Son Haberler

İstihdama en büyük katkı perakende sektöründen

Perakende harcamalardaki büyüme trendine bakıldığında 2015 yılında çin 3.91 trilyon $,Brezilya 1.15 trilyon $,Hindistan 716 milyar $,Rusya 693 milyar $ olarak öngörülürken Türkiye 320 milyar $ ile 5.büyük pazar olabilir.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yeni bir rekorla % 8.2 büyüdü. Sözkonusu büyüme Türkiye ekonomisinin çevre ülkeler ve AB ülkelerinde olan tüm olumsuz gelişmelere rağmen canlılığını ve dinamik büyüme performansını devam ettirdiğini gösteriyor. Türkiye ekonomisindeki dikkat çekici büyüme, büyümeyen Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya gibi yıldız ekonominin de 3. çeyrekte durması ve (0) büyüme göstermemesi ile daha da önem kazandı.

Türkiye’nin büyümesinde özellikle perakende sektörünün katkısı giderek önem kazanıyor. BRİC ve diğer gelişen pazarlar açısından olaya baktığımızda 2010 yılı itibariyle çin 2.160 trilyon dolarlık perakende harcama ile en büyük perakende sektörüne sahip ülke konumunda. çin’in ardından Brezilya (862 milyar$), Rusya (542 milyar $), Meksika (282 milyar $) ve Türkiye (251 milyar $) geliyor.

Kişi başına yapılan perakende harcamalar açısından olaya bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri(7670 $) ve Katar (6090$) ile başı çekiyor, bu iki ülkenin ardından Brezilya (4462 $), Rusya (3866 $) ve çek Cumhuriyeti (3810 $) geliyor. Türkiye ise 3440 $ kişi başı harcama ile altıncı sırada yeralıyor. Burada dikkate alınması gereken bir nokta sözkonusu büyüklükle Türkiye’nin, AB’nin parlayan yıldızı olarak görülen Polonya’nın 2940 $’lık kişi başı perakende harcama değerinin üzerinde yer almasıdır.

Perakende harcamalardaki büyüme trendine bakıldığında 2015 yılında çin 3.91 trilyon $,Brezilya 1.15 trilyon $,Hindistan 716 milyar $,Rusya 693 milyar $ olarak öngörülürken Türkiye 320 milyar $ ile 5.büyük pazar olabilir.

Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomileri arasında 2010 yılı itibariyle 6. sırada yeralmasına karşılık, 2011 yılında özellikle AB ekonomilerinin hızla yavaşlamasından ötürü Türkiye’nin gösterdiği dinamizm ve rekor büyümelerle 1-2 yıl içinde 2-3 basamak sıçrayabileceği görülüyor. Perakende sektöründeki büyüme genel ekonomik performansının önünde yer aldığından önümüzdeki yıllarda global oyuncular açısından perakende ile ilgili alınacak kararlarda öncelikle Türkiye hesaba katılacak.

Türkiye Perakende sektörünün dinamizmi ve büyümesi genel yaş ortalamasının 28 yaş olması, aslında çevre ülkelerle birlikte 300-350 milyonluk bir pazara hitap etmesi gibi diğer destekleyici unsurlarla birlikte her geçen gün dünyanın dikkatini daha fazla çekiyor. İstihdam ve ekonomik kalkınmaya olan katkısı gözönüne alındığında perakende sektörünün gelişimi desteklenmelidir.

Süleyman ORAKçIOĞLU

orakcioglu@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası