Son Haberler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile İstanbul coşacak

Türkiye, önümüzdeki 10 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine doğru hızla ilerliyor. Bu vizyon çerçevesinde İstanbul’un dünyanın finans merkezlerinden birisi olmasını için gerekli adımları atıyor. Yeni Sermaye Piyasası Kanun tasarısı, özellikle İstanbul’a yönelik çok önemli avantajlar taşıyor.

Türkiye’nin, son yıllarda yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrar ile bölgesinde ekonomik bir güç haline geldiği, yabancı saygın kuruluşlarca da teyit ediliyor. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefine doğru ilerliyor. Bu vizyon çerçevesinde İstanbul’un dünyanın finans merkezlerinden birisi olmasını hedefleyerek gerekli adımları atıyor.

Türkiye, 2011 yılında dünyada en çok büyüyen ikinci, istihdamını da en çok arttıran birinci ülke. İMKB’de diğer büyük borsalar karşısında istikrarlı duruşunu sürdürüyor. Avrupa‘da sorunun kaynağı olarak görülen bütçe açıkları ve bankacılık sitemi, Türkiye’de güçlü ve sağlam duruyor.

ülkemiz, son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme hızı, yüksek ihracat rakamları, sağlıklı işleyen finansal sektörü ve siyasi istikrar ile önemli bir pazar konumuna kavuştu. Bu nedenlerle yatırımcılara güven veren ekonomimiz önemli oranda doğrudan yabancı sermayeyi ülkemize çekti. Petrol fiyatlarının yükselen seyrine rağmen cari açık problemine ilişkin son aylarda alınan tedbirlerin olumlu etkileri gözlemleniyor. Türkiye ekonomisi dünyada küresel bir ekonomik durgunluk döneminin yaşandığı ortamda olumlu bir tablo da sergiliyor. Türkiye her geçen gün hızla yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkma yolunda ilerliyor.

Sermaye piyasasının alışkanlıkları değişiyor
Ekonomik tablo ve dünyada ekonomisindeki son gelişmeler ışığı altında 30 yılı aşkındır yürürlükte olan sermaye piyasası kanunu değişiyor. Benim bu yazıyı yazdığım günlerde Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tahmin ediyorum çok kısa sürede meclis genel kurulunda görüşülüp kabul edilerek yasalaşacak.

Sermaye Piyasası Kanunun amacı, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının denetlenmesi ve düzenlenmesi olarak düzenlendi.

Yatırım ortamı iyileştiriliyor
Tasarıda sermaye piyasalarına yatırım yapılmasına olanak sağlayacak daha olumlu bir ortam oluşmasını destekleyecek düzenlemeler yapılmış durumda. Bu tasarının yasalaşması durumunda yatırımcı sayısında artışı beraberinde getireceği gibi uzun vadeli bireysel ve kurumsal yatırımcı sayısında artış ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Tasarı, aynı zamanda İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması için de önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni yasa önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının gelişmesi ve büyümesi için daha olumlu bir ortam oluşturacak gözüküyor.

Tasarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın BORSA İSTANBUL A.Ş. unvanı altında şirketleşmesi, bu yapının altında mevcut Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve İstanbul Altın Borsası ile kurulması planlanan ürün İhtisas Borsası ve Enerji Piyasası’nın yer alması öngörülüyor. Bu oluşum önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının gelişmesi ve büyümesini destekleyecek.

Dünyanın en büyük finans merkezleri ile yarışacağız
Borsa İstanbul A.Ş. unvanı altında şirket yapısına kavuşturulması, ülkemizdeki diğer borsaların bu yapının altında birleştirerek, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması için yapılan çalışmalarda Borsa İstanbul’un güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak. Asya ve Avrupa bölgesinde köprü görevi gören ülkemizin dünyanın en büyük finans merkezleriyle yarışmasını da beraberinde getirecek.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin yerine kurulacak olan Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nin üyelik yapısı, sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerinde bulunacak kuruluşlar ile sermaye piyasasında faaliyet gösterecek kurumlardan kurulca uygun görülecekler olanların temsiline imkân sağlayan bir yapı da oluşturulmakta.

özel durum açıklamasının kapsamı genişletiyor
Tasarıda, sermaye piyasası araçlarının değerini, piyasa fiyatlarını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki tüm bilgi ve gelişmelerin kamuya açıklanacağı hüküm altına alınarak, özel durum açıklaması yapacak kişilerin ve özel durum açıklamasına konu hususların kapsamı genişletilmiş ve kamunun daha etkin bir şekilde aydınlatılması amaçlanıyor.
Gelişmekte olan ülkeler için, sermaye piyasalarını hızla büyütmek ve tasarrufları artırarak bu piyasalara yönelmesi önem arz etmekte. Yeni sermaye piyasası kanunu buna katkı sağlayacak önemli düzenlemeler içeriyor.

Alper NERGİZ

nergiz@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası