Son Haberler

Akdeniz`deki karşı komşumuz Mısır`la stratejik adım atılıyor

Türk-Mısır İş Konseyi’nin başlattığı Mersin ile İskenderiye arasında Roll-on/Roll-off seferleri projesi hayata geçtiğinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler bambaşka bir boyut kazanacak.

Bu güzel ekonomi dergisinde bir köşeye sahip olmak, burada yazmak, siber alemde – dijital iz bırakmanın şansını yakalamanın hazzı ile ilk yazımı sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyim. İlk yazım Mısır‘dan olsun istiyorum, dergimizin Ekim sayısında Mısır‘ın ekonomisinden, ortak kültürümüzden, tarihimizden, ticaretimize ve yatırımlarımıza kadar tüm detaylar masaya yatırıldı. Son gelinen duruma baktığımızda ise, Mısır’la ticaret hacmimiz Arap baharı olarak nitelendirilen olaylardan olumsuz etkilenmedi, bilakis 2011 yılı ilk dokuz ayında Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25 oranında artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Her hangi iki ülke arasında ticaretin artması için gereken belli başlı olmazsa olmazlar vardır.

Bunlar: Ilımlı-sıcak siyasi ilişkiler, iletişim, finans akreditasyonu, kara-hava-deniz ulaşımı iki ülke arasında ticaretin alt yapısını oluşturan nedenlerdir. Bunların üzerine gelen ortak tarih, kültür, gelenekler, diller, iki ülkenin 3. bir ülkedeki ortak hareketi, artı getiri sağlarlar ki; Mısır ve Türkiye bu açıdan çok şanslı iki ülke sayılır. Bu saydığım her şeyin neredeyse tamamı Mısır ve Türkiye arasında mevcut tek bir şey hariç! O’da ulaşım, hangi ulaşım? Karayolu ulaşımı.

Takdir edersiniz ki, Türkiye ile Mısır arasındaki karayolu taşımacılığının olması ve gelişmesi ticari ilişkilerin katlanarak gelişmesine önemli bir katkı da bulunacak. Bu fikirden yola çıkarak bir proje geliştirdim. Roll On – Roll Of denilen, taşıma sektöründe Ro-Ro adıyla bilinen bu proje iki ülkeye farklı bir misyon yükleyecek ve ekonomik ilişkilere bambaşka bir boyut kazandıracak.

Bilindiği gibi, Türkiye ile Mısır arasında karayolu taşımacılığı mümkün olmakla birlikte sınır geçişleri nedeniyle iki ülke arasında sınırlı bir karayolu trafiği bulunmakta. Aynı şekilde Mısır’ın, Avrupa ve Balkan pazarlarına karayolu taşımacılığı da son derece sınırlı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için hızlı ve güvenilir bir karayolu taşımacılığı alternatifi geliştirilmesi zorunluluğundan hareketle Türk-Mısır İş Konseyi olarak girişimlerini başlattığımız Mersin ile İskenderiye arasında Roll-on/Roll-off seferleri projemiz hayat geçme aşamasındadır.

İş Konseyimizin destekleriyle yürütülen Moment Lines Türkiye – Roro Projesi, Doğu Akdeniz’de bir karayolu köprüsü oluşturarak TIR taşımacılığını mümkün kılacak. Aslında bu Mısır ve Türkiye’yi karşı komşu yapacak tarihi bir RORO taşımacılık projesidir.

Proje kapsamında başlangıç olarak Mersin ve İskenderiye limanları arasında haftada iki sefer düzenlenecek, sefer ve gemi sayısı zamanla artırılacak. Dileğimiz sadece sefer sayılarının değil, uğranacak liman ve ülke sayılarının da artmasıdır.

Ro-ro hizmeti sınır geçişleri sorununu ortadan kaldırarak pratik ve hızlı bir karayolu taşımacılığı sağlayacak. İskenderiye limanı ile Mersin limanı arasındaki mesafe 420 deniz mili olup, bu projenin hayata geçmesi ile taşıma süresinin 1,5 güne kadar düşmesini bekliyoruz. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artacak. Ayrıca bu proje ile gümrük ve liman beklemeleri ortadan kalkacak ve bölgedeki lojistik sektörü esneklik kazanacak.

Mersin-İskenderiye Ro-Ro projesi; Türkiye için Mısır’ın ötesinde, Afrika’daki pazarlara önemli bir erişim imkanı sağlayacak, Türkiye’nin hem Mısır’la, hem de tüm Afrika kıtasıyla olan ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesinin itici gücü olacak.

Bir yanda iki farklı kıtada var olan Mısır (Arap Yarım Adası ve Afrika ) öte yanda iki kıtada var olan Türkiye (Asya- Avrupa) sadece bu 4 kıtayı birleştirmekle kalmayacak, lojistik alanda stratejik önem kazanacaklar.

Türk özel sektörü olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapabilmemiz için ticaret maliyetlerinin azaltılmasında büyük rol oynayacak projemizin bir an önce hayata geçmesi en büyük temennimiz.


Zuhal Mansfield
DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı
1 Yorum

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Avatar
    Tuna Boylu,,
    14 Aralık 2011 09:37 -

    yazıdan da anlaşıldığı gibi,şu taşımacılık konusu karşı komşumuz mısır’la halen çözülmediği görünüyor. yazarın,yazısında ifade ettiği şekilde sorunun çözülmesiyle ülkeler arası ticari bağlantıların daha da ilerisinde kıtaları birbirine süratle bağlayacak. dileriz sekteye uğramaz..

  • Site Haritası