Son Haberler

İsrafla mücadele seferberliği ilan edilmeli

*Ülkemizde 2018 GSYİH’sı olan 3.7 trilyon TL değerin tahminen yüzde 15 seviyesinde 555 milyar TL gibi bir kaynağın israf edildiği tahmin ediliyor. Gelin hep beraber başta Devlet Birimlerimiz; Üniversiteler ile bütün kuruluşlar olmak üzere kişi ve aileler olarak her alanda israfla mücadele sefeberliği ilan edelim. Yaşantımıza yeniden çeki düzen verelim.

*Dönemler olarak olarak geriye dönüp baktığımızda ekonomimizin, iç ve dış politikalarımızın istikrar içinde gelişememesinde kısa ve uzun vadeli krizlerin oluşmasında barut misalinde olduğu gibi önemli husus ‘İsraf ekonomisi’nin sürmesidir .

*Dünyayı tehdit eden teröre karşı içeride ve Ortadoğu’da verdiğimiz mücadelenin getirdiği olumsuzluklar bir yana, dost ve kardeş bildiğimiz ülkelerin davranışları ve sözde yetkililerin açıklamalarını ibretle değerlendirmek durumundayız . Zira 2020 ve ötesi yılların neler getireceğini belirsiz.

2019-2023 Dönemi 11. Kalkınma Planı 18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olarak her alanda değişim ve dönüşüm hedefleniyor . Ne var ki yaşadığımız dünya konjonktüründe ve ülkemiz gerçekleri karşısında bu büyüme hızlarımızla ön görülen 2023 hedeflerine ulaşılabilmemiz mümkün görünmüyor .

Konuya bir darp-ı mesel (atasözümüz) ile bakacak olursak:

Padişah bir askeri birliğe teftişe gitmiş . O zamanla usule göre yirmi bir pare top yapılması gerekirmiş ama olmamış. Hünkar çok kızmış. Komutan: “Hünkarım!.. Sizi top atışı ile karşılayamamızın kırk sebebi var; Birincisi barutumuz yok” yok deyince Hünkar, “Gerisini sayma yeter!” demiş.

Dönemler olarak olarak geriye dönüp baktığımızda ekonomimizin, iç ve dış politikalarımızın istikrar içinde gelişememesinde kısa ve uzun vadeli krizlerin oluşmasında barut misalinde olduğu gibi önemli husus ‘İsraf ekonomisi’nin sürmesidir .

PİYASADA EKONOMİYE GÜVEN ÖN ŞARTTIR

Her fırsatta özetleyerek belirtiyoruz. Piyasada ekonomiye güven ön şart olup, para politikalarımızın ciddi, kontrollü mali politikalarla desteklenip, üretim politikaları ile bütünleştirilmeleri gerekiyor .

Yatırım, üretim, ihracat seferbirliği sağlıklı olarak sürdürülemiyor . Kaynaklarımız israf ediliyor. Yatırımlar için tasarruf oranlarımız yetersiz. Yurt dışı kaynaklara ihtiyaç oluyor, yüksek faizler ödeyerek temin ediyoruz. Doğal kaynaklarımızı yok edercesine çevreyi hızla kirletirken bilinçsizce her alanda bütün kaynakları acımasızca israf ediyoruz.

DOĞRU OLANI YAPMADIĞIMIZ OLAYLARDAN DOLAYI DA VEBAL ALTINDAYIZ

Oysa ki manevi dünyamızda israf haram kılınmıştır. Unutmayalım ki, her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hayatımız boyunca yaptıklarımızdan sorumlu , doğru olanı yapmadığımız olaylardan dolayı da vebal altındayız.

Diğer önemli husus aslında dünyayı tehdit eden teröre karşı içeride ve Ortadoğu’da verdiğimiz mücadelenin getirdiği olumsuzluklar bir yana, dost ve kardeş bildiğimiz ülkelerin davranışları ve sözde yetkililerin açıklamalarını ibretle değerlendirmek durumundayız . Zira 2020 ve ötesi yılların neler getireceğini belirsiz.

Aslında Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanarak insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve özgürlüklerin yaşadığı kalkınmış bir ülke özlemimize bu olaylar gölge düşürüyor.

Ülkemizde üç konuda herkes uzman kesildi: Din, spor ve siyaset… Adeta konuşan Türkiye yerine geveze toplum oldu. Evet, en büyük israf boş yere kaybedilen zaman.

Türkiye İsraf Önleme Vakfı Başkanı arkadaşımız Prof. Dr. Aziz Akgül başkanlığında olan aşağıda sunduğum araştırma sonuçları tablosu bir taraftan acı gereği ortaya çıkarırken, diğer taraftan çok düşündürücü…

İSRAFIN MİLLİ GELİRDEKİ PAYI YÜZDE 15’İ BULUYOR

Yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 2018 GSYİH’sı olan 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL değerin tahminen yüzde 15 seviyesinde 555 milyar TL gibi bir kaynağın israf edildiği tahmin ediliyor.

Gelin hep beraber başta Devlet Birimlerimiz; Üniversiteler ile bütün kuruluşlar olmak üzere kişi ve aileler olarak her alanda israfla mücadele sefeberliği ilan edelim. Yaşantımıza yeniden çeki düzen verelim.

Yerken, içerken, giyinirken, elektriği, suyu, gazı, havayı v.b. her şeyi ama her şeyi kullanırken tasarrufa yönelelim. Gösteriş ve heves duygularımızı frenleyip, yabancıyı taklit ve marka hayranlığından vazgeçelim.

Yapacağımız her işlemde ve kararda atalarımızın söylediği gibi, “Ehemi mühime tercih edelim. Yani en önemli olanı daha az önemli olana (ya da gereksiz olana) tercih ederim.” Böylece oluşacak yeni kaynakları ailemiz, halkımız, ülkemiz yararına sarf edelim.

Sözlerimi güzel bir uyarıyla noktalayalım. “Unutmayalım ki israf bir davranış bozukluğudur.”

Ali Coşkun

58. ve 59. Dönem Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı

coskun@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası