Son Haberler

Dünyada işsizlik korkusu artıyor

İşsizlik sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın korkulu rüyası. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan araştırmaları, bu gerçeği gözler önüne seriyor. İşte Barem Research tarafından yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçları…

Barem Research ve global ortağı Win Gallup International’in 56 ülkede 50 bin kişiyle görüşerek hazırladığı rapora göre insanların işlerini koruma konusundaki endişeleri artıyor. Araştırma sonuçlarına göre dünya nüfusunun yüzde 55’i işini kaybetme korkusu yaşıyor. Dünyada özellikle de Avrupa Birliği ülkeleri gibi gelir düzeyinin yüksek olduğu bir bölgede krizin derileşmesi, bu korkuyu daha da artırıyor.

İrlanda,Yunanistan, Portekiz, İspanya ve hatta İtalya’ya kadar uzanarak dünyanın en zengin
bölgesinde krizin kronik hale gelmesi dünya genelinde durgunluğa sebep oluyor. Hele diğer ülkelerin de ardı ardına sıkıntıya girmesi ve bu ülkelere yenilerinin de katılması moralleri iyice bozuyor. Bu durum dünya çapında motivasyonu olumsuz etkiliyor, gelecekle ilgili endişeli beklentileri artırıyor.
Dünya genelinde yapılan “İşgücü Endişe Göstergesi” araştırmasına göre, global ekonomik krizin tetiklediği işini kaybetme veya iş bulamama korkusu, insanları huzursuz etmeye devam ediyor.

Win/Gallup araştırmasına göre 56 ülkede 50 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya dayanarak dünya nüfusunun yüzde 55’i, geçen yıla göre bu yıl iş endişesinin artacağını düşünürken, yüzde 13’ü azalacağına inanıyor. Diğer bir deyişle “net işsizlik korkusu” global olarak yüzde 42 seviyesinde. Araştırmaya göre dünyada her ülkede işgücü konusunda belli endişeler yaşanıyor olsa da artan işgücü sıkıntılarının yarattığı korku, en yoğun olarak zengin ve büyümekte olan ülkelerde görülüyor.

Araştırma sonucuna göre işçi-işveren arasındaki huzursuzluğun artacağı korkusu, global olarak net yüzde 42. Sözkonusu işgücü endişelerinin yarattığı sıkıntıların BRIC gibi yükselen ekonomiler ile ekonomik kriz içindeki Avrupa ve G7 ülkelerinde hemen hemen aynı olması dikkat çekici. BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve çin) ülkelerinde yüzde 48 olan oran, ABD, Kanada Almaya gibi en gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu G’ grubunda ise yüzde yüzde 45’e iniyor. Burada dikkat çeken diğer konu ise işgücü ile ilgili olarak endişe katsayı yüksek ülkeler, ağırlıklı olarak zengin ve ekonomisi büyümekte olan ülkeler. En az endişe duyanlar ise, gelir düzeyi düşük ülkeler.

Araştırmanın Barek Research tarafından gerçekleştirilen Türkiye halkasında ise “net işsizlik korkusu”nun yüzde 33 ile global ortalamanın altında olduğu görülüyor. Araştırma sonuçları aynı zamanda zengin ve yükselen ile fakir ve savaş mağduru ülkelerin farklı sıkıntıları olduğunu gösteriyor. örneğin, Afganistan, eksi yüzde 19 ve Irak eksi yüzde 17 net işgücü endişesi oranları ile en rahat 10 ülke arasında yeralıyor. İşsizliğin dibe vurduğu ülkelerde insanlar, gelecek için daha da olumsuz düşünme şansına sahip değiller. Dolayısıyla bu ülkelerde işgücü sorunları azalacak diyenlerin oranı, artacak diyenlere göre daha yüksek. Sonuçta “net işgücü endişe göstergesi” negatif görünüyor.

İşgücü Endişe Göstergesi nedir?
‘İşgücü Endişesi‘ bir ülkede önümüzdeki 12 ayda iş endişesinin ve çalışma hayatındaki uyumsuzlukların artacağını düşünenlerin oranından, azalacağını düşünenlerin oranından çıkarılması ile elde edilir. Dolayısıyla bu oranın pozitif olması, endişeyi, negatif olması ise rahatlığı gösterir.

Dr. Fatih ANIL

ORKA Group İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.