Son Haberler

`Halka açık 1000 şirket, 7 milyon yatırımcı`

halka_acik_bin_sirket_7_milyon_bireysel_yatirimci_3.jpg “Yeni dönemde öncelikle personelimizi uluslararası kriterlere göre eğitmeyi hedefliyoruz. İkinci planda yerli yatırımcıların sermaye piyasasına olan gü¬venini yeniden tesis edeceğiz. Sonraki adımda ise; piyasamızın gelişmesine engel olan konularda mevzuatı değiştirmeye ve yeni ürünlerin gelişme¬sine odaklanacağız.”

Türkiye’de sermaye piyasası aracılık faaliyet yetki belgesine sahip tüm banka ve aracı kurumları çatısı altında tutan Türk Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB); 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40 banka olmak üzere toplam 144 üyeye sahip.

ülkemizde sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesine büyük katkı sunan TSPAKB, Mayıs sonunda 11. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi ve Atilla Köksal’ı başkan olarak seçti. Başarılı kariyeriyle tanınan Köksal’la sıcağı sıcağına özel bir röportaj gerçekleştirerek; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin geleceğe dair hedeflerini ve yeni döneme dair vizyonunu konuştuk:

öncelikle yeni göreviniz için sizi tebrik ederiz. Yeni dönemde ne gibi konulara öncelik vermeyi hedefliyorsunuz?

Sözlerime hem size, hem de Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin 11. Olağan Genel Kurul toplantısında bizleri Yönetim ve Denetleme Kurulları’nda görev yapmaya layık gören değerli üyelerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca, birliğimize geçtiğimiz dört yıl boyunca hizmet vermiş olan Başkan Nevzat öztangut’a, tüm Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, değerli çalışmaları ve önemli katkıları için sektörümüz adına teşekkürü borç biliyorum.

Bizler, yeni Yönetim Kurulu olarak bu görevi Türkiye sermaye piyasasının çok güçlü göstergelere sa-hip olduğu bir dönemde devraldık. Politik istikrarın yerleştiği, enflasyon ve reel faizin tarihi düşük se-viyelerde olduğu, hızlı büyüyen şirketlerimizin kay¬nak ihtiyaçlarının arttığı, yabancı yatırımcıların ilgisi¬nin yüksek olduğu, yerli yatırımcıların farklı yatırım araçları aradığı bir dönemdeyiz. Bu aşamada büyük düşünerek kendimize “Türkiye Sermaye Piyasasını Yeniden Yapılandırma” hedefini koymalıyız.

Yeni görevinizde oluşturacağınız yeni vizyonun en önemli hedefi nedir?
Yeni başkanlık görevimle birlikte sermaye piyasasında önemli bir hamle yapmayı hedefliyorum. Bu sürecin içinde olmaktan, İMKB, SPK, VOB, Takasbank, MKK gibi kurumların çalışmalarına katkıda bulunmaktan kişisel olarak heyecan duyuyorum. Yeni TSPAKB yönetimi olarak tüm arkadaşlarım ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasası’nın 2023 hedeflerine odaklandık. 1.000 halka açık şirket, 7.000.000 bireysel hisse senedi yatırımcısı hedefliyoruz.

Türkiye Ser¬maye Piyasasının yeniden yapılandırılmasında bizler de bir nebze katkıda bulunabilirsek çok mutlu olacağız. Hedefimiz şu anda % 60’lar civarında olan ve zaman zaman % 70’ler mertebesine çıkan hisse senetlerindeki yabancı yatırımcı oranını önce % 50’ye çekmek ve yerli yatırımcı tabanının doğru yöntemlerle kalıcı olarak genişlemesini sağlamak. Hisse senetlerinin uzun vadeli getirilerinden halkımızın da yararlanması en büyük arzumuz. Değerli üyelerimizin, Bir¬liğin faaliyetlerine aktif katılımları çok önemli. Her konuda onların görüşlerini dinlemeye açığız.


