Son Haberler

KİT alacaklarında kur sabitlendi

KİT’lerin döviz cinsinden alacakları 2 Ocak kurundan sabitlendi: dolar 3.53, euro 3.70.

Döviz kurunda son haftalarda yaşanan olağanüstü hareketlilik üzerine alınan önlemlere bir yenisi de OHAL kapsamında çıkarılan 683 sayılı KHK ile eklendi. Yapılan düzenlemeyle, bazı kamu kurumlarının yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebine halinde, 2 Ocak 2017 tarihli Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak tahsil etmelerine imkan sağlandı. Merkez Bankası 2 Ocak 2017’de dolar kurunu 3.53, Euro kurunu ise 3.70 lira olarak açıklamıştı. KHK kapsamındaki kamu kurumları şunlar:
“5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar.”

Aynı KHK ile kayyım atanan şirkette soruşturma kapsamındaki şüpheli ortakların, ortaklık hak ve payları, dava sonuçlanana kadar devir ve temlik edilemeyecek. KHK’lar kapsamında yaptırımlar uygulanmış halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları veya bunların iş ve işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında açılan dava ve takiplerde, idare aleyhine yargılama giderlerine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek, hükmedilmiş olanlar da tahsil edilemeyecek.

Dünya

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası