Son Haberler

Türkiye 2023 hedefine kilitlendi

2023 vizyonunda 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ve sosyal hayata ilişkin birçok alanda yenilikleri hükümetin programına dahil oldu. Bu hedeflerin tutturulması halinde Türkiye bölgesinde liderliğini pekiştirir. Peki bu hedefler gerçekleşebilir mi?

Hükümetin seçim öncesi açıkladığı ve seçim sonrasında da programına dahil ettiği 2023 hedefi ile ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum.

öncelikle hükümetin 2023 ekonomi hedefini hatırlamakta yarar var. 2023‘te Türkiye‘nin milli gelirinin 2 trilyon dolar, nüfusunun ise 82 milyon olması öngörülüyor. Buna göre kişi başına düşün milli gelirin 25 bin dolar, ihracatın ise 500 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca İstihdam konusunda da önemli hedefler var. İstihdam oranını yaklaşık 10 puan artırarak çalışan nüfusun 30 milyona çıkarılması, böylelikle Türkiye genelinde işsizlik oranını yüzde 5‘lere kadar çekilmesi amaçlanıyor.

Hükümet; ekonomik hedeflerin yanı sıra sosyal yaşamda son derece önemli olan, eğitimden sağlığa, sosyal güvenlik reformundan ulaşıma birçok alanda önüne hedefler koydu. Elbette bu hedeflere baktığımızda ilk akla gelen soru Türkiye’nin, bu hedeflere ulaşmak için yeterli bir altyapıya sahip olup, olmadığıdır. Türkiye, sadece iç dinamikleri ile değil, kaynayan bir bölge olan Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri de dikkate almak zorunda olan bir konumda bulunuyor. Ayrıca kendi içerisinde yaşadığı toplumsal ve siyasi sorunları da göz önüne aldığımızda bu açıdan zorlu bir hedefe odaklandığımızı söyleyebiliriz. Ancak bu hedefler, geçmişi temel aldığımızda gerçekçidir de.

örneğin ihracatın 500 milyar dolar civarına hedeflenmesi konusu. Bu hedefin gerçekleşmesi için Türkiye ihracatının her yıl % 10-12 gibi bir artış sağlaması gerekiyor. Ortalama olarak bu rakamların tutması genel hedefe ulaşmak açısından yeterli olur. Zira geçmişteki ihracat performansımıza bakarsak bu hedefin gerçekleşebilecek bir hedef olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda yapmamız gerekenler; ihracat kalemleri içerisinde yüksek katma değerli ürünlerin payını ve ihracat yapılan ülke sayısını arttırmaktır. Ayrıca ihracata dayalı yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi de bu hedefin gerçekleşmesine katkı sunar.

Enflasyon ve diğer makro ekonomik göstergelerde de durum benzer şekilde. Enflasyonun son yıllarda büyük ölçüde kontrol altına alındığını, piyasa ekonomisinin kurumlarının güçlendirildiğini ve yatırımcıya güven veren ortamın oluşturulduğu görülüyor. Yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi önemli oranda arttı.

önceki dönemlerde yabancı yatırımcı çekmenin yollarını ararken, şu an yabancı yatırımcıların ülkemizde önemli yatırımlar yapmak için büyük istek içerisinde olduklarını görmekteyiz. Bu hedefe ulaşabilmek içinse bazı önemli reformlara da ihtiyaç duymakta olduğumuz da bir gerçektir. Dış yatırımcıların bekledikleri; eğitim, vergi sistemi ve sosyal güvenlik açığı gibi konularda adımların atılması çok önemli.

Tarkan KADOOĞLU

kadooglu@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası