Son Haberler

Bilgiyi paraya çevirebilirsiniz

Günümüzün efsane yatırımcısı George Soros’un temel başarı sırrı elde ettiği enformasyonu geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörülerinde kullanması. Bilgiyi ele geçirmek onu mutlaka doğru şekilde kullanmak anlamına gelmiyor. Bilgiyi paraya çevirmenin yolu ise finansal okuryazarlıkta saklı.

çağlardan beri herhangi bir malı elde etmek için kullanılan para en iyi değişim aracı. İnsanlar, sahip olmak istedikleri ürünün karşılığını kabul edilebilir en iyi takas aracı olan para ile öder. Buraya kadar bir sorun yok. Bu takas şekli zaten Lidya’lılardan bu yana kullanılan en basit ve kabul gören bir yöntem. Günümüzde ödeme araçları olarak birçok elektronik sistem geliştirilmiş olsa da çoğu sistemin çalışması için halen para depozitoları gerekiyor. Sonuçta tüm işlemlerin merkezi yine para.

Kaydi veya nakdi, şekli ne olursa olsun “para”yı elde etmek için yine kendinizi bir takas sisteminin içinde bulursunuz. Zira tüm hayati, sosyal, kültürel ihtiyaçlar için önce paranın elde edilmesi zorunlu. Dolayısıyla en iyi ödeme aracı olan parayı elde etmek için yine bir değer ödemek zorundasınız. Bunun için gerçekleşecek takasta kullanılabilecek değerler ise genellikle şahısların kişisel yeteneklerine dayalı oluyor.

Bedeni kuvvete dayalı, fiziksel hareket odaklı işler genellikle “emek” olarak binlerce yıldır zaten kullanılıyorlar ve en eski takas değeri olarak halen yüksek yoğunlukta kabul görüyorlar. Zira yaşam içerisinde hayatın ve ticaretin devamı için her zaman emek gücüne ihtiyaç duydu. Bu nedenle emeğini arz eden birey, karşılığını para olarak alacağı bu kişisel yetisi için dünyanın her yerinde çalışma alanı bulabilir. Bedeni vasıfları ile göreceği fiziksel işler karşılığında diğer ürünleri karşılamak için kullanacağı takas aracı olan parayı elde eder.

Emek yoğun işler tüm dünyada yüksek oranda uygulama alanı bulsa da para karşılığı olarak verimliliği düşük. Genellikle uzun süreli bedeni gayret gerektirdiği halde karşılığı olarak aktarılan para çoğu kez tatmin edici sonuçlar üretmez. Emek arzı ise daima talepten yüksek olduğu için fiyatların yükselmesi pek beklenemez. İnsanlar bu nedenle emek faktörünün verimliliğini yükseltmek, kalifiye olmak ve diğer emeğini arz edenlerin önüne geçebilmek için eğitim alırlar. Okullar, mesleki kuruluşlar, sivil örgütler, etkinlikler, seminerler ve her türlü faaliyetler emeğin kalitesini yükseltmek, bu sayede verimliliği artırmak için yaşam içindeki yerini aldı.

Para için diğer önemli takas aracı ise bilgi. Bir çok alanda kolayca paraya dönüşebilecek bilgi elde edildiğinde boyutuna ve nadirliğine göre rahatça paraya çevrilebilir. Büyük ikramiyeyi kazanacak numarayı bildiğinizi bir düşünün lütfen. Bu nedenledir ki insanlar bilgi elde etmek için yoğun bedeller ödemeye hazır. özellikle günümüzde bilgiye birkaç saniye erken ulaşmak için dahi devasa ağlar kuruluyor.

Bilginin paraya çevrilebildiği en iyi platform finans piyasalarıdır. Herhangi bir bilgiye diğer insanlardan erken ulaşmak uygun zamanda uygun tarafta yer almak için çoğu kez hayati önem taşıyor. Günümüzün efsane yatırımcısı, İngiltere Merkez Bankası için apayrı bir geçmiş yaratan George Soros’un temel başarı sırrı ise elde ettiği enformasyonu geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörülerinde kullanmasında yatar. Soros tüm dünyadaki yaygın enformasyon ağı sayesinde birçok bilgiye rakiplerinden önce ulaşır. Bu enformasyon ağı teknoloji aygıtları değil, bizzat kendisine yakın kişiler. Soros’un bilgiyi elde etme başarısı kadar onu paraya çevirme becerisi de elbette yadsınamaz.
Bilgiyi ele geçirmek onu mutlaka doğru şekilde kullanmak anlamına gelmez. Bilgiyi paraya çevirmenin verimi kişiden kişiye, kurumdan kuruma çok yüksek oranda değişir. çeşidi ne olursa olsun herhangi bir piyasada işlem yapan yatırımcı çeşitli tekniklerle elde ettiği bilgiyi gelecekle ilişkilendirip pozisyon alır. Bu bazen bir duyum, bazen bir teknik analiz, bazen de finansal bir veri, elde edilmiş bilgi olarak kullanılır. Bilgi onu kullananın yetenekleri çerçevesinde paraya dönüşür. Burada yatırım tekniği, disiplin ve psikoloji faktörleri yatırımcı için anahtar teşkil eder ve bilginin parayla olan takasındaki sınırları belirler.

ülkemizde özellikle son dönemde adından sıkça bahsedilmeye başlanan finansal okuryazarlık kavramı ise süregelen ekonomik şartlardaki gelişmelerin ve olayların ifade ettiği anlamları somut ifadelere dökebilmek ve yatırım kararlarında uygulamak olarak tanımlanabilir. Sınırlı miktarlarda kalan tasarruflarımızın yatırım harcamalarımızı karşılamaktan oldukça uzak olduğu ekonomimizde finansal okuryazarlığı artırmak hem bu dengenin sağlanması, hem sermaye piyasalarının gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Zira finansal okuryazarlık sadece verilerin ve ekonominin doğru okunması ve bilinçli yatırım yapılması için değil, atıl tasarrufların da ekonomide değerlendirilmesine ilişkin cesaret kazanılması açısından ciddi sonuçları olacak bir kavram.

Türkiye tüm dünyadaki son derece çalkantılı ekonomik gelişmelerin ortasında kendi büyüme çizgisine ait yakaladığı başarıyı istikrara çevirme gayretinde olan nadir ülkelerden biri. Dolayısıyla paramıza, ekonomimize, sermayemize güven duymamız finansal okuryazarlığa adım atmamız için çok önemli bir çıkış noktası olacak. Bireyin finansal bilgiyi elde etmesi, doğru okuması ve tasarruflarını değerlendirmesi konusunda göstereceği çaba, sadece kişisel birikimleriyle gelir elde etmesi değil, yatırımlarımızın ülkemiz kaynaklarından karşılanması için toplam faydayı artıracak. Bu nedenle her bireyin finansal okuryazarlığı herhangi bir eğitim kurumunun diploması kadar önemlidir,
değerlidir.

Alper NERGİZ

nergiz@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası