Son Haberler

Türkiye yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor

Türkiye bölgesel olarak yatırım yapılabilecek ülke konumunda olup yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunuyor. önümüzdeki yıllarda gerek BES‘lerin konumu, gerekse yatırım yapılabilir ülke olması durumu ve coğrafi yapı Türkiye’de hangi yatırım fırsatlarını doğuruyor? Türkiye’nin avantajları neler?

Global piyasalarda son 5 yıldır yaşanmakta olan gelişmeler birçok ülkeyi ekonomik ve sosyal olarak olumsuz yönde etkiliyor. Bazı ülkelerin ise önemini ve görünümünü pozitif yönde etkiliyor. ülkemiz bu anlamda son krizleri en azından bugüne kadar fırsata çevirerek uluslararası konumunu güçlendiriyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılara cazip olanaklar sunan ülkemizin kredi notunun gelecek dönemde yatırım yapılabilir kategoriye yükselmesi, İMKB’de işlem gören şirketler başta olmak üzere tüm işletmelere talebin artmasını sağlayacak. Diğer taraftan Bireysel Emeklilik Sisteminin giderek yaygınlaşması kurumsal yatırımcıların ağırlığını artıracağından ülkemiz sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine yol açacak. Bu çerçevede, önümüzdeki yıllarda mevcut sermaye piyasası araçlarının da oluşacak bu talepleri karşılayacak düzeye ulaşması gerekecek. özelikle de işletmelerimizin bu geçiş sürecini iyi değerlendirmek anlamında rakiplerinden farklılaşma adına finansal yapılarını ve yönetim anlayışlarını değiştirmeleri ve buna yönelik tedbirleri almalarında büyük yarar bulunmakta.

Ayrıca, dünyada tarımın öneminin artması tarımsal ürün fiyatlarının yükselmesi büyük bir tarımsal potansiyele sahip ülkemize bölgesinde tarımsal anlamda da büyük ekonomik avantajlar sağlayacak. Diğer taraftan ise çek yasasında yapılan son değişiklikler piyasalarda çekle ödeme sistemini ve güveni olumsuz etkilemekte.

Karşılıksız çekler olumsuz etkiliyor
Karşılıksız çeklerle ilgili yapılan yeni düzenleme piyasada birçok firmanın ödemelerini olumsuz etkilemekte. Bu durum da iyi niyetli işletmelerin ödemelerini zamanında yapamamasına yol açmakta.

Tarım çok büyük fırsatlar sunuyor
Global olarak yaşanan kuraklık dünyada tarımın ve gıdanın önemini giderek artırmakta. ülkemizin bu alandaki avantajlarını kullanarak bölgesinde çok önemli bir merkez olması ve bu alanda büyük bir ekonomik güç olabileceği düşünülmekte.

Türkiye’nin global ve bölgesel olarak yıldızı parlıyor
Türkiye bölgesel olarak yatırım yapılabilecek ülke konumunda olup yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunan bir ülke. önümüzdeki yıllarda gerek BES‘lerin konumu ve gerekse yatırım yapılabilir ülke olması durumunda Türkiye’nin hisse senedi başta olmak üzere gayrimenkul ve menkullerinin bugüne kıyasla çok büyük bir değer artışına maruz kalacağı kuşkusuz. Hatta önümüzdeki yıllarda yatırım yapılacak menkul kıymet bulmakta güçlük çekileceği ve Türkiye’de ne bulursanız alın stratejisinin konuşulmasına şaşırmamak gerekecek.

Rafi KARAGöL

JCR Eurasia Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
EACRA Yönetim Kurulu üyesi
Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası