Son Haberler

Toplumsal farkındalık ilköğretim ile başlar…

* Uluslararası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, meslekle ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için 1995 yılında 47 meslektaşımız ile birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İç Denetçiler Enstitümüz; paylaşarak gelişmek, katılımla ilerlemek prensibi ile yola çıktığımız birlikte başarma düşüncemizin bir eseridir.

*Ülkemizin aydınlık geleceğini ilgilendiren bu hedefe ulaşmak toplumsal farkındalığın gücüne bağlıdır. Toplumsal farkındalık ise ilköğretim ile başlayan bir süreçtir. İlköğretim ile başlatılacak bir eğitim seferberliği ile temiz ve şeffaf toplum olmak için denetim ve denetlenebilirliğin yarının büyükleri, ülkemizin geleceği çocuklarımıza anlatılması, hayal dünyalarında yer bulmasının sağlanması toplumsal bir sorumluluğumuzdur.

Dünyada modern iç denetimin 80 yıllık geçmişi bulunuyor. Denetim mesleğinin geçmişi çok daha eski olmasına rağmen modern iç denetim, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün 1941 yılında kuruluşu ile birlikte başladı, iç denetim alanında da mesleki disiplinin gerekleri olan mesleki standartlar, etik kurallar, mesleki yetkinlik belgesi (sertifikasyon) Uluslararası Enstitü ile birlikte küresel kabul gördü.

Uluslararası Enstitü, 165 ülkede mesleğin yayılım ve gelişimi konusunda ulusal enstitüleri ile birlikte hizmet veriyor. Mesleğin tanınması, tanıtılması, iç denetimin toplum, iş hayatı ve işletmeler için kurumsal işlevi ve katma değerinin anlatılması ile ilgili mayıs ayı tüm dünyada uluslararası iç denetim farkındalık ayı olarak kabul gördü.

Mayıs ayı boyunca iç denetim üzerine meslek mensupları, iş dünyası ve toplumun ilgili kesimlerinin bilgi sahibi olması için etkinlikler düzenleniyor. Türkiye’de iç denetim mesleği ile ilgili farkındalığın miladı, 19 Eylül 1995 tarihinde 47 meslektaşımızla gerçekleştirdiğimiz Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kuruluşudur.

BİRLİKTE BAŞARMA DÜŞÜNCEMİZİN ESERİ OLAN ENSTİTÜMÜZ

Türkiye’de uluslararası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, meslekle ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için 1995 yılında 47 meslektaşımız ile birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Enstitümüz; paylaşarak gelişmek, katılımla ilerlemek prensibi ile yola çıktığımız birlikte başarma düşüncemizin bir eseridir. Birlikte başarma düşüncemizin eseri olan Enstitümüz, kuruluşu ile birlikte, birbirinden farklı kurumların temsilcileri olan bizleri buluşturmuş, bir araya getirmiş, birlikte paylaşım ve katılım arzumuzu harekete geçirerek, farklılıklarımızın zenginliğini, birlikteliğimizin sinerjisi ile değer yaratan bir güce dönüştürmüştür.

İç denetim alanında Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile başlatılan farkındalık, bugün akademik, sivil, mesleki, sektörel, kamu, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarımızda ifade ve yayılım gösteren bir seviye ve birikime ulaşmıştır.

Dün, meslek insanları olarak Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile başlattığımız mesleki farkındalık, bugün ülkemizin önde gelen kuruluşları ile kurumsal düzeyde bir farkındalığa dönüştü. İç denetim alanında sağlanan mesleki ve kurumsal farkındalığın toplumsal farkındalığa dönüşerek tüm ülke genelinde yaygınlık kazanması mesleğimiz ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor.

Denetimin rolü, işlevi ve katma değerinin bilinmesi, denetlenebilirliğin her birey ve kurum için gerekliliğinin anlaşılması ile mümkündür.

TEMİZ VE ŞEFFAF TOPLUM OLMAK İÇİN İLKÖĞRETİM İLE BAŞLATILACAK BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Ülkemizin aydınlık geleceğini ilgilendiren bu hedefe ulaşmak toplumsal farkındalığın gücüne bağlıdır. Toplumsal farkındalık ise ilköğretim ile başlayan bir süreçtir. Bireyin ilk olarak aile ve yakın çevresinden aldığı bilgi, görgü, terbiye ve alışkanlıklar, okul çağına gelip ilköğretime başladığı an bir sistem ve disiplin ile değişim, gelişim göstererek bireyin geleceğine yön verir.

İlköğretim ile başlatılacak bir eğitim seferberliği ile temiz ve şeffaf toplum olmak için denetim ve denetlenebilirliğin yarının büyükleri, ülkemizin geleceği çocuklarımıza anlatılması, hayal dünyalarında yer bulmasının sağlanması toplumsal bir sorumluluğumuzdur.

Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için tüm sivil ve mesleki kuruluşlar ilköğretim ile temiz ve şeffaf bir toplum için toplumsal farkındalık seferberliğini başlatmalıdır. Bu seferberliğin başlatılması için; sivil ve mesleki kuruluşlar tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahiplenilmesi, toplumun her kesimi ile paylaşılması sağlanmalı, seferberliğe katılım ve destek için rol ve sorumluluk üstlenilmelidir.

Toplumsal farkındalık ilköğretim ile başlar, geleceğimize güvence olur!

Ali Kamil UZUN

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

uzun@turcomoney.com

 

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası