Son Haberler

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için önemli adım atıldı

Türkiye, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor. Siyasi ve ekonomik alanda kritik gelişmeler yaşanıyor. Bu durumu dikkate alan Hükümet, ekonomiyi rahatlatmak, iş dünyasına rahat bir nefes aldırmak için start verdi.

Türkiye, son dönemlerde büyük zorluklardan geçiyor. Ekonomide yaşanan sorunların azaltılması ve daha rekabetçi bir ortam oluşturulması için yetkili kurumlar tarafından bir süredir çalışmalar yürütülüyordu. Nihayet ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun 15 Temmuz’da TBMM’de kabul edilmişti. Aynı günün akşamı yaşanan darbe girişimi ile yaşadığımız büyük tehlike ve sonrasındaki gelişmeler ile bu kanun çok daha önemli hale gelmişti. Meclis’te kabul edilen bu kanun 09 Ağustos’ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kabul edilen bu kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda önemli sayılabilecek vergi istisnaları, vergi muafiyetleri ve teşvikler getirildi. Yapılan değişiklikler kapsamında Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın alt düzenlemeler yapması bekleniyor. Yapılan bu değişiklikler ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

VERGİ İSTİSNALARI VE MUAFİYETLERİ MÜKELLEFLERE NEFES ALDRACAK

Yapılan en önemli değişikliklerden birisi damga vergisi alanında oldu. Geçmiş dönemde nispi damga vergisine tabi olan kağıtlarda her nüsha ayrı ayrı vergilendiriliyordu. Artık her nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son veriliyor. Bu şekilde tek bir nüshadan damga vergisi alınması yeterli olacak. Bunun yanı sıra damga vergisine tabi bir kağıtta birden fazla kefil veya garantör olması durumunda yalnızca bir kefil veya garantör için damga vergisinin alınacak. Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri de damga vergisinden istisna olacak.

Taşınır ve taşınmaz malların, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak. Bunun yanı sıra bu varlıkların devir alındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar da aynı şekilde kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Ekonomi Bakanlığı’nın izni ile kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin de kurumlar vergisinden muaf tutulması söz konusu.

Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olacak. Sigorta süresi en az 10 yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Doğal afetler nedeniyle kayıp yaşayanların SGK’ya borçlarının bir yıla kadar ertelenmesi mümkün olacak.

HARÇ YÜKÜ HAFİFLİYOR

Pek çok harç kaleminde istisna ve muafiyetler ile yatırımcıların harç yükü hafifletiliyor. Özellikle ihracat işlemleri ile ihracata ilişkin olduğunun belgelenmesi şartıyla ihracat karşılığı yapılacak ödemeler, ihracat bağlantılarının yapılması için düzenlenecek anlaşmalar, ihracat alacaklarının temliki işlemleri, ihraç etmek için mal alımı, transit ticarete konu malların satın alınması veya satılması gibi işlemler harçlardan istisna olacak.

Önemli değişikliklerden birisi de tacirler arasında tesis edilen ipotek işlemleri. Bu tür işlemlerde tapu harcının yüzde 50’si alınmayacak. Bunun yanı sıra yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki mallara ilişkin yatırımcı, üretici ve tedarikçiler arasında düzenlenen kağıtlar harç istisnasına tabi olacak.

İleri teknolojiye sahip yurtdışındaki şirketlerin satın alınmasının ve bu yolla ülkemize teknoloji transferinin sağlanması amacıyla bu nitelikteki şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik danışmanlık hizmetleri de harç istisnasına tabi tutulacak. Yine binalarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapılan işlemler, sanayi sicil belgesi bulunan imalat işletmelerinin yeni makine ve teçhizat alımları için yaptıkları işlemlerden de harç alınmayacak.

Yapılan düzenleme ile bir müjde de öğrencilere geldi. Öğrencilerin bir okula veya öğrenci yurduna girmek, burs veya kredi almak için düzenledikleri sözleşme, taahhütname veya benzeri nitelikteki her türlü kağıtlara ilişkin işlemler de harç istisnasına tabi olacak.

 BİRÇOK YENİ KOLAYLIK GELİYOR

Yapılan değişiklikler ile işletmelere ve mükelleflere bunların dışında da bir çok önemli kolaylık geliyor. Örneğin Bakanlar kurulunun belirlediği tutarın üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine 2 yıl özel pasaport verilebilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının Ar-Ge veya yenilik projesi olarak değerlendirilmesi durumunda bu konuda yapılan harcamalarının tamamı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek. Yine çek defteri, iflas ve iflas erteleme gibi konularda önemli düzenlemeler getiriliyor.

Yapılan ve milyonları ilgilendiren bu değişikliklerin ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve daha iyi bir seviyeye yükseltilerek yatırımların ve istihdamın artırılması bakımından önemli katkılar sağlaması mümkün. Bu nedenle gerek bu değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanması, gerekse de gelecek dönemlerde buna benzer yeni düzenlemeler ile  yatırım ortamının daha da geliştirilmesi önem taşıyor.

Gürdoğan Yurtsever

www.icdenetim.net

@guryurtsever

yurstesever@turcomoney.com

 

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası