Son Haberler

Türkmenistan bağımsızlığını kutluyor!

Hayreddin Turan

  • Türkmen ulusunun yüzyıllardan kaynaklanan zengin kültürel ve manevi hazinesi Türkmenistan’ın dünyadaki itibarının yükselmesinde olumlu etki yapmaktadır.

Orta Asya’nın parlayan yıldızı Türkmenistan 27 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Türkmen ulusu kendi kaderini belirleyerek barış yolu ile, çatışmasız, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde hürriyetine, siyasi ve ekonomik daimi bağımsızlığına kavuştu.
O tarihten bugüne kadar 25 yıl geçti – ve bu süre herhangi bir devlet için kısa bir süredir. Buna rağmen Bağımsızlığın başlangıç yıllarının Türkmenistan için önemi yadsınamaz. Türkmenistan’ın hürriyet yolunda attığı ilk adımlar başarılarla dolu ve bu başarılar bu ülkeyi değerlendirmeye ve sosyo-ekonomik gelişme vizyonunu belirlemeye yardımcı olmaktadır.

TÜRKMENİSTAN’IN BAŞARILI DIŞ POLİTİKASI

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov yenilikçi siyasetçidir. Onun devamlı olarak gerçekleştirdiği bilime dayalı siyaseti, devlet anlayışı, ülkeyi kalkındırmanın öncelikli planları ve zamanı gelen ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlandı, bu Türkmen halkının tarihi tecrübesine ve çok zengin kültürel mirasına dayanmakta ve bu miras dünya uygarlığının modern çözümlemeleri ile zenginleştirilmektedir. Türkmen Lideri’nin siyasetinin stratejik hedefleri devletin ekonomik gücünü daha sağlam hale getirmek ve güvenliğini sağlamak, halkın maddi zenginliğini yükseltmek, toplumun entellektüel ve manevi fırsatlarını hayata geçirmek, ülkenin uluslararası itibarını yükseltmektir. Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov’un yürüttüğü iç ve dış siyaseti ülkeyi tümüyle geliştirmeye, onu sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamda ilerletmeye ve dünya sistemine entegre olmaya yönlendirilmiştir.

Bağımsızlık her Türkmenistan’lı için değerlidir. Türkmen Lideri’nin belirttiği gibi, Türkmenistan’ın Bağımsızlığı Türkmen halkının hayalinin gerçeğe dönüşmesidir. Bu tarih Türkmenlerin hepsi için çok ehemmiyetlidir ve Bağımsız, Tarafsız Türkmenistan’ın yaşamında 2016 senesi birçok coşkulu etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu sene, yani 2016 yılı – ‘Mirasa saygı duymak, Vatanı geliştirmek’ yılı olarak ilan edilmiştir.

TÜRKMENİSTAN ZENGİN MİRASA SAHİP

Türkmen ulusunun yüzyıllardan kaynaklanan zengin kültürel ve manevi hazinesi Türkmenistan’ın dünyadaki itibarının yükselmesinde olumlu etki yapmaktadır. Bu bağlamda milli medeniyetin geliştirilmesi ile özel olarak ilgilenilmektedir. Ululararası düzeyde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun farklı ülkelerin halklarının arasında dostluk bağlarını güçlendirmede çok büyük önemi vardır.

Türkmenistan’ın uluslararası itibarı daha da yükseldi. 12 Aralık 1995 senesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun özel Kararı ile, bu örgüte o zaman üye olan 185 ülkenin oybirliği ile desteklemesi sonucunda Türkmenistan’ın ilan ettiği daimi Tarafsızlık uluslararası-hukuk statüsü onaylanmış oldu. Kabul edilen karara göre Türkmenistan’ın sahip olduğu bu hukuki konumuna saygı göstermeye hem de onu desteklemeye, bağımsızlığına, özgürlüğüne ve alansal bütünlüğüne saygı göstermeye Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerine çağrıda bulunuluyor.3 Haziran 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 69. oturumunda bu örgüte üye ülkelerin 193-nün oybirliği ile desteklemesiyle son 20 yıl içerisinde BM tarafından ilk defa “Türkmenistan’ın daimi Tarafsızlığı hakkındaki” Karar kabul edildi.

TÜRKMENİSTAN’IN ENERJİ POLİTİKASI

Türkmenistan’ın dış politika stratejisinde dünyanın farklı ülkeleri ve uluslararası örgütleri, daha doğrusu BM, Avrupa Birliği, AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğerleri ile karşılıklı ilişkilerin sağlamlaştırılmasına ve süratle geliştirilmesine özel bir anlam katmaktadır.Türkmenistan dünyada büyük miktarda enerji ihraç eden ülkelerin birisi olmakla birlikte, enerjinin dünya pazarlarına gönderilmesinin istikrarlı sistemlerini oluşturmak, genel enerji pazarlarında ortak ilişkilerin etkili yollarını ve örneklerini geliştirmek, kıtalararası boru hattı yapılarının güvenilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Günümüzde, ekonomik olarak, siyası açıdan da bölgenin sınırlarından çıkan bir dev enerji projesinin daha üzerinde çalışılmaktadır. Bu proje Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPH) doğalgaz hattını inşa etmek ile ilgilidir. Bu doğalgaz hattı projeye katılan ülkelerin milli ekonomilerini geliştirmeye ve tüm bölgede siyasi istikrarı pekiştirmeye yardım edecektir. Türkmen tarafının düşüncelerine göre, önemi bakımından eşi-benzeri olmayan bu projenin hayata geçirilmesi Orta ve Güney Asyadaki genel durumu iyileştirmenin önemli koşulu olabilir, dünyanın bu parçasında gerçekleşen jeopolitik ve ekonomik olayların yeni anlama ve özete sahip olmasını sağlayacaktır.