EN BüYüK 1000 ŞİRKETTEN SADECE 67’Sİ HALKA AçIK

TİM ile de bir işbirliğiniz var, bu konuya ilişkin bilgi verir misiniz?
İşbirliğimiz halka arz seferberliği kapsamında olmakta. En büyük bin ihracatçının sadece 67’si halka açık bunu arttırma isteğiyle TİM ile birlikte işbirliğine gidiyoruz. Eski günlerde faiz ve döviz fiyatları oynakken şirketler fiyatlarını bulamıyordu ama artık bulabiliyor ve şirket sahipleri daha güvenli hissediyor.

Yeniden yapılandırma hedefinizi biraz açabilir misiniz, neler planlıyorsunuz?
Yeniden yapılandırma çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak için önceliklerimizi üç ana başlık altında toplamamız gerektiğini düşünüyoruz. öncelikle personelimizi uluslararası düzeyde eğitmek istiyoruz. İkinci planda yerli yatırımcıların sermaye piyasasına olan gü¬venlerini yeniden inşa etmek istiyoruz. Daha sonra piyasamızın gelişmesine engel olan konularda mevzuatı değiştirmek ve yeni ürünlerin gelişme¬si için sürekli çaba harcamayı düşünüyoruz.

atilla_koksal.jpgİSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ VİZYONUNA GöRE HAZIRLANIYORUZ

O halde bu maddeleri biraz detaylandıralım. Personeli eğitme konusunda neler yapacaksınız?
Sermaye piyasalarıyla ilgili bizimde % 40’ına ortak olduğumuz eğitim şirketimiz yakında hayata geçecek ve orada sektör çalışanlarının bilgi düzeylerinin, uluslararası seviyeye çıkarılması yolunda lisanslama ve mesleki eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimler, piyasa çalışanlarının düzeyinin yükselmesine büyük katkıda bulunacak. Bu üzerinde durulması gereken en öncelikli konumuzdur.

“İstanbul Finans Merkezi” projesi göz önüne alındığında, sektörde insan kay¬nağına yatırımın önemi daha da artıyor. Birlik olarak, sektör çalışanlarımızın uluslararası piyasala¬rı ve gelişmeleri takip etmelerini, sadece yurtiçinde değil, yurtdışındaki fırsatları da görüp değerlendi¬rebilmelerini ve bu fırsatları yatırımcılara kaliteli bir hizmet anlayışıyla sunmalarını amaçlıyoruz.


YATIRIMCININ GüVENİNİ YENİDEN TESİS EDECEĞİZ

Geçmiş dönemlerde yatırımcı çok hüsrana uğradı ve güveni sarsıldı, kapalı hisseler konusu yaşandı. Yatırımcı için en önemli konu olan güvenle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Evet kapalı hisseler çok üzücü bir durum, o konuda yavaş da olsa çalışmalar sürüyor. Ancak sektör çalışanlarının bilgi düzeyinin artırılması şüp¬hesiz bir diğer hedefimiz olan yatırımcı güveninin kazanılmasına da katkı sağlayacak. 2010 yılında birliğimizin düzenlediği Yatırımcı Algı Anketi’nin ar¬dından, 2011 yılında piyasanın öncü kurumlarıyla beraber yatırımcı eğitimi konusundaki faaliyetle¬re başladık. üniversiteler ziyaret edildi, yarışmalar düzenlendi, konuyla ilgili internet sayfaları yayına girdi, çeşitli yayınlar hazırlandı. Bu sayede hem küskün yatırımcıların geri kazanılması, hem de yeni yatırımcılara ulaşılması amaçlandı. Yatırım¬cı güveninin piyasamızın gelişimi için çok kritik oldu¬ğunu düşündüğümüzü ve bu konuya yönetim kurulu olarak ayrı bir önem verdiğimizi belirtmek istiyorum.

KURUMLARARASI SİNERJİYİ ARTTIRACAĞIZ

Yeni ürünler derken piyasaya yeni neler katılmasını öngörüyorsunuz?
Birliğimiz, piyasamızın gelişmesine engel olan konularda mevzuat değişikliklerinin ya¬pılması, dünyadaki trendlerin izlenerek yeni ürün ve hizmetlerin piyasamıza kazandırılmasını hedefliyor. Son dönemde birliğimiz, SPK, İMKB, VOB, Takasbank ve MKK arasında yakalanmış olan sinerjiyi, piyasamızın gelişmesi doğrultusunda yeni ve verimli projelere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu yeni ürün pazarları neler olabilir?
Mesela geçen yazdan beri varantlar diyoruz. Bunun dışında tek hisseye opsiyon, kısaca “VDMK” dediğimiz, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Şirket Tahvilleri, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller, Türev ürünler ve Dövize Bağlı İşlemler uygulanabilirliğine bakılarak piyasa yatırımcılarının ilgisine peyderpey sunulması planlanan enstrümanlar.


SON 25 YILDA EN çOK KAZANDIRAN HİSSE SENEDİ OLDU

Hisse yatırımcıları tutucudur, bu yeni enstrümanlara ilk dönemde yoğun ilgi bekliyor musunuz?
Yatırımcıları bu konuda haklılar. Size bağlayıcı ve tavsiye olmadığını belirterek şöyle bir örnek vereyim: Arkadaşlarımın yaptığı bir incelemeye göre son 25 yılda, yani son 305 ayda, unutulacak cüzi bir miktarla -ki buradaki örnek 100 dolar alınmış ve anapara 30.500 elde edilmiş- yapılan yatırım getirisini hesapladığımızda; hisse senedinde 149.500, tüm şaşasına ve astronomik artışlarına rağmen altın 113.000 ve döviz en az kazandırarak 52.00 dolar olmuş. Bu durumda yatırımcılar hisse işlemlerinde tutucu davranmakta haklı. Dolayısıyla yeni enstrümanlarında getirisi görüldüğünde ilgi uyandıracağına inanıyorum.

Hisse senedi yatırımlarıyla ilgili söyledikleriniz çok ilginç, bunu biraz açar mısınız?
Dediğim gibi basın yoluyla bağlayıcı bir tavsiyeden çok bir tespiti belirtmek istiyorum. Şöyle devam edebilirim: Az evvelki bilgiler ışığında Türkiye‘de bütün kriz ortamlarına baktığımızda dahi hisse senedinin kazandırdığını görüyoruz. İstikrarlı politikaların devam ettirilmesiyle bu sonuç daha belirgin hale gelecek.

Bu röportajı yaptığımız şu anlarda manipülasyon iddiası ile 30 küsur kişi göz altında. En başa dönersek yatırımcı güvenliği için istikrar ortamının yelkeni nasıl şişebilir?
Manipülasyon konusu zaman zaman ortaya çıkan ve sektör unsurlarını üzüp, rencide eden bir konu. Yatırımcılarımız kolay para kazanma hevesinden vazgeçmeliler. Keza zarar görenler hep bu heves peşinde olanlar olmuştur. Eğer vakit ayıramayacaklarsa ve bilgilerini çok yeterli görmüyorlarsa tamamen örnek olarak endeks fonlarını verebilirim, hemen hemen her firma yapıyor. Endekste de manipülasyon içinde seçilmiş hisselerin yapısı gereği zaten zor.

Kendilerini böyle koruyabilirler. En önemli konu kolay para kazanma hevesinden vazgeçmektir. O ışıltılı, hisse hareketleri sadece spekülatörlerin aldatmacasıdır. Biz panel, seminer ve hatta gazete ilanlarıyla bu konulara dikkat çekip, yatırımcıları dikkatli davranmaya yönlendireceğiz.

HüLYA DENİZ

hulya@kmedya.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası