Son Haberler

Özel sektörün borcu 200 milyar dolara çıktı

Son yıllarda uygun maliyetli olduğu için uluslararası piyasalardan borçlanan özel şirketlerin yükü iyice artmaya başladı. Özel sektörün uzun vadeli borcu 198,4 milyar dolara yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,8 milyar ABD Doları artarak 198,4 milyar ABD Doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1.0 milyar ABD Doları azalarak 19,8 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 987 milyon ABD Doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 112 milyon ABD Doları azaldığı gözlenmektedir.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 296 milyon ABD Doları azalmış, tahvil stoku ise 3,4 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar ABD Doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar ABD Doları azalışla 13,9 milyar ABD Doları  finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 519 milyon ABD Doları artışla göstererek 2,5 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,0’ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,9 milyar ABD Doları arttığı gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yılsonuna göre 318 milyon ABD Doları azalarak 18,7 milyar
ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,4 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2’sinin ABD Doları, yüzde 33,5’inin euro, yüzde 5,2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,8 milyar ABD Doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 52,1’inin ABD Doları, yüzde 28,9’unun euro, yüzde 18,6’sının Türk Lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden  oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 198,4 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 53,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 46,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise %86,8’ini finansal kuruluşların 17,2 milyar ABD Doları tutarındaki borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,2 milyar ABD Doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası