Son Haberler

YENİ MEZUNLARA İŞ FIRSATLARI!

sigortacilik_sektorunden_yeni_mezunlara_is_firsatlari_2.jpg Türkiye’de yüksek potansiyel barındırdığı için yabancı yatırımcıların iştahını kabartan sigortacılık sektöründe büyüme potansiyeli ve istihdam yapısı nasıl şekilleniyor? Sektörde en çok istihdam yaratan sigorta şirketi kim? çalışanlardan kaçı üniversite, kaçı lise, kaçı ilkokul mezunu?

Sigortacılık sektörü adeta uyuyan bir dev. Bu sektör uzun vadede inanılmaz büyüme potansiyeli olan nadir alanların başında yer alıyor. Yabancıların yoğun bir şekilde ülkemiz şirketlerini bir bir satın almalarının, almak istemelerinin önemli bir nedeni bu.

Peki acaba nitelikli yeni üniversite mezunları sigortacılık sektörünün farkında mı? Sigortacılık mesleğinin önemini biliyorlar mı? Gelecekteki büyüme ve gelişme potansiyelinin farkındalar mı? Sektörde hali hazırda hangi okul mezunları istihdam ediliyor? Bu yazımızda bunları irdelemeye çalışacağız.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin (TSRSB) yayımladığı verilere göre, 31.12.2010 tarihi itibariyle sektörde yer alan çalışan Tablo 1’deki gibidir.

sigortacilik_sektorunden_yeni_mezunlara_is_firsatlari_3.jpg

Tablo-1’den görüleceği üzere, toplam çalışanların yüzde 62’si üniversite mezunudur. Bu durum oldukça sevindirici olmakla birlikte, aynı oran 2008 yılında % 64, 2009 yılında % 61’dir.

2010 yılında üniversite mezunu oranı, kadınlarda % 60 iken, erkeklerde % 64’tür. İlk ve ortaöğretim görenlerin payı yüzde 1-2’ler civarında seyrederken, lise ve dengi okulu mezunlarının oranı % 15-16 civarında seyrediyor. İki yıllık yüksek okul mezunlarının oranı yüzde 15 olurken, lisansüstü öğrenim görenlerin payı yüzde 7 seviyelerinde.

sigortacilik_sektorunden_yeni_mezunlara_is_firsatlari_4.jpg

Tablo-2’den görüleceği üzere, Acenteler hariç Sigorta Şirketlerinin Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde toplam 15.412 personel istihdam ediliyor. Bu sayı 2008’de 16.007, 2009 yılında ise 13.920’ye geriledi. Bu gelişimde 2008 yılı krizinin etkisi ile birlikte şirket bilançolarında görülen zararın etkili olduğu düşünülüyor.

2010 yılı personel sayısının % 55’i kadın, % 45’i ise erkek personelden oluşuyor. Kadınlar lehine yüzde 10’luk bir fazlalık olduğu görülüyor. Bir anlamda sigortacılık sektörü kadınların daha çok tercih ettiği bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Ortaokul mezunları arasında erkeklerin toplam içindeki payı % 88 oranında. 2 yıllık yüksek okul mezunları arasında ise erkeklerin oranı % 29’da kalırken, kadınların oranı % 71’dir. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı hemen hemen eşit seviyede. Lisans üstü eğitimde ise erkekler biraz daha fazla sayıda yeralıyor.

Şimdi de 2010 yılı sonu itibariyle, üniversite mezunlarının bölüm bazında dağılımını inceleyelim.
Tablo 3’ten de görüleceği üzere, üniversite mezunu çalışanların yüzde 45’i diğer bölümler mezunuyken, yüzde 27’si İşletme Bölümü mezunu, yüzde 12’si ise Ekonomi Bölümü mezunudur. Burada en dikkat çeken husus, sigortacılık sektöründe 4 yıllık “Sigortacılık Bölümü Mezunları’nın üniversite mezunları içerisindeki payı sadece yüzde 2’dir. Bu durum üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Mühendislik mezunlarının oranı % 10 ile çok düşük seviyede. Bu oranların 2008-2009 yıllarında da çok benzerlik arz ettiği görülüyor.

2010 yıl sonu itibariyle lisan üstü eğitim görmüş olan personel sayısı 1.035 olup, bunun toplam içindeki payı yüzde 7’dir. Aynı oran 2008 yılında % 4,83, 2009 yılında ise yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yüksek Lisans mezunlarının çalışanlar arasındaki payının artması son derece sevindirici.

sigortacilik_sektorunden_yeni_mezunlara_is_firsatlari_5.jpg

SİGORTACILIK SEKTöRüNDE EN BüYüK İSTİHDAM AVİVASA’DA

çalışanların şirketler arasındaki dağılımına bakıldığında, 1205 kişi ile en çok çalışana sahip şirket Avivasa’dır. İkinci sırada 905 personelle Yapı Kredi Sigorta ve üçüncü sırada ise 820 personel ile Yapı Kredi Emeklilik yer almaktadır. Toplam çalışan içerisinde Pazarlama Bölümünde çalışanların sayısı 5054 adet ile yüzde 33 civarında seyrediyor.

Bunda Hayat ve Emeklilik şirketlerinde çalışan müşteri temsilcilerinin payı oldukça büyüktür. Pazarlama Bölümünde yaklaşık olarak 3000 bayan personele karşılık 2000 erkek personel istihdam ediliyor. Sigortacılık sektöründe pazarlama bölümlerinde çalışanlarda kadınların bariz üstünlüğü söz konusudur. Pazarlama çalışanlarının yaklaşık yüzde 70’i ise üniversite mezunu. Pazarlama Bölümünde çalışan elemanların büyük çoğunluğu ise İşletme Bölümü mezunlarından oluşuyor.

Toplam faaliyet giderleri içerisinde personel giderlerinin payına bakıldığında sektörde ortalama oranın % 28 olduğu görülüyor. Bu oran hayat şirketlerinde % 35, emeklilik şirketlerinde % 37, elementer şirketlerde ise % 26’dır. Hayat ve Emeklilik şirketlerinde satış personeli sayısının fazla olması doğal olarak bu şirketlerde personel giderlerini arttırıyor.

Bir önceki yıl olan 2009 yılında ise bu oran toplam sektörde yüzde 30 olurken, hayat şirketlerinde % 38 ve emeklilik şirketlerinde ise % 40 olarak gerçekleşti.

özetleyecek olursak,
* Sigortacılık sektörünün personel yapısında üniversite mezunu oranının giderek arttığı,
* çalışanlar arasında bayan personel lehine %10 daha fazla istihdam edilen personel bulunduğu,
* Bayan personelin daha ziyade satış kadrolarında istihdam edildiği,
* Emeklilik ve Hayat Şirketlerinde satış ve pazarlamaya daha fazla önem verildiği,
* Sektörü daha çok İşletme Bölümü mezunlarının tercih ettiği,
* 4 yıllık üniversite mezunları arasında “Sigortacılık Bölümü” mezunlarının hala yüzde 2 civarında seyrettiği ve bu oranın oldukça düşük olduğu,
* çalışanlar arasında Lisansüstü mezunların %7 civarında seyrettiği ve giderek artış gösterdiği,
* Sektörde ilk ve ortaöğretim mezunlarının giderek azaldığı,
* Faaliyet giderlerinin yaklaşık %30 ‘unu Personel Gideri oluşturduğu, görülüyor..

Kanaatimizce, özellikle İşletme – İktisat türü fakültelerden mezunların yanında, başta Sigortacılık ve Aktüerya Mezunları olmak üzere, Mühendislik mezunlarının da ilgi haline getirilmesi verimlilik bakımından son derece önemlidir.

Geleceğin önemli sektörlerinden biri olacak olan Sigortacılık Sektörünü, gençlerin mutlaka düşünmelerini öneriyoruz.

Şaban çAĞIRAN

Denizbank A.Ş. Genel Müdürlük

Grup Müdürü
cagiran@turcomoney.com

1 Yorum

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Avatar
    Ferit Cankat
    7 Temmuz 2011 10:33 -

    Sayın Çağıran yazılarınızı dikkatle okuyorum. Çok faydalı araştırmalarınız oluyor. Sigortacılık sektörü konusundaü çok aydınlanıyoruz. Teşekkür ederiz

  • Site Haritası