Son Haberler

2015 yılında küresel servet dağılımı

Credit Suisse tarafından yayımlanan Global Wealth Report (ve eki niteliğindeki Global Wealth Databook) raporlarının 2015 yılına ait verilerle güncellenmesiyle dünyada servet birikiminin nasıl bir gelişim gösterdiğini tekrar tartışma fırsatı buluyoruz. Bu raporun detaylarında görüldüğü üzere gelişmiş ülkeler dünya servetinden edindikleri yüksek pay ile yine ilk sıralarda karşımıza çıkıyor. Nitekim söz konusu araştırma dünyada toplam servetin en yüksek olduğu ülke olan ABD’de 85,9 trilyon ABD Doları düzeyine işaret ediyor. 2014 yılı raporuna göre üçüncü sırada yer alan çin ise bu yıl itibarıyla ikinci sıraya yükselmiş görünüyor. Ekonomik büyüklük ölçüsü olarak GSYİH kullanıldığında da ikinci sırada yer alan çin’in gösterdiği bu gelişim çok da şaşırtıcı değil aslında. Ancak 2025 veya 2030 itibarıyla dünyanın en büyük ekonomisi olması beklenen çin’in toplam servet açısından dünyanın en zengin ülkesi olabilmek için daha uzun süre gelişim göstermesi gerekecek. Nitekim çin’in 2015 yılı itibarıyla toplam serveti 22,8 trilyon ABD Doları olarak hesaplanıyor.

TüRKİYE’DE TOPLAM SERVET 1,2 TRİLYON DOLAR

Türkiye ile ilgili verilere bakıldığında ise toplam servetin 1 trilyon 25 milyar ABD Doları düzeyinde olduğu görülüyor. Detaylarda ise ülkemizde yetişkin başına servetin 19.301; yetişkin başına borcun 6.044; yetişkin başına finansal servetin 10.089 ve yetişkin başına finansal olmayan servetin de 15.256 ABD Doları olduğu görülüyor. Bu veriler çerçevesinde Türkiye’nin toplam servet göstergeleri açısından gerek gelişmiş ülkelerin gerekse de dünya ortalamasının gerisinde kaldığı görülüyor.

TüRKİYE’NİN SERMAYE BİRİKİMİ YETERSİZ

Toplam servet ile milli gelir arasındaki ilişkiye bakıldığında da benzer bir durum karşımıza çıkıyor. Türkiye’de toplam servet / GSYİH oranı 1,42 iken; gelişmiş ülkelerde bu oran genellikle 4’ün üzerinde. Hatta gelişmekte olan bir ülke olarak düşük bir orana sahip olması normal karşılanacak olan çin’de dahi söz konusu oran 2 düzeyinde. Bu verilerin bize gösterdiği üzere Türkiye sermaye birikimi konusunda önemli bir yetersizlik sergiliyor.

Bu yetersizliğin arka planında kanımca iktisadi değer yaratma konusunda yapmış olduğumuz seçimlerin etkisi tartışılmaz derecede etkili. Nitekim yetişkin başına servetin dağılımına bakıldığında, net finansal servetin sadece 4.045 ABD Doları olduğu görülüyor. Finansal olmayan servet ise 15.256 ABD Doları düzeyindedir ki bu bağlamda özellikle gayrimenkul biçimindeki servetin etkili olduğu biliniyor. Credit Suisse’in 2014 yılı raporunda da benzer bir görünüm mevcuttu. Bu gelişme yolunda sözkonusu tablonun değişim geçirmesinin zorunlu olduğunu vurgulamıştım. Bu yıl da çok etkili olmayacağını bilmekle beraber aynı görüşü tekrarlamakta yarar görüyorum. Büyüme performansımızı yükseltebilmek, istikrarlı bir büyüme dinamizmi yakalayabilmek ve bu çerçevede dış dengesizlik alanında krizler yaşamadan büyüyebilmek istiyorsak iktisadi değer yaratma süreçlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Başka bir ifadeyle, finansallaşmaya yönelik reformlara hız vermeli ve gayrimenkul odaklı büyüme performansımızı ikame etmeliyiz. Bu kapsamda, özellikle finansal sistemimizi (başta bankacılık sistemimizi) finansal olmayan serveti finansal sisteme aktarabilmek konusunda yaratıcı çözümler üretmeye cesaretlendirmeyi denemeliyiz.

Tablo: Dünyada Seçilmiş ülkelerde Toplam Servetin Durumu

ülke

GSYİH

(milyar USD)

Toplam Servet (milyar USD)

Toplam Servet/ GSYİH

Yetişkin başına servet (USD)

Yetişkin başına borç (USD)

Yetişkin başına finansal servet (USD)

Yetişkin başına net finansal servet (USD)

Yetişkin başına finansal olmayan servet (USD)

ABD

17.968

85.901

4,78

352.996

58.701

283.059

224.358

128.638

çin

11.385

22.817

2,00

22.513

1.943

12.752

10.809

11.704

Japonya

4.116

19.837

4,82

190.230

29.962

134.484

104.522

85.707

İngiltere

2.865

15.601

5,45

320.368

55.566

197.805

142.239

178.128

Fransa

2.423

12.697

5,24

262.070

32.668

109.859

77.191

184.880

Almanya

3.371

11.939

3,54

177.984

27.021

88.541

61.520

116.464

İtalya

1.819

10.025

5,51

203.577

20.799

93.190

72.391

131.186

Kanada

1.573

6.872

4,37

248.276

54.464

167.584

113.120

135.156

Avustralya

1.241

6.174

4,98

364.896

97.159

185.193

88.034

276.862

Kore

1.393

3.545

2,54

91.108

30.525

67.986

37.461

53.647

Türkiye

722

1.025

1,42

19.301

6.044

10.089

4.045

15.256

Dünya Toplamı

250.145

52.432

8.668

33.659

24.991

27.442

Kaynak:
GSYİH verileri: IMF World Economic Outlook, October 2015;
diğer veriler: Credit Suisse, Global Wealth Databook 2015.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası