Son Haberler

İŞTE KREDİ ALABİLMENİN ŞARTLARI!

Kurulduğu günden bugüne KOBİ’lerin öncü bankası olan Halkbank, organizasyonel yapısını ve faaliyetlerini bu misyonu çerçevesinde yapılandırıyor. Halkbank ülke ekonomisinin temel yapı taşı olan KOBİ’lerimizin ülkemizle birlikte büyümesi için çalışırken, geleceğe de yatırım yapıyor.

Bu çalışmaların paralelinde Türkiye’nin enerji sorununun çözülmesine yardımcı olmak ve KOBİ’lerin giderlerinde önemli yekun tutan enerji maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamak için yepyeni bir kredi imkanı sunuyor. Banka, bir süre önce hayata geçirdiği FKA (Fransız Kalkınma Ajansı)Yenilenebilir Enerji kredisi kapsamında Hidroelektrik Santrali (HES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Güneş Enerjisi Santrali, Jeotermal Santrali, Biyokütle gibi tüm yenilenebilir enerji projelerini finanse ediyor.

Yenilenebilir enerji KOBİ’lerin önünü açacak
Türkiye, elektrik ihtiyacının % 65’ini doğalgaz santrallerinden elde ediyor. Bu üretimin pahalı olması ve doğalgazdaki dışa bağımlılık Türkiye’yi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Dalga Enerjisi Santrallerine (DES) yönlendiriyor. Enerji Bakanlığı, yeni kanun, yönetmelik ve teşviklerle Hidro Elektrik Santralleri (HES), Rüzgar Elektrik Santralleri (RES), Jeotermal Elektrik Santralleri (JES) kurulması için önemli adımlar attı.

EPDK; KOBİ’lerin, toplu konutların, hastanelerin ve üniversitelerin lisans almadan ya da şirket kurmadan rüzgârdan, güneşten veya sudan elektrik üretmesine izin verdi. İhtiyaç fazlası olan elektrik piyasaya satabilecek. Lisanssız enerji üretimine izin veren yönetmeliğin yayımlanmasıyla yenilenebilir enerjiye olan ilgi bir kat daha arttı. Bu yönetmelikle artık her isteyen herhangi bir kısıtlama veya lisans olmadan ülkemizde bolca bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretebilecek.

Yenilenebilir enerji kredisi ile ilgili Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Taner Aksel Turcomoney’e çarpıcı açıklamalar yaptı. Yenilebilir enerji kredisi nedir? Kredi nasıl alınıyor? Kredi ne kadar sürede kendini finanse ediyor? İşte sorular Aksel’in yanıtları…

Halkbank olarak yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye açısından ne kadar önemli?
ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında ön safhalarda yer alıyor. Son yıllarda gösterilen performans tüm dünyada gıpta ile izleniyor. Yıllık büyüme oranı açısından baktığımızda ülkemizi sürekli ilk beş ülke arasında görebiliyoruz. Büyümeyi öncelikle sanayileşme hamlesi besliyor. Sanayileşme olmadan sürdürülebilir bir büyüme yakalamak imkânsız. Sanayileşme için gerekli birçok girdi sayabiliriz. İnsan kaynağı, uzmanlık, sermaye gibi.

Ancak en önemli ihtiyaç enerji. Enerji olmadan hareket etmek mümkün değil. Büyüme, kentsel gelişim ve nüfus artışını da beraberinde getirecek. Bunun sonucu da yine daha fazla enerji ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. İşte tam bu noktada temiz enerji üretimi için yenilenebilir enerji kaynakları devreye giriyor.

Maliyet avantajına sahip
Yenilenebilir enerji, ekosisteme olan katkısı yanında maliyet açısından da son derece elverişli. ülkemiz akarsu kaynakları açısından önemli bir zenginliğe sahip iken enerji üretiminin sadece % 4’ü su kaynaklarından sağlıyor. Ayrıca ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli açısından Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri.

Ortalama yıllık 2.500 saatin üzerinde bir güneşlenme süresine sahibiz ama güneş enerjisinden faydalanmamız sıcak su elde etme amacının ötesine henüz geçmedi. Keza rüzgar enerjisinden yararlanma atılımları ise yeni yeni hız kazanıyor. Yenilenebilir enerji kullanımının bir diğer avantajı ise dışa bağımlılığı azaltması. ülkemizde doğalgazın enerji üretiminde kullanım oranı son yıllarda kömürü de geride bırakarak % 32 seviyelerine ulaştı. Ancak petrol gibi doğalgazda da dışa bağımlılık oranımız % 100. üretim miktarları ve fiyat artışları doğrudan üretim ve tüketime yansıyor.

2011 yılında enerji ithalatına harcadığımız para toplam ithalatın % 22’sini oluşturdu. Sonuç olarak, hem ülkemizde hem de dünyada önümüzdeki yıllarda alternatif enerji kaynaklarına yönelmede yenilenebilir enerji kaynakları çok daha fazla gündeme gelecek. Uluslararası Enerji Ajansı’nın çalışmasına göre, dünyada 2035 yılı enerji talebine istinaden enerji kaynakları paylaşımında kömürün payının % 30’lardan % 16’ya gerilemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise % 14’lerden % 27’lere çıkarılması öngörülüyor.

Yeni yasa ve düzenlemeler yenilenebilir enerjinin kullanımının artması için yeterli mi?
Başta HES olmak üzere son yıllarda yapılan dağıtım ihaleleri ve yatırımları göz önüne aldığımızda yeterli olduğu söylenebilir. 2011 yılı sonu itibariyle işletmeye giren özel sektör yatırımları toplamı 26,6 Milyar TL. Bunun 10,5 Milyar TL’nı doğalgaz, 7 Milyar TL’nı ithal kömür, 4,5 Milyar TL’nı hidroelektrik ve 2 Milyar TL’nı ise rüzgar santralleri oluşturuyor. Lisans verilen üretim gücü 50 Bin MW’ı aşmış bulunuyor.

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan Halkbank aracılığı ile yenilenebilir enerji desteği veriyorsunuz. Yenilenebilir enerji kredilerinden kimler faydalanabilecek?
Proje kurulu gücü en fazla 10 MW olan HES’ler bu krediden finanse edilecek. Diğer yenilenebilir enerji projelerinde, kurulu güç üst sınırı bulunmuyor. Bu krediden çalışan sayısı 500 kişi ve altında olan işletmeler yararlanabiliyor.

Kredi alabilmenin şartları neler?
Yenilenebilir Enerji Kredisinden faydalanmak isteyen müşterilerimizin yapacakları yatırıma istinaden Bankamız tarafından Proje Değerlendirme Raporu hazırlanarak, yatırımın etüdü ve talep edilen kredinin geri dönüş kabiliyeti değerlendirilir. Bankalar Kanunu ve Bankamız mevzuatı doğrultusunda değerlendirmeleri uygun bulunan projeler için kredi tahsisi yapılabilmektedir. Yenilenebilir Enerji kredisi 3 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere toplam 10 yıl vadeye kadar verilebiliyor. Kredinin üst limiti ise 5 Milyon Euro.

Kredi nasıl kullanılıyor?
Yatırım kredilerinde, projelerde kaydedilen ilerlemeye uygun olarak yapılan harcama sonrası veya eş zamanlı olarak belgeye dayalı kullandırım yapılması esas. İnşaatı devam eden tesisler için, harcama belgesi karşılığı satıcı firmalara veya kredi kullanan firmaya ödeme yapılıyor.

Makine, tesis ve teçhizat alımı için yurt içi ve yurt dışından alınmış ya da alınacak makine, tesis ve teçhizat bedelleri fatura karşılığı satıcı firmalara veya kredi kullanan firmaya ödeniyor. Yurt dışından sağlanacak makine, tesis ve teçhizat bedellerinde ithalat işlemleri Bankamız aracılığıyla yapılıyor.

Yatırımcı bu yatırımları kaç yılda amorti ediyor?
Yatırımın türüne ve büyüklüğüne göre bu süre 5 ile 15 yıl arasında değişiyor.

İhtiyaç fazlası elektriğin satılması durumunda kar marjı oluşuyor mu?
Lisanssız elektrik üretiminde kar marjı sabit yatırım ile elektrik alım fiyatına göre değişiyor. Burada kar marjından çok önemli olan yatırımın ne kadar sürede amorti edilmesi. örneğin 500 kW gücündeki bir güneş enerji modülünün maliyeti yaklaşık 1 Milyon USD civarında. Güneş enerjisi ile üretilen elektriğin alım fiyatını kW/h başına 13,3 dolar/cent olarak belirlendi. ülkemizde güneş santrallerinin ortalama çalışma süresinin 2.000 saat olduğu varsayıldığında, yıllık üretim miktarı 1.000.000 kW olacaktır. üretilen elektriğin tamamının satıldığı düşünülürse bu yatırım yaklaşık 7 yılda geri dönüş sağlayabilecek.

Yenilebilir enerji kredisi kullanacaklara tavsiyeleriniz neler?
Yatırımın çok iyi etüt edilmesi gerekiyor. Fizibilite yapıp gerçekten yenilenebilir enerji yatırımı ile gerekli enerji ihtiyacının karşılanmasının rantabl olup olmadığı test edilmeli. Bu konuda da küçük bir örnek vermek yararlı olabilecek.

1.000 watt güç tüketen 9.000 – 12.000 btu bir klimanın günde 10 saat çalıştırılması için 2,0 kW fotovoltaik sistem gerekiyor. Böyle bir sistemin kurulması için ise asgari 5-6 Bin USD gerekir ki, bu yatırım çok rantabl olmaz. Bunun yerine 30 kW fotofolik sistem kurularak, tüketim fazlasının satılması ile daha rantabl bir sistem kurulabilir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Buraya kadar yenilenebilir enerji kredisinden bahsettik. Ancak bizim bir o kadar önemli yine Fransız Kalkınma Ajansı’ndan sağladığımız enerji verimliliği kredi ürünümüz de bulunuyor. İmalat sanayisinde; toplam çıktı azaltılmaksızın, birim çıktı başına düşen enerji sarfiyatını azaltan yatırımlar ile kapasite artışı yaratmayan yani kapasitesi sabit kalan yatırım durumunda, toplam enerji tüketimini azaltan yatırımlar, enerji verimliliği yatırımları olarak kabul ediliyor. Enerji verimliliği sağlayan; imalat sanayi, tarımsal sanayi, lojistik, maden işletmeciliği, turizm, eğitim, sağlık, haberleşme, ticaret ve hizmet sektörleri gibi geniş bir yelpazede yer alan sektörlerde yapılacak tüm yatırımlar kredi kapsamında değerlendirilebiliyor.
Programın hedef kitlesi, Türkiye’de faaliyet gösteren ve çalışan sayısı en fazla beş yüz (500) olan özel sektör firmaları. Kredinin azami vadesi 2 yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 7 yıl, müşteri üst limiti ise 2 milyon Euro

5 Yorum

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Avatar
  faruk yigit
  4 Ekim 2015 22:56 -

  slm bu kulandiracaginiz kredini sartlari nasil kimle ilitiseme geceriz

 • Avatar
  Zeynel Tokdemir
  11 Mart 2016 10:22 -

  Müdürüm güzel söylüyorsun da,Halk bankasına 15 MW Lisanssız GES kredisine müracaat ettik,fizibilite rantabıl olmasına rağmen RED edildi.

  Bence biraz dersinize çoook çalışmanız gerekmektedir.

  Böyle medyatik sohbetlerle olmuyor….

 • Avatar
  Aydın dülger
  28 Nisan 2016 13:52 -

  Benimde 1 mw GES yatırımım vardı. Gerekli teminatları göstermemize ve yatırımın fzibiletisini çok güzel bir şekilde anlatmamıza rağmen kredimiz genel müdürlük Tarafından uygun görülmedi. Verdiğimiz emeklere yazık oldu. Bu ülkede iş yapmak isteyen değil, yalan dolanla işini götürenler itibar görmesine hazmedemiyorum. Buradan Halkbankası genel müdür yardımcılarına sesleniyorum; bi krediyi değerlendirmeden önce Yatırımı yapacak Kişiyi ve yatırımın yapılacağı yeri görmesini tavsiye ediyorum. Böylece insanların hayalleriyle oynamamış olursunuz. Müdürlere sesleniyorum ; Arayın yüz yüze görüşelim. 05335450024

 • Avatar
  Şenol korku
  9 Temmuz 2016 01:57 -

  Kac dönüm araziyle bu krediler kullanılıyor bilgi verebilirmisiniz saygılar

 • Avatar
  Şenol korku
  9 Temmuz 2016 02:00 -

  Güneş enerji sistemi kurmak istiyorum kac dönüm arazi olması gerekiyor ve nereden başlamam lazım bilgilendirirseniz sevinirim.tamamına kredi kulana biliyormuyum bu projenin

 • Site Haritası