Son Haberler

Perakende ticaretin tarihsel gelişimi

Perakendeciliğin ilk çıkışına baktığımızda, tarihte pazaryerleri ve seyyar satıcılar karşımıza çıkıyor, ilk alışveriş merkezi ise günümüzden 4000 yıl önce Kuzey Mezopotamya da yaşayan Asurlu tüccarlar tarafından kurulan Karum adı verilen alışveriş merkezidir (öztürk, 2013,s.35).
Eski Yunanda, Agora adı verilen kent meydanları pazaryeri olarak kullanılıyordu. Uzak Doğuda özellikle çin de ipek, inci, pirinç gibi ürünlerin satıldığı pazarlar bulunuyordu. Anadolu topraklarına baktığımızda Selçuklular tarafından ticaret yolları üzerinde kurulan kervansaraylar, pazar ve panayırlar kurularak ilk perakende alışverişlerin yapıldığını görüyoruz.
Osmanlı dönemine gelindiğinde ticaret merkezleri ve perakende olarak düşünebileceğimiz mekânlar kapalı çarşılar ve yerel pazarlardır (Aydın,2010,s.3).
Selçuklu ve Osmanlı Türklerinin siyasi ve askeri gücünün arkasında, büyük bir iktisadi ve ticari güç bulunuyordu. Selçuklular Anadolu’ya yerleşmelerinden hemen sonra ticari hayatı canlandırıcı hanlar ve kervansaraylar yaparak kervanların buralarda dinlenme ve tehlikelerden korunmasını sağladı (Taşkın çileli, ‘Osmanlılarda Ticari Hayat‘ 1987, Sızıntı Dergisi).
Osmanlılarda ticari hayatın alt yapısını ve ilk perakende ticaretin temellerini oluşturan çarşı ve bedestenler kurulmuştur. Perakendeciliğin ve alışveriş merkezlerinin ilk başlangıcı olarak 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 31 hektar alan üzerinde kurulu, her türlü perakende satışın yapıldığı Kapalıçarşı gösteriliyor.
Cumhuriyet döneminde ise dağıtım sisteminin geliştirilmesi amacı ile 1950’li yılların başında İsviçre Migros faaliyete geçti ve ardından 1956 yılında Gima ile birlikte perakendenin temelleri atılmaya başlandı. Daha sonra 1960’lardan itibaren özellikle hazır giyimcilerin önderliğinde ilk zincir mağazalar ortaya çıkmaya başladı.
Burada göz önünde bulundurmamız gereken ilk perakendecilerin mahalle bakkalları olduğudur. Bakkallar sayesinde veresiye defteri, müşteri kredileri gibi uygulamaların müşteri ilişkileri yönetimi – CRM ve kredi kartı kullanımlarının diğer bir değişle modern pazarlama uygulamalarının ilk şekillerini görüyoruz.

Eko Sentez

Dr. Fatih Anıl

ORKA Holding İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası