Son Haberler

Turizm tamam ama Türkiye`ye yetmez

Barem Research, Türkiye’nin batı komşuları gözündeki imajını araştırdı. Türkiye turizmde güçlü ama ürün algısı ve markalaşmada gidecek çok yolu var.

Barem Reserach, global ortağı WIN ile birlikte, 6 Doğu ve Orta Avrupa ülkesinde (Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, çek Cumhuriyeti, Romanya ve Sırbistan) 6 bin kişi ile görüşerek yaptığı araştırmada her ülke halkının, 7 farklı alanda bölgedeki diğer ülkeler hakkındaki düşüncelerini anlamayı hedefledi. çalışmanın özet sonuçları www.barem.com.tr sitesinde yeralıyor.
Bence, elde edilen ilginç sonuçlar; yönetici, işadamı ve ekonomistlerin dikkate değer çıkarımlar yapmalarına olanak sağlayacak nitelikte.

Türkiye yakın batımızdan da bir turizm ülkesi olarak görünüyor ama…
Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye bu ülkeler arasında bugüne kadar en çok ziyaret edilen ülke (%20). Hemen arkamızdan Avusturya ve Bulgaristan (% 19) geliyor. Ancak bundan sonra turizm amaçlı gidilmek istenen ülkeler sorulduğunda bir farklılaşma var: Avusturya (% 53), Türkiye (% 47) ve Bulgaristan (% 36) istek alıyor. Benzer farklılaşma “Turizm için iyi bir ülkedir” ifadesine katılımda da görünüyor:

Avusturya (% 76), Türkiye (% 71), Bulgaristan (% 50). Bulgaristan için sorun daha büyük ama bizim açımızdan da, Turizmcilerimizin Avusturya’yı bu ülkeler için biraz daha cazip hale getiren, coğrafi konum dışında tabii, ne varsa onu anlayıp, yatırımlarını ve bu ülkelere yönelik tanıtımlarını bu doğrultuda yapmaya başlamaları önemli olacak gibi görünüyor. Bu durumun nedeni Avusturya’nın cazibesi; kültürü, doğası veya kayak olanakları olabileceği gibi Türkiye’nin gereken bazı alanlarda bu bölge insanına hitap edemiyor olması da olabilir. Bölgede bu amaçla yapılacak araştırmalar, sorunu ve çözüm yollarını netleştirmeye destek olacak.

Türkiye alışveriş alanında da bölgenin cazibe merkezlerinden biri ancak gideceği yol bu alanda daha uzun…
Araştırma Türkiye’nin alışveriş açısından da potansiyeli olduğunu gösteriyor. Alışveriş için Avusturya’ya gitmek isteyenler (% 42) kadar olmasa da Türkiye ve çek Cumhuriyeti (% 26) en çok gidilmek istenen diğer ülkeler. Benzer durum “Alışveriş için iyi bir ülkedir” ifadesine katılımda da görünüyor:

Avusturya (% 58), Türkiye (% 49), çek Cumhuriyeti (% 37). Bu oranlara bakıldığında Bulgaristan’ın turizmdeki durumu alışverişte çek Cumhuriyeti için geçerli gibi görünüyor ama önemli bir fark var. çek Cumhuriyeti için “Alışveriş için iyi bir ülkedir” (% 37) diyenler aynı zamanda “Kaliteli ürünlerin satıldığı”(% 38) ve “Alınacak iyi markaları olan” (% 37) bir ülkedir de diyor.

Benzer durum Avusturya için de geçerli (% 58 – % 63 – % 59). Türkiye için ise bu oranlar arasında bayağı bir fark var (% 49 – % 32 – % 30). Türkiye’nin kaliteli ürünlerinin ve markalarının bu bölgede, bölge insanlarına doğru hitap edecek ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanıtılması ilk adım olmalı. Tabii ki yapılacak araştırmaların yol göstermesiyle.

Biz kendimizi nasıl görüyoruz, onlar bizi nasıl görüyor…

Bu beş ülkedeki insanların çeşitli konularda Türkiye ile ilgili algılarına ve aynı konuda Türkiye insanının kendisi ve ülkesi ile ilgili ne söylediğine bakıldığında ise çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Kültür farkı mı, Osmanlı etkisi mi, tanıtım eksikliği mi ya da hepsi birden mi bu sonucu doğurdu, şimdilik bilmiyoruz ama yakın batımızdan görülen Türkiye ile Türkiye’den görülen Türkiye bayağı farklı.

•Biz ülkemize gelen yabancılara karşı açık ve dost davrandığımızdan eminiz (% 93), ama onlar pek öyle düşünmüyor (% 43)
•Bizce Türkiye okumak veya çalışmak için iyi bir ülke (% 76) ama batı komşularımız bunu hiç bilmiyor (% 16)
•ülkemizde kaliteli ürünler satılıyor. Biz bunu biliyoruz (% 82) ama komşularımıza pek anlatamamışız (% 32)
•Satınalmaya değer yerli markalarımız var (% 90) ancak komşularımızın bundan da pek haberi olmamış (% 30).

Yukarıda başlıca başlıklarını verdiğimiz çalışmadan çıkardığımız sonuçları kısaca özetleyelim. Turizmde kültür, doğa ve kış sporları yükselen değer olarak ön plana çıkarken Türkiye, yaz turizmine yaptığı tanıtımlar yanında, bu yükselen değere paralel olarak kış ve kültür turizmi tanıtım yatırımlarını da arttırarak ivme kazanabilir.

Son yıllarda sayıları giderek artan üniversite ve diğer eğitim kurumlarımızın da kendilerini yurt dışında yeterince tanıtıp yabancı öğrenci çekemediğini görüyoruz.

Barem Research’ün araştırmasının en önemli sonucu, özellikle, alışveriş merkezi yönetimleri ve perakendecileri ilgilendiren kısmı, Türkiye‘nin alışveriş için gidilecek bir ülke olarak görülmemesi. Ulusal markalarımızın çok ve çeşitliliğinden yurt dışında çoğunluğun haberi yok.

özellikle alışveriş festivali organizasyonlarında yukarıda bahsedilen ve benzeri bulgular konular dikkate alınmalı ve yurt dışı araştırma bulgularına dayanan stratejiler üzerine oturtulmuş tanıtım etkinlikleri birinci öncelik olmalı. Aksi taktirde yapılan çalışmalar beklenen getiriyi sağlayamayacak.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası