten beri hizmet sunuyor. Şube yöneticisi Mehmet Uçar, Gürcistan’a ve ülkemiz kurumlarına, firmalarına, vatandaşlarımıza, Türkiye ile ticaret yapan Gürcü firmalara verdikleri hizmetlere dair önemli bilgiler veriyor. Türkiye’nin Gürcistan’ın en büyük ticari partneri olduğunu, yapılan ithalatın yüzde 17’sinin Türkiye’den yapıldığını belirten Uçar, Türkiye’den kişi başına yaklaşık 250 USD ihracat yapıldığını belirtiyor.
Ziraat Bankası, Gürcistan’da oldukça uygun koşullarda nakdi, gayri nakdi finansman ürünleri sağlıyor. Gürcistan’da elektronik bankacılık hizmetlerini de uyguladıklarını belirten banka yetkilileri, para transferinde kendilerini hızlı, ekonomik ve güvenli yol olarak tanımlıyorlar. Gürcistan’da müşterilerine bireysel ürünlerle de hizmet sunan banka, verdiği konut kredileri ile Gürcistan’da çok sayıda kişiyi ev sahibi yapıyor.

Ziraat Bankası, geniş ürün yelpazesi ile ticari müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılıyor. Etkin hizmet modeliyle müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Uçar, kendileri için 3 şeyin çok önemli olduğunu söylüyor. Yüksek hizmet seviyesi, hız ve uygun finansal hizmet fiyatlaması.
Ziraat Bankası’nın üst yönetiminin; Banka‘nın, yurtdışı varlığını geliştirmek için yurtdışı şubeleri, iştirakler ve Banka arasında etkin bir amaç birliği oluşturmaya imkan verecek matris bir iş modeli ve finansal yapılanma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uçar, iş imkanı görülen, potansiyel arz eden yeni coğrafyaların da eklenmesi ile ülkemizin en yaygın uluslararası bankacılık ağını oluşturan yapıyı daha da güçlendireceklerini ifade ediyor.
Ziraat Bankası, Türk yatırımcısının, Türk girişimcisinin bulunduğu yerlerde Türkiye ile yapılan dış ticaret hacmini de dikkate alarak belli bir potansiyel gördüğü zaman şube veya banka statüsünde girişimde bulunuyor. Söz konusu ülkeyle kültürel ve tarihi bağlar varsa bu da Ziraat Bankası’nın dikkate aldığı bir kriter oluyor. Stratejilerinin temelinde Türk girişimcisinin yoğun olduğu ülkelerde bulunma anlayışı yer alıyor. Ziraat Bankası’nın vizyonu, Bankanın orta vadede global bir marka olması olarak belirlenmiş. Banka yöneticileri bunun için global düşünüp, yerel davranmak konusundaki kabiliyetlerini geliştirerek bunun gereklerini yaptıklarını ifade ediyorlar.
Gürcistan’da da hizmet veren Ziraat Bankası, oluşturduğu hizmet standartlarını dünyanın 16 farklı ülkesinde hizmet veren 83 noktada müşterilerine sunuyor. Banka, katma değer gücü her anlamda yüksek, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına hızlı ve kaliteli cevap verebilen, teknolojik imkanları çok üst seviyede sunan bir marka olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Deneyimli insan kaynağı, yaygın şube ağı ve dağıtım kanallarıyla sürdürülebilir karlılık ve verimlilik içinde büyüme stratejisini uygulamaya devam ediyor. Sadece ürün ve hizmet satışını değil, müşterileriyle uzun vadeli ve geniş kapsamlı ilişkiler kurarak herkesin ve her kesimin bankası olma hedefini sürdürüyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ve bankacılık etik kurallarına uygun hizmet vererek ekonomiye ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor.

