Son Haberler
 • 2023 yılı enflasyon öngörüleri ve baz etkisi…

  by - Ara 1, 2022
  – Merkez Bankası’nın 2022 yılında iken 2024 yılı için enflasyon tahmini yapması da hiç inandırıcı değil.  Raporlarda yer alan tahminlerin arasındaki standart sapmanın boyutları, istatistik ölçütlerine hiçbir şekilde uymuyor. %15 civarındaki bir yanılma, tahminleme modellerinde bağışlanabilir....
 • Ekonominin düzlüğe çıkması için bunlar yapılmalı…

  by - Kas 1, 2022
  -Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ortaya çıkacağı beklenen küresel gelir kayıplardan en çok darbe alacak olan ülkelerin başında, ithalat bağımlılığı ve cari açığı yüksek olan Türkiye gibi ülkeler olacaktır. En az 5 yıl devam edeceği öngörülen bu...
 • GSYİH, hayatı değerli kılan hiçbir şeyi ölçmüyor

  by - Eki 1, 2022
  -Ekonomik performans ve sosyal ilerleme ölçüsü olarak kullanılan mevcut GSYİH’nın hesaplanma şekli adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına, ekonomik-sosyal-çevresel alanların optimum dengelerinin kurulmasına hizmet etmiyor. Sadece ekonomik büyümeyi öne çıkaran, ancak yaşam kalitesini, çevre-iklim koşullarında yaratılan...
 • Para politikası ve KKM, bankacılık sektörünü nasıl etkiledi?

  by - Eyl 1, 2022
  – Bankacılık sektörü, 2022 Haziran ayı itibariyle 219 milyar TL’lik brüt kar sağladı. Bunun yaklaşık %45’lik kısmına tekabül eden yaklaşık 100 milyar TL’si, bir kısmı para politikası yoluyla Merkez Bankası tarafından ve bir kısmı da KKM...
 • Rezervlerin yetersizliği, finansal kriz olasılığını artırıyor…

  by - Ağu 1, 2022
  -Yoğun döviz satışları nedeniyle 2020 yılının Nisan ayından itibaren Merkez Bankası’nın net döviz rezervleri eksi değere dönüştü. Türkiye’nin brüt rezervleri, o tarihten bu yana sadece yükümlülükler yoluyla sağlanan dövizlerden oluştuğu için brüt rezervler pozitif olarak gözükse...
 • Küresel ekonomilerden kopartılan Türkiye ekonomisinin çaresizliği

  by - Tem 1, 2022
  -Gıda fiyatları ahminlerini yukarı revize eden Merkez Bankası, bu tespitine uygun olarak faiz oranını artırması gerekirken sabit bırakması kendi içinde tutarsızlıktır. Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademeli olarak...
 • Enflasyona endeksli tahviller, finansal sistemi hırpalar…

  by - Haz 1, 2022
  -Ekonomik göstergeler arasındaki korelasyonu ve enflasyonu bir kenara bırakarak, sadece reel kur seviyelerini öne çıkaran Merkez Bankası, kur belli bir seviyeye geldikten sonra-tahminen 16 TL civarına- KKM yükü nedeniyle tekrar sabitleme çabalarına devam edecektir. Ancak, kurların...
 • Servet ve gelir transfelerleri yoksulluğa, sefalete ve kaosa sebep oluyor

  by - May 1, 2022
  -Negatif reel faiz aralığının giderek büyümesi ve gelişmiş ülkelerdeki faiz artışları, TL’nin değer kaybı riskini her gün biraz daha artırıyor. Kur yükünü toplumsallaştıran KKM, eninde sonunda para arzının artışıyla sonuçlanacak ve yine enflasyon ile kuru yukarı...
 • 2022’de kişi başı gelirde %27 düşüş kaçınılmaz

  by - Nis 1, 2022
  -Para bolluğunun sebep olduğu enflasyon, bu savaş nedeniyle daha da kalıcı hale gelecek. Özellikle AB ülkeleri gibi maliyet enflasyonuyla uğraşan ülkeler bu savaştan daha fazla etkilenecekler. Türkiye bu savaşın ekonomik sonuçlarını en fazla hisseden ülkelerin başında...
 • Kur korumalı mevduat, sistemin TL üzerinden şekillenmesine uzun vadede yetmeyecek

  by - Mar 1, 2022
  –Politika faizinde yukarı yönlü bir değişiklik yapılmayacağı ısrarı devam ederken ve enflasyonda düşme eğilimini sağlayacak herhangi bir mekanizma önerilmediği halde, bir yıllık kontrol ufku sonunda enflasyonda öngörülen yüzde 60 civarındaki hızlı düşmenin nasıl sağlanacağı Merkez Bankası...