Son Haberler

Mutluluk ve ekonomik büyüme

Mutluluk ekonomik umut tarafından destekleniyor olmasına karşın, yapılan bir araştırma, bireylerin ekonomik karamsarlığa boyun eğmeyi reddettiklerini ortaya koydu.

Barem Research’ün Türkiye bölümünü gerçekleştirdiği dünya ölçeğinde yapılan araştırmanın sonuçları, ekonomiye ilişkin karamsar beklentilerin ‘mutluluk’ duygusunu azaltmadığını gösteriyor.

WINGIA Global Mutluluk Barometresi Araştırmasına göre, kişilere mutlu veya mutsuz olup olmadıkları sorulduğunda, Global Net Mutluluk puanının 40 olduğu görülüyor. Bunun anlamı, mutlu olanların mutsuz olanlardan yüzde 40 daha fazla olduğudur. Araştırma 58 ülkede (58 bin 913 kişi ile görüşülerek) dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu kapsayacak şekilde yapıldı.

Barem Research’ün de üyesi bulunduğu WIN/GIA bağımsız araştırma grubu tarafından 1977 yılından bu yana yapılan araştırma başlangıçtan beri çoğunlukla ekonomiye ilişkin beklentiler üzerinde yoğunlaşırken, bu yıl ‘mutluluk’ ile ilgili bir bölümü de araştırma konusu içine dâhil etti. Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç, mutluluk ekonomik umut tarafından destekleniyor olmasına rağmen, çoğu zaman ekonomik karamsarlığa boyun eğmeyi reddediyor. Araştırmaya göre, ekonomik karamsarlığa rağmen Avrupa ülkelerinin çoğu mutlular arasında yer alıyor. Araştırma ekonomik olarak büyüme ve gelişme dönemini yaşayan birçok ülkede verilen yoğun mücadeleye bağlı olarak çok sayıda mutsuz birey yaratıldığını gösteriyor. Burada özellikle dikkat çeken konu, ekonomik anlamda büyüme rekorları kıran çin’de mutluluk puanı olan 25, dünya ortalamasının yaklaşık yarısı kadar. Diğer taraftan ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Euro bölgesi içindeki İspanya’nın net mutluluk puanı, 55 gibi dünya ortalamasının üzerinde bir rakama karşılık geliyor. Burada belki de toplum bilimciler ve psikologlara iş düşüyor.

Mutlu olmak aynı zamanda kültür ve iklime bağlı olabilir mi?
Dünya genelinde görüşülen kişilerin yüzde 53’ü kendini mutlu hissettiğini belirtirken, yüzde 13’ü mutsuz hissettiğini belirtmiş, yüzde 13’lük bir diğer grup ise ne mutlu ne mutsuz olduğunu belirtirken, yanıt vermeyenler yüzde 3’de kalmış.

Araştırma sonuçlarına göre kişileri sahip oldukları para miktarından daha çok yaşadıkları toplum içindeki göreceli statünün mutlu ettiği görülüyor.

Dikkat çeken bir diğer konu herhangi bir dine mensup olmadığını söyleyen kişilerin, dini inancı olanlara kıyasla daha az mutlu olduğunu gösteriyor . Diğer bir deyişle inançlı olmak daha mutlu hissettiriyor.

Bir diğer çarpıcı sonuç net mutluluk puanı Kuzey Amerika için 31 iken, Batı Avrupa’nın genelinde 50, ekonomik açıdan umutsuz olan İspanya’da ise 55. Afrika için bu oran 66, Latin Amerika’da ise 63. Burada tekrar kültür ve mutluluk ilişkisi dikkat çekiyor.

Türkiye açısından olaya bakıldığında, çin gibi büyüme gösteren ekonomilerde olduğu gibi net mutluluk puanı dünya ortalamasının altında olmakla birlikte global ekonomi liginde basamakları hızla tırmandığından yoğun mücadele veren bireylerin mutsuzluk katsayısını artırdığını görüyoruz.

Dr. Fatih ANIL

ORKA Group İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası