• Destek Hizmetlerinden Kaynaklanan Risklerin Yönetilmesi Önem Taşıyor

  by - May 1, 2012
  Günümüzde şirketlerin daha etkin, verimli ve kârlı operasyonlar yürütmelerinin yolu asli faaliyet konularına odaklanmalarından ve çeşitli konularda dış hizmet almalarından geçiyor. Bu nedenle hemen hemen tüm şirketler giderek artan oranda destek hizmet alımına yöneliyor. Bununla birlikte...
 • Türk bankalarına ABD`den kötü haber gelebilir

  by - Nis 2, 2012
  ABD, vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla bir dizi düzenleme yaptı. ABD kökenli kişi ve kuruluşlar, ülke dışı banka ve finansal kuruluşlar aracılığı ile elde ettikleri gelirlerini bildirmek zorunda kalacaklar. Peki, bunun Türk bankacılığına etkisi ne olacak? ABD...
 • Türk bankacılığı güçlü konumunu sürdürüyor

  by - Mar 1, 2012
  2001 yılında yaşanan ve bedelleri ağır olan krizin ardından sağlıklı bir yapılanmaya giden Türk Bankacılığı, dünyayı sarsan ekonomik krizde sınavdan geçti. Peki ülkemizin finansal sistemi ne durumda? Tüm dünyayı saran ekonomik krizi göreceli de olsa en...
 • Halka açık şirketler için kurumsal yönetim zorunlu hale geldi

  by - Şub 1, 2012
  Eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk şeklinde dört temel ilkeye dayanan kurumsal yönetim kavramı ilkelerinin, bir kaç istisna dışında tüm dünyada “uygula/uygulamıyorsan açıkla” prensibi çerçevesinde uygulama alanı buluyor. Peki kurumsal yönetim, halka açık şirketler için ne...
 • Futbolda gelişmemizin yolu kurumsallaşmadan geçiyor

  by - Oca 2, 2012
  Futbolda kurumsallaşma için sorumluluk öncelikle Futbol Federasyonu’na düşüyor. Federasyon’un kulüpleri ve kulüp yöneticilerini bilinçlendirmesi ve buna yönelik faaliyetler yürütmesi, yayınlar, toplantılar yapması ve bunları takip etmesi gerekiyor. Son yıllarda özellikle şirketlerin ana gündem maddelerinin başında “kurumsallaşma”...
 • “Risk Yönetimi” şirketlerin önceliği olmak durumunda

  by - Ara 8, 2011
  Günümüzde bir şirketin veya kurumun faaliyetini güvenli bir şekilde sürdürebilmesi, hedeflediği amaçları gerçekleştirebilmesi bakımından karşı karşıya kaldığı tüm riskleri bilmesi, ölçmesi, değerlendirmesi, bunları doğru bir şekilde yönetebilmesi son derece önemli hale geldi. 1990’lı yıllardan sonra dünyada...
 • Kriz yönetiminde iç denetim hayati bir role sahiptir

  by - Kas 3, 2011
  Şirketler, kriz dönemlerinde maliyet kısma yöntemleri kapsamında iç denetim ekiplerini küçültmek ve bu birime ayrılan kaynakları kısmak yönünde adım atar. Oysa iç denetim faaliyetleri, krize girmeyi önleme veya krizden çıkmada önemli rol oynar Dünya, 2008 yılında...
 • İş etiği daha fazla kazanmanın anahtarıdır

  by - Eki 4, 2011
  Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri güvenilir olmalarına ve bunun için etik ilkelere bağlı faaliyet göstermelerine doğrudan bağlıdır. Peki bu durum şirket kazancını nasıl etki ediyor? Son yılların en gözde kavramlarından birisi de “etik”dir. Aslında felsefenin doğuşundan...
 • Vergi denetiminde yapısal değişim yaşanıyor

  by - Eyl 8, 2011
  Bakan onayı ile doğrudan başkanlığa bağlı olmak üzere Küçük ve Orta ölçekli Mükellefl er, Büyük ölçekli Mükellefl er, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele, örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları kurulabilecek. Bilindiği üzere Türk...
 • Şirketler, çalışan kaynaklı hilelere karşı dikkat olmalı!

  by - Ağu 20, 2011
  Gelişmiş ülkelerde şirketler, günlük gelirlerinin ortalama % 6-7’sini çalışan hileleri yoluyla kaybediyor. Dünyada yapılan araştırmalar; şirket çalışanlarının % 10’unun her durumda, % 15’inin hiç bir zaman, % 75’inin ise fırsatını bulduğunda hile yapabildiği ortaya koyuyor. Uluslararası...