BüYüLEYİCİ TARİHE KONFORLU YOLCULUK

fg_44.jpg

THY GüRCİSTAN MüDüRü EROL AKçAL:

Türk vatandaşları, vize ve pasaport olmadan sadece nüfus cüzdanıyla Gürcistan’a seyahat edebiliyor. THY ile konforlu bir yolculuğun ardından Tiflis ve Batum’daki eşsiz tarih ve kültürü keşfedebilirsiniz…

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu özelliğini taşıyan Türk Hava Yolları 1996 yılından itibaren Gürcistan’da faaliyet gösteriyor. Uçuşlarına haftada 2 sefer ile başlayan THY, 2014 itibariyle günde 4 sefer ile Gürcistan’da en güçlü ve en büyük havayolu markası konumunda. Günde 3 sefer Atatürk Havalimanı, 1 sefer ise Sabiha Gökçen Havalimanı’na düzenleniyor. Yolculara en zengin ürün çeşidi ve bağlantı hizmetlerini sunarak pazardaki en büyük hava yolu şirketi olma özelliğini sürdüren THY, 24 BSP/IATA acente ve bu acentelere bağlı alt acenteler ile faaliyetlerini sürdürüyor. 2013 yılında karşılıklı olarak 265.000 bin yolcu taşıyan THY, 2014 yılında 280.000 yolcu hedefini aşmayı planlıyor. Yolcu profili olarak her kesimden geniş bir yelpazeye sahip olduklarını belirten THY Gürcistan Müdürü Erol Akçal, “önümüzdeki döneme dair hedeflere ulaşmak için; kaliteli hizmetler kapsamında ürünlerimizi tanıtmaya, marka değerimizi anlatmaya, hizmet ağımızı ve servisimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye ile Gürcistan arasındaki uçuş mesafesinin yaklaşık 2 saat olduğunu belirten Akçal şunları söyledi: ‘‘Uçuşları AIRBUS 1319, 320, 321 ve Boeing B737-800; B737-600; B737-400 tip uçaklarla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca haftada 3 sefer kargo uçuşumuz tarifeli olarak yapılıyor. Pazar dinamiklerine bağlı olarak büyümemize ve hizmet ağımızın geliştirilmesine devam ediyoruz.”

THY İLE UçMAK KONFOR DEMEK

Gürcistan havacılık pazarında, THY’nin yanı sıra dünyanın pek çok önemli hava yollu şirketinin faaliyet gösterdiğini anımsatan Akçal sözlerini şöyle sürdürüyor: “Buna rağmen THY ile uçmak ayrıcalık ve prestij olarak görülüyor. Türk Hava Yolları’nın, İstanbul üzerinden dünyanın her yerine iyi bağlantılar vermesi ve CIP salonlarımız tercih edilmemizdeki önemli etkenlerin başında geliyor. özellikle Miles and Smiles kart sahiplerinin ilk tercihi oluyoruz. Gürcistan pazarındaki kapasitemizin yüzde 74’ü transit yolculardan oluşuyor. Gürcistan kökenli ailelerin; Amerika, Kanada, Avrupa ülkelerinde yaşamaları THY’ye ayrı bir hareketlilik ve katkı sağlıyor. Avrupa’nın en iyi havacılık ödülleri olan (SKYTRAX 2011-2012-2013 Best Airlines Europe) hava yolu ödülleri, almamız da bize ayrı bir güç kattı.”

NüFUS CüZDANIYLA TARİHE YOLCULUK

Türkiye ile Gürcistan’ın iyi ilişkilere sahip komşu ülkeler olduğunu belirten Akçal, ilişkilerini giderek derinleştiğine dikkat çekerek şunları kaydediyor: “Gürcistan’ın tarihi ipek yolu üzerinde olması, Tiflis’i önemli ve çekici kılıyor. Son yıllarda diplomatik gelişmeler ve alınan yol iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdı ve bugün artık iki ülkenin vatandaşları, karşılıklı olarak sadece nüfus cüzdanları ile seyahat edebiliyor. Tarihi dokuya sahip Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te görülmeye değer muhteşem yerlerin yanı sıra, Karadeniz’in kıyısında bulunan Batum şehri de ziyaret etmeye değer başka bir kent. THY olarak bu güzide iki şehre de her gün İstanbul’dan uçuşlarımız bulunuyor. Doğa güzellikleri, tabii kaynakları ve yem yeşil tabiatıyla Kafkasya’nın Avrupa’ya açılan bir penceresi olan Gürcistan; turizmin yanında ticari olarak Türk iş adamları için yatırma oldukça uygun bir ülke konumunda.”


TURİZME YATIRIM YAPANLAR KAZANIR

 

df_75.jpg

Gürcistan Turizm Direktörü Georgi Silvan

Zengin bir destinasyona sahip ülkeye gelen turistler üst gelir grubundan. 2013 yılında turizm gelirlerinde yüzde 28’lik artış sağlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 5 milyon 365 bin turist Gürcistan’ı ziyaret etti. Bu rakam ülke nüfusundan bile 1 milyon daha fazla. 2013 yılında turizm gelirleri 1 milyar 750 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Gürcistan’ı en çok ziyaret eden ülkelerin başında gelen Türkiye’den, 1,5 milyon turist geldi. Ardından Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Ukrayna geliyor.

 

fg_43.jpg

 

Turizm sektöründe sahip olduğu nüfustan 1 milyon daha fazla kişiyi ağırlayan Gürcistan’da potansiyel daha da fazla. Bunun için elbette yeni otellerin açılması gerekiyor. Türkiye’nin sınır kapısında bulunan turizm şehri Batum’daki otellerin yetersiz kalması ve yer bulunamaması nedeniyle birçok Türk sabah gelip, akşam tekrar Türkiye’ye geri dönüyor. Sadece 37 bin yatak var. 2015 yılına kadar inşa edilecek yeni otellerle birlikte yatak sayısı yüzde 100 artacak. Kempinski, Hilton, Rixos ve Radisson (2. Otel) gibi zincir oteller başta olmak üzere pek çok marka Gürcistan’a yatırım yapacak.

Yatırımcının önünü açmak için her türlü kolaylık sağlanıyor, bürokrasi yok denecek seviyede, vergilerde kolaylık sağlanıyor, 2 saatte şirket kurabilmek mümkün. Gürcistan sahip olduğu turizm potansiyelinin sadece yüzde 20’sini kullanıyor. Bunu ilk etapta yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Turizm gelirlerinde yıllık 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Gürcistan’da şuanda hotellerde doluluk oranları sene boyunca yüzde 70-80 civarında, yazın doluluk oranı yüzde yüze ulaşıyor. Bu nedenle Gürcistan’a otel yatırımı yapanların kazançlı çıkacağını söyleyebiliriz.

 

FIRSATLAR üLKESI GüRCISTAN

 

fg_42.jpg

TUĞRUL ERKİN

Gürcistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projeleri uluslararası ekonomik ve jeostratejik dengeleri etkileyen girişimlerdir.

1991 Yılında bağımsızlığını ilan eden Gürcistan, o tarihten itibaren Türkiye ile çok yakın ticari-ekonomik ve kültürel işbirliğine girdi ve geçen 23 yıllık dönemde ülkelerimiz arasında sıkı dostluk ve kardeşlik ilişkileri kuruldu. İki ülke arasındaki ilişkiler sadece iki tarafı ilgilendiren konularla sınırlı kalmayıp, bölgesel ve uluslararası çerçevede değerlendirilmeli. Nitekim, Gürcistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projeleri uluslararası ekonomik ve jeostratejik dengeleri etkileyen girişimlerdir. Yapımı süren Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı bu zincirin çok önemli halkalarından biri.
•Gürcistan ile aramızda vizesiz hatta pasaportsuz seyahat mümkün, Serbest Ticaret anlaşması var. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Bugün Türkiye Gürcistan’ın dış ticaretinde en büyük partnerdir. Gürcistan’ın toplam ihracatının yüzde 7’si Türkiye’ye (182 milyon dolar), toplam ithalatının yüzde 17’si Türkiye’den (1,5 milyar dolar) olmak üzere toplam dış ticaretinin yüzde 14’ü Türkiye’yledir. Bu Türk dış ticaretinin elde ettiği en büyük rakamdır.
•Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Gürcistan Türkiye’de yeterince tanınmıyor. Kaldı ki Türkiye’de yaşayan Gürcistan kökenli 2 milyon vatandaşımız var. Gürcistan’ın Türkiye’de kendisini daha fazla tanıtması gerektiğini düşünüyorum. Gürcistan kendisini Türk halkına ve Türk girişimcisine daha iyi anlatmalı. DEİK bu konuda en büyük destekçi olacak. çok büyük bir turizm potansiyeli var. Her yıl milyonlarca Türk yurt dışına tatile gidiyor. Güzel doğası ve mimarisi olan Gürcistan’a daha fazla Türk turist gitmeli. Gürcistan’a gitmek Türkiye’de moda olmalı. Türk turizm şirketleri harekete geçirmeliyiz ki bu bir örnek alınacak başarı öyküsü olur.
• Uluslararası finans kuruluşu (IFC) ve Dünya Bankası’na (WB) göre Gürcistan Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği sonrasındaki tüm ülkeler arasında iş yapmanın en kolay olduğu ülke.
• Gürcistan son yıllarda yaptığı köklü değişiklikler, düşük yolsuzluk oranları ve yabancı şirketlere sağlanan hızlı iş kurma imkanlarıyla dikkatleri çekiyor. Bu başarının altında ülkenin bu dönemde hızlı uyguladığı reformlar yatıyor. Zira Gürcistan 2005-2010 yılları arasında dünyanın en reformcu ülkesi seçildi. 2010 yılından itibaren Gayri Safi Milli Hasıla’sındaki (GSMH) reel büyüme minimum yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yapısal değişikliklerin bir diğer önemli sonucu da ülkenin bugün, yabancı yatırımcılar için daha popüler destinasyonlardan biri haline gelmesi oldu.

fg_41.jpg
• ülkedeki vergi sayısı 21’den 6’ya indi ve vergi oranları da düşürüldü. Bugün birçok verginin online ödenmesini sağlayan yeni sistem, başka birçok prosedürü de kolaylaştırdı Bunun yanında gümrük işlemlerinde de ciddi kolaylıklar sağlandı. Gümrük tarifeleri reformu sayesinde hem maliyetler, hem bürokrasi ciddi ölçüde azaldı. İhracat tarifelerinin sayısı yüzde 90’a indi ve eskiden 16 olan tarife sayısı 3’e düşürüldü.
• Uluslararası finans kuruluşu (IFC) ve Dünya Bankası’na (WB) göre Gürcistan Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği sonrasındaki tüm ülkeler arasında iş yapmanın en kolay olduğu ülke.
• Gürcistan son yıllarda yaptığı köklü değişiklikler, düşük yolsuzluk oranları ve yabancı şirketlere sağlanan hızlı iş kurma imkanlarıyla dikkatleri çekiyor. Bu başarının altında ülkenin bu dönemde hızlı uyguladığı reformlar yatıyor. Zira Gürcistan 2005-2010 yılları arasında dünyanın en reformcu ülkesi seçildi. 2010 yılından itibaren Gayri Safi Milli Hasıla’sındaki (GSMH) reel büyüme minimum yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yapısal değişikliklerin bir diğer önemli sonucu da ülkenin bugün, yabancı yatırımcılar için daha popüler destinasyonlardan biri haline gelmesi oldu.
• ülkedeki vergi sayısı 21’den 6’ya indi ve vergi oranları da düşürüldü. Bugün birçok verginin online ödenmesini sağlayan yeni sistem, başka birçok prosedürü de kolaylaştırdı Bunun yanında gümrük işlemlerinde de ciddi kolaylıklar sağlandı. Gümrük tarifeleri reformu sayesinde hem maliyetler, hem bürokrasi ciddi ölçüde azaldı. İhracat tarifelerinin sayısı yüzde 90’a indi ve eskiden 16 olan tarife sayısı 3’e düşürüldü.

fg_40.jpg

 

TüRKIYE – GüRCİSTAN EKONOMIK ILIŞKILERINE DAIR NOTLAR

fg_39.jpg

GüRTİAD BAŞKANI KENAN YILDIRIM

Gürcistan ile yapılabilir iş konuları üç ana dalda değerlendirilmeli. İhracat, ithalat ve yatırım. Buna göre
Türkiye’ nin, Gürcistan’ a satabileceği başlıca ürünler: Hazır giyim bayan bay dış giysi, bluz ve gömlekler, kot pantolon kot etek, kot gömlek, kot mont, kot şort, kot bermuda, kot streç pantolon Dokuma Gömlek, bluz, etek, pantolon, mont, ceket, şort. Bermuda örme T-Shirt, sweat shirt, gömlek, bluz, pantolon, etek, hırka, kazak v.b Streç Dış giysi bluz, pantolon, bermuda, şort, etek, elbise İç Giyim Dokuma sütyen, külot, boxer, G-String, atlet, fanila v.b. örme büstiyer, sütyen, külot, boxer, G-String, pijama, gecelik v.b. Her türlü dokuma için karışımlı ve ya pamuk, yün, akrilik, viskon iplikler, çeşitli numaralarda üretimler yapılmaktadır. Taleplere göre dokuma ya da örme kumaşlar. Yine taleplere
göre çeşitli enlerde ham, boyalı, baskılı v.b. pamuklu, yün, viskon, poplin istenilen oranlarda karışımlı kumaşlar. Gelinlik, tüller ve perdelik, döşemelik kumaşlar özel olarak fabrikalarımızda üretilmektedir.
Kağıt ürünleri Standart ebatlarda kesilmiş paketlenmiş dosya, fotokopi kağıtları, eskiz kağıtları, çocuk bezleri, kadın pedleri, kağıt havlular, kağıt tuvalet havluları, kağıt mendiller, endüstriyel kağıt havlular, tuvalet kağıtları ve her türlü ebatlarda ve kalınlıklarda çizgili, kareli, düz çizgili defter üretimleri yapılmaktadır.

Seramik ürünleri

Ebatlı seramik yer döşemeleri, duvar seramikleri, dekoratif seramikler granit yer döşemeleri v.b. seramik banyo lavaboları, klozetler, banyo küvetleri seramik ya da akrilik, seramik, krom, cam, banyo, tuvalet aksesuarları. Her nevi inşaat malzemeleri ve her ebatta PVC temiz su pis su boruları.
Binalarda Dış Cephe Isı Yalıtımı Mantolama Straforlu (Cappateck) Mavi strafor ve diğer çeşitler Mantolama çatlak sıvası, dolgu macunları, yapıştırıcı sıvalar, derz tülü, üst sıvalar Lamda değeri =0,032 W/mK
Isı Yalıtım Sıvası, sadece mercan rulolarla sürülerek binanın tüm cephesinde uygulanan özel malzeme, ayrıca boya gerektirmez İstenilen renklerde üretim yapılabiliyor. Lamda değeri =0,035 W/mK
çatı izolasyon malzemeleri kiremit altı ve çatı üstü poliüretan püskürtme Nem ve su konusunda tam verimli özel malzemeler, Temel su ve nem önleyici malzemeler. Havuz içi sızdırmazlık malzemeleri özel silikonlu malzemeler püskürtme ile havuz zemini kaplamaları, havuz yapımı ile ilgili her türlü malzemeler.
Dış cephe ve iç cephe boya malzemeleri su bazlı, silikonlu, Akrilik esaslı boya malzemeleri ve astar malzemeleri. Her türlü yağlı boyalar, astar boyalar, tinerler macunlar. PVC pencere Hazır Malzemeler Montaj Atölyeleri için her ebatta ve renklerde Panjurlar manuel panjurlar, yarı otomatik kumandalı panjurlar, tam otomatik uzaktan kumandalı panjurlar, garaj kapıları tam otomatik uzaktan kumandalı, iş yerleri kapıları tam otomatik uzaktan kumandalı bina giriş bariyerleri uzaktan kumandalı, Binalara iş yerlerine fotoselli otomatik açılır kapı sistemleri Telekomünikasyon konusu, kurulumu IP-PBX telefon santalleri, yüksek çözünürlüklü IP kameralar, HD kalitede video konferans sistemleri, fiber optik ve bakır altyapı hizmetleri, data center ve network hizmetleri, yapısal kablolama hizmetleri, Samsung IP-PBX telefon santralleri Zeytin yağı, muhtelif ağırlık ebatlarında ambalajlanmış olarak, işlenmiş zeytinler, salamura zeytinler, yeşil zeytinler, çizik zeytinler, çekiç kırması zeytinler, kalamata zeytinler, dolma zeytinler (biberli, bademli), siyah sele zeytinler, siyah zeytinler.

Gürcistan‘dan alım talebinde bulunulabilinecek ürünler
Kırmızı şarap
Beyaz şarap
GDO‘suz tahıl (mısır, soya, ayçicek vb.)
Taze balık
Meşrubat , gazlı içecekler
Yem ve katkı maddeleri

2 Yorum

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Avatar
  yasemin
  7 Aralık 2015 23:43 -

  Mrb batumda emlak yatirim danismanlik ofisim var her konuda bize ulasabilirsiniz email adresim avyasemin@yahoo.com

 • Avatar
  OSMAM GIYIN
  26 Mart 2016 07:19 -

  DÜNYA TİCARETİNİN KESİŞME NOKTASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.YENİ İPEK YOLUDA DİYEBİLİRİZ.

 • Site Haritası