Bu önemli projelerin hayata geçirilmesi Orta Asya ülkelerinin ve komşu bölgelerin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kalite olarak yeni seviyeye getirmeye, uzun vadeli gelecek için bölgeler arası ilişkilerin geliştirilmesine güçlü destek vermeye, Orta Asya’yı, Hazar, Karadeniz ve Baltık bölgelerini, Orta ve Yakın Doğuyu, Güney ve Güneydoğu Asya’yı birleştiren yeni jeopolitik sahanın temelini oluşturmaya imkan tanıyacaktır.

Türkmen başkentinde 2017 senesinde Kapalı Alan ve Savaş Sanatı V Asya oyunlarının düzenleneceği yer olan bölgedeki büyük Olimpik Kent 157 hektar alanda yer alacaktır. Bu Olimpik Kenti Türk şirketi inşa etmekle birlikte, 30-dan fazla farklı tesisi ve yaşam, araç ve diğer bakım sistemlerini kapsamaktadır. Yeni inşa edilecek tesislerin toplam maliyeti 5 milyar ABD Doları’na eşdeğerdir. Bu kentin inşaatı üç aşamada gerçekleştirilecek.

Holiday activities and events will be celebrated effusively related to

25th anniversary of Turkmenistan’s Independency in 2016th year declared as “The year of Respect for Heritage, Reformation of Motherland”

 

         The shining star of Central Asia, Turkmenistan announced its Independency in 27 October 1991. Turkmen nation predestinated its own fate and achieved liberty and political and economical independency with peace and no conflict within the frame of national and international law.

25 years past since that date – and this is a short time period for any country. Nevertheless, importance of initial years of independency can’t be denied. First steps of Turkmenistan on the way to liberty are full of success and these successes help to evaluate this country and determine its socio-economical vision.

President of Turkmenistan Honorable Gurbanguly Berdimuhamedov is an innovative politician. His state perception and policy based to education that he is carrying out continuously were prepared considering prior plans of development of the country and requirements of that time. These are based upon historical experience of Turkmen people and their very rich cultural heritage and this heritage is being enriched with modern resolutions of world civilization. Strategic targets of Turkmen Leader are strengthening of economic power of the state and ensuring its security, rising of financial wealth of people, accomplishing intellectual and spiritual occasions of the society and increasing international prestige of the country. Internal and foreign policy of President Honorable Gurbanguly Berdimuhamedov are directed to totally develop the country, promote it socio-economically and culturally and integrate to the new world system.

Independency is precious for each Turkmenistan citizen. According to the statement of Turkmen Leader, Independence of Turkmenistan is transformation of dreams of Turkmen people to reality. This date is very important for all of Turkmens and 2016th year is celebrated with many effusive activities in life of Independent, Neutral Turkmenistan. This year, namely 2016th year – was declared as “The year of Respect for Heritage, Reformation of Motherland”.

Cultural and spiritual treasure of Turkmen nation originating from centuries makes positive effect to rise of prestige of Turkmenistan worldwide. In this regard, development of national culture draws special interest. Number of cultural events organized at international level increase by day. This has a great importance for strengthening of friendship bonds between people of different countries.

International prestige of Turkmenistan further increased. Permanent Neutrality-Law status of declared by Turkmenistan was approved at 12 December 1995 by special Resolution of United Nations General Assembly with consensus support of 185 countries that were member of this organization then. According to the accepted resolution, member countries of UN are called to respect and support to this legal position of Turkmenistan and to respect Turkmenistan’s Independence, liberty and territorial integrity. On 3 June 2015, a decree about “Permanent Neutrality of Turkmenistan” was adopted by UN with consensus of 193 member countries of this organization at 69th Session of United Nations General Assembly that was a first in last 20 years.

Rapid improvement and strengthening of bilateral relations with different countries and international organizations, namely UN, EU, OSCE, The Organization of Islamic Cooperation and others give a special meaning to foreign political strategy of Turkmenistan. Turkmenistan, as one of energy exporting countries at large amounts, carries out works towards creating stable systems to send energy to world markets, developing effective ways and specimens of partner relationships in general energy markets, supplying security of intercontinental pipeline structures.

Currently, Turkmenistan is working economically and politically on a giant energy project exiting from boundaries of the region. This project is related to construction of Turkmenistan-Afghanistan- Pakistan-India (TAPI) natural gas pipeline. This natural gas pipeline will help to develop national economies of participating countries and to reinforce political stability at whole region. According to thoughts of Turkmen side, implementation of this project that is matchless in importance might be a significant condition for improvement of general situation in Central and South Asia and this will provide geopolitical and economical events happening at this part of the world to have new meaning and summary.

Implementation of these important projects will enable to rise the quality of economical and trade cooperation between Central Asian countries and neighboring regions to new level, to give strong support to development of relationships between regions at long-term future and to form the base of geopolitical area merging Central Asia, Caspian, The Black Sea and Baltic regions, Middle and Near East, South and Southern Asia.

Great Olympic Complex will be located at 157 hectare area at Turkmen Capital which is place to host 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games. This Olympic Complex is being constructed by Turkish company and includes different facilities more than 30 and life, vehicle and other maintenance systems. Total cost of facilities that will be constructed equals to 5 billion USD. Construction of this complex will be carried out in 3 stages.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası