Son Haberler

GİZLİ ENERJİMİZ KADINLARIMIZ

İş ve siyaset dünyasını bir araya getirerek küresel ve yerel ekonominin nabzını tutan Forum İstanbul, ilk kez 2002 yılında gerçekleştirilmişti. Bu tarihten itibaren etkinliğini ve önemini her geçen gün artıran Forum İstanbul, Türkiye’nin en prestijli iş ve ekonomi zirvelerinden biri olarak gösteriliyor. Genelde Türk toplumunu, özelde ise iş dünyası ile akademik ve bürokratik çevreleri, Türkiye’nin bugünü ve yarını ile ilgili orta ve uzun vadeli düşünmeye yönlendirmek, öneriler getirmek, çözüm arayışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bir platform oluşturmak misyonuyla yola çıkan Forum İstanbul, birbirinden önemli konu ve konuklarla gündem yaratmanın yanı sıra 2023’e giden yolda atılan adımları da kayıt altına alıyor.

ZİRVE’NİN GüNDEMİ 2023 VİZYONU

2023 Türkiye Vizyonu hareketinin öncülüğünü yapan; bu yıl yeni büyüme stratejileri ve kaynakları ile gizli enerjimiz kadınlarımız başlıkları altında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açılış konuşmasıyla başlayan Forum İstanbul 2014’te; iki gün boyunca Akbank, Doğuş Grubu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin stratejik partner desteğiyle sekiz konu başlığı değerlendirildi. Forum İstanbul 2014; Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi’nin sunuş konuşması sonrasında; Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ethem Sancak’ın yönetiminde; Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin konuşmacı olduğu açılış oturumu ile başladı.

DüNYACA TANINMIŞ İSİMLER KONUŞMACIYDI

Uluslararası Finans Enstitüsü Eski Başkanı Charles Dallara, Arjantin Eski Ekonomi Bakanı Domingo Cavallo, Pakistan Eski Kadın Kalkınma Komisyonu Başkanı Batool Iqbal Qureshi, Dünya Bankası Türkiye ülke Direktörü Martin Raiser ve Japonya Eski Savunma Bakanı Yuriko Koike’nin konuşmacı olduğu forumda Dünya ve Türkiye ekonomisi, ekonomik büyüme, kadın istihdamı ve kadın iş gücü konularında değerlendirmeler yapıldı. İki gün süren zirvede, “21. yüzyılın yeni trendleri”, “İhracatta dönüşüm ve nitelik atılımı”, “Yeni büyüme stratejisinde finansman politikası”, “Türk imajını sporla yükseltenler: Kadın şampiyonlar”, “Kadın ve liderlik”, “Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı ve kadın girişimciler”, “Büyüme stratejilerinde bilişim sektörünün rolü” ve “Büyüme stratejisi olarak kadın işgücü ve İş’te Eşitlik Platformu” başlıklarında değerlendirmelerde bulunan, iş dünyasının önde gelen yöneticileri Forum İstanbul 2014 özelinde şunları söyledi:
Uluslararası Finans Enstitüsü

Eski Başkanı Charles Dallara

BABACAN: TüRKİYE OLUMSUZ GELİŞMELERE RAĞMEN BüYüME HEDEFİNİ TUTTURDU

Forum İstanbul’da konuşan Başbakan Yardım¬cısı Ali Babacan, “Gezi olaylarını yaşadık. Suriye ve Irak’taki gelişmeler son derece olumsuz oldu. Ve bir 17 Aralık süreci yaşadık, yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen 2013 yılında Türkiye, yılbaşında hedeflediğimiz yüzde 4’lük büyüme oranını tuttur¬du. Bu az bir başarı değildir. Bütün bu saydıklarıma rağmen yeni bir küresel ekonomik konjonktür, zayıf Avrupa, Suriye ve Irak meseleleri, Gezi olayları ki tüm dünya kamuoyunu 2 ay boyunca Türkiye ile ilgili çok ciddi olumsuz yayın yaptı ve 17 Aralık süreci. Tüm bunlara rağmen yılbaşında koyduğu¬muz yüzde 4 hedefini yıl sonu itibariyle tutturmuş olmamız 2013 yılı için aslında çok çok iyi bir sonuç. Bunun daha da altında bir sonuç çıkacak diye epey bir değerlendirmeler yapıldı. Ama çok şükür yıl sonu itibariyle bunu başardık” şeklinde konuştu. Babacan şöyle devam etti: “İşte bütün bu resmin içinde büyümenin kaynağı diyoruz, büyümeyi nerede arayacağız diyoruz. Bu noktada kadınları¬mız gerçekten ekonomimizin büyümesi ve eko¬nomimizin genelde verimliliğinin artması için çok önemli. Türkiye’nin gerçek ekonomik potansiyeli ancak kadınlarımızın hem iş hayatında hem sosyal hayatında hem de siyasette daha aktif olmasıy¬la mümkün olabilecektir. Aslında biz çok sayıda program başlattık. Ve özellikle kız çocukların okula daha fazla gitmesi için de önemli adımlar attık.”

TüRKİYE’DE KADINLARIN İŞGüCüNE KATILIM ORANI YüZDE 30

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; daha yüksek bir milli gelir için kadınların girişimciliğinin, işgücüne katılımının artmasının önemini vurgulayarak, “ABD ve Almanya gibi ülkelerde kadınların işgücüne katılımı yüzde 55’ler civarında. ülkemiz ise yüzde 30‘lar seviyesi ile gerilerde. Teknoloji ve bilgi yoğun sektör gruplarının dünya ticareti içindeki öneminin giderek arttığını görüyoruz. ülkemizin orta-uzun vadeli hedeflerine ulaşması için bu sektörlere yoğunlaşmalı ve bu sektörlerde kadınlarımızı etkin şekilde istihdam etmeliyiz. Bu noktada kadınlarımız için eğitim olanaklarının daha da geliştirilmesi, iş gücü piyasasının esnekliğinin artırılması ve yarı zamanlı çalışma modellerinin yaygınlaştırılması önemli. Bu alanda çalışmaların devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

Akbank’ta kadın çalışanların toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 52 ile gelişmiş ülkelerin bankacılık sektörlerindeki oranlara yakın seyrettiğinin altını çizen Binbaşgil, “Geçtiğimiz sene ve bu yıl şu ana kadar toplam işe alımlarımızın yaklaşık yüzde 52‘i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği kapsamında yaklaşıyoruz. Ancak kadın çalışanlarımız oldukça başarılı. Geçen sene terfi eden her 100 çalışanımızdan 54’ü kadındı. Bankamızın başarılarında bayan çalışanlarımızın da önemli katkısı bulunuyor” dedi.

GİRİŞİMCİ KADINLARA ŞANS TANINMALI

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan yaptığı konuşmada, Türkiye’de kadın konusunu istihdam imkânlarının artırılması, kadınlara nitelikli eğitim fırsatlarının sunulması ve girişimci kadınlara finansal destek sağlanması çerçevesinde incelemek gerektiğini vurguladı. Türkiye’de 2004-2013 döneminde kadınların işgücüne katılım oranının % 23,3’ten % 30,8’e yükseldiğini ifade eden Hüsnü Akhan, rakamların umut verici olduğunu ama cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecinde kat edilmesi gereken bir mesafe bulunduğunu sözlerine ekledi. Bu kapsamda Doğuş Grubu bünyesinde kadınların iş hayatındaki etkinliklerini artırmaya yönelik yürüttükleri çalışmaları paylaşan Akhan, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve destekçisi olduğumuz İş’te Eşitlik Platformu ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Son bir yılda Grubumuzda kadın çalışan oranımız % 49’dan % 50’ye ulaştı. Terfi eden kadın çalışanlarımızın oranı % 3 yükseldi. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı seviyesindeki kadın çalışan sayımız % 54 arttı. 2012 yılında işe alınan çalışanlar içinde kadın oranı % 36 iken, 2013 yılında bu rakam % 55 oranına ulaştı” dedi. Eğitim konusuna da değinen Akhan, kadınların eğitim fırsatlarından erkeklere oranla daha az yararlandığına dikkat çekti: “Türkiye’de kadınların iş ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını destekleyen tüm mekanizmaların temelinde eğitim şartlarının iyileştirilmesi yatıyor. Mevcut göstergeler umut verici olmakla birlikte, eğitim alanında daha fazla olanak yaratılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir” dedi. Doğuş Grubu olarak, eğitim konusunda, çocuk ve kadınların finansal farkındalıklarını artırmaya yönelik projeler yürüttüklerini sözlerine ekleyen Hüsnü Akhan; “Bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip bütçelerini doğru yönetme yetkinliklerini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. ‘İstanbul Finans Merkezinde 20 Bin Kadın’ ve ‘3 Kumbara’ projelerimiz kapsamında finansal okuryazarlık eğitimleri düzenliyoruz” dedi.

FORUM İSTANBUL’DA öDü İNOVASYON, TASARIM, MARKALAŞMA VE AR-GE İLE BüYüME STRATEJİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi; 2002 yılından bu yana düzenlenen ve kalite çıtasını her yıl yükselten Forum İstanbul’un, Türkiye’nin gelecek yol haritasını her yıl önemli bir başlık altında gündeme taşıdığını belirterek, etkinliğin 2023 hedefleri yolunda yüksek katma değerli ihracat artışına yönelik 4 ana bileşen olan inovasyon, tasarım, markalaşma ve Ar-Ge’yle artan Türkiye’nin ihracat yolculuğuna büyük katkı sağladığını vurguladı. 60 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Forum İstanbul’un stratejik ortağı olmaktan ve katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. “Yeni Büyüme Stratejileri ve Kaynakları: Gizli Enerjimiz Kadınlarımız” temasıyla bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Forum İstanbul etkinliğinin açılış oturumunda konuşan TİM Başkanı “2023 ihracat hedeflerine daha fazla kadın çalışan, daha fazla kadın ihracatçı olmadan ulaşamayacağımızı düşünüyoruz. Kadınlarımızın ekonomik yaşama ve ihracata daha fazla katılmaları için gerekli tüm destek ve işbirliğine hazırız. Kadınların işgücüne katılımını, sürdürülebilir büyümenin önemli bir unsuru olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi. TİM Başkanı Büyükekşi, kadınların işgücüne katılım oranının Türkiye’de son yıllarda önemli bir sıçrama gösterdiğini, ancak gelinen noktanın bilhassa AB üyeleri ile karşılaştırıldığında gelişim için daha fazla potansiyel barındırdığını ifade etti. Mehmet Büyükekşi ayrıca başarılı kadın girişimci ve ihracatçılara yönelik Dünya ve Türkiye’den örnekler verdi.

FORUM İSTANBUL’DA öDüLLER SAHİPLERİNİ BULDULLER SAHİPLERİNİ BULDU

df_73.jpg

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası