Son Haberler

İÇ DENETİMİN KİTABI YAZILDI

Turcomoney Dergisi yazarı ve TİDE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan Yurtsever tarafından yazılan, editörlüğü ise yine Turcomoney Yazarı / TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun tarafından icra edilen kitap hakkında Gürdoğan Yurtsever ve Ali Kamil Uzun sorularımızı cevapladı.

Kitabının kaleme alınmasında hedeflenen neydi?

Bu kitabı yazmamızın nedeni, emek, özveri ve adanmışlıkla yoğrulan bu kurumun tarihini yazılı hale getirme isteğimizdir. TİDE, kurumsal yapısına uygun bir felsefe ile tarihini yazılı hale getirdi. Ama bu kitap, okuyucular için, sadece bir kurumsal tarih çalışması değil, kurumun bugünlere gelmesinde belirleyici olan öğeleri de anlatan bir kurum inşa etme rehberidir. örnek olabilecek bir başarı ile kısa sürede hedeflerine ulaşmayı başaran, bununla birlikte sürekli yeni hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için gönüllü üyelerinin katılımlarıyla ilerleyen TİDE’nin, bir sivil toplum örgütü olarak sadece ülkemizde değil, yurtdışında da örnek bir başarı hikâyesi olmayı hak ettiğini, bu çalışmayla görmek mümkün oluyor. Bu kitap, sadece olayların kronolojik olarak verildiği bir belge çalışması olmasının dışında, TİDE’nin kuruluşunun altında yatan felsefeyi; kurucuların ortak hayallerini ve bu hayalleri için verdikleri emeği de anlatması açısından okunması ve örnek alınması gereken bir çalışma özelliği taşıyor. Kitap, bütünlüğü içinde, bir kurumsal tarih olmanın ötesine geçiyor ve okuyuculara zevkle okuyacakları bir bayrak yarışını anlatıyor. Kitap ayrıca TİDE’nin geleceğinde söz sahibi olacak meslektaşlara bir rehber olma özelliği de taşıyor.

Kitabın İçeriği hakkında neler söyleyeceksiniz?

Kitap, uluslararası meslek organizasyonlarının yöneticileri de dahil olmak üzere yerli ve yabancı birçok kişinin katkısı ile yazıldı. Bu, aslında TİDE ruhunu da yansıtıyor. Bu nedenle, kitap, kuruluş ve yönetim çalışmalarının altında yatan felsefeye uygun olarak, bayrak yarışı imgesi kullanılarak kaleme alındı. Kitap, Enstitü’nün ve bir anlamda mesleğin yakın tarihini, bayrak yarışı metaforu kullanarak anlatıyor. Amacın, bayrağın düşürülmeden bir sonraki etabı koşacak koşucuya ulaştırılması olan bayrak koşusu bilindiği gibi dört etaptan oluşuyor. Bayrak koşusunun her bir etabı, kitabın bir bölümünü anlatıyor. Birinci etap, kurucuların “yüksek çıkışı” ile TİDE’nin kuruluşunu anlatan bölüm. Bu bölümde, TİDE’nin kuruluş öyküsü; hayalin ortaya çıkışı anlatılıyor. İkinci etap, “birlikte düz koşu” bölümü. Bu bölümde, Enstitü’nün kurumsallaşmasını tamamladığı çalışmalar ve uluslararası kurumlara davet edilme süreci ve kurulan hayalin gerçekleşme süreci işleniyor. üçüncü etap, “elden ele” bölümü. Bu bölümde, kurumsallaşması tamamlanan Enstitü’nün, ulusal ve uluslararası faaliyetleri konu ediniyor. Dördüncü etap, “yarış devam” ediyor bölümü. Bu bölümde ise, mesleğin ve TİDE’nin gelecek öngörüleri ve bayrak yarışını devralacak genç meslektaşların, yaratılan bu ulusal birikimlerden nasıl küresel bir değer yaratacaklarına dair ipuçları anlatılıyor.

Hedef kitle kimlerdir?

Kitabın geniş bir okuyucu kitlesine hitap edebilecek bir kurguda oluşturulmasına çalıştık. İç denetçiler, sivil toplum gönüllüleri, öğrenciler, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, kurumsal tarih çalışması yapmak isteyenler…vb çok geniş bir yelpazedeki okuyucular kitabı ilginç bulabilir. çok boyutlu bir çalışma. Bu çalışma, sadece okuyucular ve meslek insanları için bir bilgi kaynağı değil, hayalleri olan herkes için, bu hayalleri gerçekleştirmede yol gösterecek bir çalışma olma özelliği de taşıyor. Bir hayalle yola çıktık. Büyük özverilerle, bir takım olarak TİDE’yi ulusal ve uluslararası alanda iyi bir yere getirdik. Bundan sonrası, gelecekte söz sahibi olan gençlerin görevidir. Bu yayın, bu nedenle gençlere bir mesaj özelliği de taşıyor. İlgilenenlerin www.tide.org.tr adresinden TİDE ofis ile iletişime geçerek kitabı temin etmeleri de mümkün.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası