Son Haberler

İstanbul’un finans merkezi olması için neler yapılmalı?

İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yönündeki hedef, uzun yıllardır konuşulan bir konu. Peki neler yapılırsa İstanbul, uluslararası finans merkezi olabilir?

İstanbul’un finans merkezi olması vizyonunda çok önemli rolü olan sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik, “Yeni Ekonomi Programı ile uyumlu” öneri ve eylemler şu maddeler altında sıralanabilir;

– Sermaye piyasaları uzun vadeli, düşük maliyetli finansman için alternatif hale getirilebilir.

-Reel sektörün finansmanında sermaye piyasalarının kullanılması desteklenebilir.

-Finansman yükünü bankalardan sermaye piyasalarına doğru bir akış sağlanabilir.

-Sermaye piyasalarının derinleştirilmesine yönelik yeni teşvik ve destekler sağlanabilir.

–  Özellikle ilk 500 içinde yer alan büyük sanayi kuruluşlarının halka açılmasının özendirilmesine yönelik vergi teşvikleri sağlanabilir.

-Halka açılma teşvik edilerek kayıt dışılık azaltılıp, şeffaflık, piyasa derinliği ve kurumsallık artırılabilir.

-Sermaye piyasası enstrümanlara yönelik vergi politikaları gözden geçirilip temettü, BSMV, kurumlar vergisi ve gelir vergisine yönelik yeni düzenlemeler yapılabilir.

– Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) da firmaların hedge işlemlerine yönelik likiditeyi ve derinliği arttırıcı yeni ürünler geliştirilebilir.

-Finansal piyasalarımızda ürün çeşitliliği artıracak çalışmalar yapılabilir.

yatırım bankacılığı ile ilgili görsel sonucu

YATIRIM BANKACILIĞINA GEÇİŞ ÖZENDİRİLMELİ

Yatırım kuruluşlarının gelir kaynaklarını güçlendirecek ve çeşitlendirecek, yatırım bankacılığına geçişi özendirecek, kurumsallaşmayı arttıracak hizmet kalitesinin yükseltecek, ürün çeşitliliğinin arttıracak teşvik ve düzenlemeler yapılabilir.

-Hesap açılışlarını kolaylaştırıcı dijital teknolojinin kullanımına imkan veren yasal düzenlemeler geliştirilebilir.

-Sermaye piyasaların doğru tanınmasına, yatırımcının eğitimine, bilinçlendirilmesine ve finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik politikalar geliştirilebilir.

Sektörün algı ve imaj projesi çerçevesinde profesyonel destek alınarak ve buna ilişkin  çalışmaları yapılıp, tanıtım, iletişim ve reklam faaliyetleri arttırılabilir.

kaldıraçlı işlemler ile ilgili görsel sonucu

SERMAYE PİYASALARINA GÜVEN KAZANDIRACAK ADIMLAR ATILMALI

Sermaye piyasalarına güven kazandıracak adımlar atılarak, kamu spotları yolu ile sermaye piyasalarının tanıtımı, finansal okuryazarlığın ve güvenin arttırılması sağlanabilir.

TSPB Birliği bünyesinde bir “Sermaye Piyasalarının Tanıtımı ve Basın Müşavirliği” kurulabilir.

Ekonomi basını ve ekonomi yazarları önde gelen aracı kurumlarla birlikte piyasaların doğru anlaşılmasının sağlanması ve yeni ürünler konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirilebilir.

Kaldıraçlı işlemlerde Avrupa Birliği standartları çerçevesinde güncellenebilir.

kripto para piyasası ile ilgili görsel sonucu

KRİPTOLU PARA PİYASASI DENETİM ALTINA ALINMALI          

Kripto para piyasası Türkiye’de şuan denetimsiz ve lisansız şirketler tarafından yürütülüyor. Sermaye piyasası ve MASAK’ın regülasyonu ile sadece lisanslı yatırım kuruluşları bu işlemleri yapmakta yetkili olabilir.

Kamu kurumları ve düzenleyici regülatör ile sektör temsilcilerinin koordinasyon ve işbirliği arttırılıp, düzenli aralıklarla bir araya gelip detaylı istişarelerde bulunmaları sağlanabilir.

Sermaye piyasasına ilişkin oluşabilecek tüm uyuşmazlıklarda uluslararası standartlarda bakabilecek belli mahkemeler ya da ihtisas mahkemeleri oluşturulabilir.

Tüm bu çalışmalar için belirlenecek kurumlar görevlendirilip bir bütçe oluşturulabilir.

-Sektördeki tüm paydaşların katılımı ile daha etkin, derinliği olan, güvenilir, rekabetçi, şeffaf, teknolojik açıdan daha güçlü, ağırlığı olan bir sermaye piyasası oluşturulabilir.

Sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik öneri ve eylemler ekonominin güçlenmesinde itici güç olmanın yanında Yeni Ekonomik Program’ın amacına ve İstanbul Finans Merkezi hedefine ulaşılmada olumlu katkılar sağlayabilecektir.

Alper Nergiz

GCM Menkul Kıymetler Genel Müdürü

nergiz@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.