Son Haberler

BELARUS`A YATIRIM İÇİN 10 NEDEN

Gelecek yılın başında İstanbul’da “Belarus Yatırım Semineri” temasıyla önemli bir konferans düzenleyeceğiz. Türk, Belarus İş Konseyi ortak toplantılarında; ülkemizdeki yatırım fırsatlarını Türk işadamlarına anlatarak iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Belarus, yabancı yatırımcılar için ciddi rekabet avantajlarına sahip. ülkenin batısında 450 milyon insanın yaşadığı Avrupa pazarı var. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu’nun oluşturduğu 170 milyon nüfuslu Belarus, Rusya ve Kazakistan pazarları var. Bu büyük pazarlara açılmak için Belarus anahtar ülke konumunda.

Giderek serbestleşen Belarus ekonomisi, kapsamlı reformlarla daha da cazip hale geliyor. Dünya Bankası’nın, “Doing Business” yıllık raporuna göre son beş yıl içinde dünyanın önde gelen Reformcu ülkesi olarak gösterilen Belarus; Kazakistan ve Rusya ile birlikte 1 Ocak 2012 tarihinde Ortak Ekonomik Alanı‘nın tam işleyişi ile başlayan ve yatırımcılar için yeni ve heyecan verici fırsatların önünü açtı. Yabancı yatırımcılar için mülkiyet hakkı, ayrımcılık, hakların korunması ve yasal çıkarlarının garanti altına alınması gibi yasal koşullar hızla geliştiriliyor. Ulusal düzeyde yabancı yatırımcılara sunulan teminatlar ayrıca Beyaz Rusya Cumhuriyeti ve diğer ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde sunuluyor. Böyle bir anlaşmanın yeniden sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti ile müştereken çalışılıyor.

YATIRIMCI NEDEN BELARUS’U TERCİH ETMELİ?

1. Doğrudan erişim; AB ve BDT, Baltık ve Karadeniz arasındaki ana yolların kavşağında olması;

2. Coğrafi konumu; gerek Baltık ülkeleri, gerekse Kuzey Avrupa ülkelerine olan sınır birlikteliği nedeni ile oldukça stratejik bir konum arz ediyor. Ayrıca ülkenin coğrafi yapısı tamamen düz bir görünüme sahip ve dağlık arazi olmaması (en yüksek noktası 300 metre) her türlü alt yapıya kolaylıkla adapte olacak niteliktedir.

3. Altyapı: Yollar ve ulaşım, lojistik, telekomünikasyon,bankacılık ve finans kurumları, vb oluşumlar hazırlanmış olup yerli ve yabancı yatırımcıya en uygun koşulları sağlamak için hazır beklemektedirler;

4. Kalifiye ve ucuz iş gücü ve benzeri olanaklar; Belarus vatandaşlarının Eğitim Seviyesinin oldukça yüksek olması (En az Lise ve dengi okullar) nedeni ile kalifiye eleman bulmakta herhangi bir sıkıntı çekilmeyeceği gibi, birçok teknik konuda oldukça deneyimli eleman istihdamı da yatırımcılara ışık tutmakta.

5. Serbest ekonomik bölgeler ve High—Tech Parklar; Küçük şehirlerde ve kırsal alanlarda, küçük işletmeler için basitleştirilmiş vergi sistemi, yabancı yatırımcılar için özel ayrıcalıklar, yatırımcılar için çeşitli teşvikler bulunmakta. Bu konuda yabancı yatırımcılar konu ile ilgili açıklayıcı bilgileri Ticari Ataşelikler vasıtası ile daha detaylı olarak alabilirler.

6. Ulusal mevzuat, ikili ve çok taraflı antlaşmalar sayesinde, hükümet ile bir yatırım anlaşmasına girmek için oldukça avantajlı fırsatlar yaratmıştır. Ayrıca gelişmiş bir yargı sistemi tarafından sağlanan “Yatırımcıyı Koruma” yasası ile Yabancı Yatırımcıya garanti sağlanmakta.

7. Reformcu– Belarus; “Doing Business”e göre Dünya Bankası‘nın en reformcu on ülkesi arasında yer alıyor. Yerli ve Yabancı Yatırımcılar için Şartlar her yıl daha iyiye gitmekte.

8. Yatırımcıları desteklemek için Ulusal Yatırım ve özelleştirme Ajansı tarafından yapılacak yatırımlar için detaylı bilgi akımını sağlamak amacı ile Devlet tarafındanbir kurum oluşturuldu.

9. Devletin kontrolü altında bulunan Kamu Kuruluşları, özelleştirme Yasası kapsamında olup bu konuda yatırım yapacak olan yabancı sermayeye oldukça uygun koşullar sağlanmakta. Devlet kontrolü altında yapılacak olan özelleştirme, yatırımcıya Modernleştirme çerçevesinde bir takım ayrıcalıklar sağlayacak.

10. Belarus’ta mevcut olan olumlu çalışma koşulları ve Belarus halkının gelen yabancılara karşı ülkenin Geleneksel Misafirperverliği yatırımcıya tam bir güven veriyor. özellikle Minsk dışında bulunan muhtelif yerleşim bölgelerinde gerçekleştirilecek turizm yatırımları komşu ülkelerden gelecek turistlere hizmet veriyor olacak.

YABANCI YATIRIMLAR 6 KAT ARTTI

Belarus’ta 6 serbest ekonomik bölge mevcut. Bunlar, FEZ, Minsk, Vitebsk, Gomel — Raton, Grodno Invest, Brest ve Mogilev. Geçtiğimiz 5 yılda Belarus doğrudan yabancı yatırım alanını 6 kat arttırdı. Bu nedenle ülkede yabancı Sermaye kapsamında çalışan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dış ve ortak girişimlere tanınan ayrıcalıkları şu şekilde özetleyebiliriz:

– Yabancı yatırımcılardan yapacakları üretim faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları faaliyete geçecekleri tarih itibarı ile ilk 3 (üç) yıl süre ile gelir vergisi muafiyetine sahip olacaklar

– Yasal fon oluşturulması için planlanan sabit gelir ve üretilen ürünlerin ülke içindeki bölgelere nakledilmesi halinde Gümrük vergileri ve KDV muafiyeti sağlanmakta.

– Yerli üretim için ithal edilen ürünlerde ve iç pazar üretiminden elde edilen ürünlerin ihracatında serbestlisans kolaylığı sağlanmakta.

– üreticilere Yerli üretimin ihracatından elde edilen döviz geliri için serbest kullanım olanağı.

– üreticilerin malzeme seçimi ve kendi üretimlerini fiyatlandırmada serbest fiyatlandırma olanağı;

– Belarus Cumhuriyeti, olacak mevzuat değişikliklerindeyabancı yatırım ile işletmelerin kayıt tarihinden itibaren 5 yıl boyunca hukuki rejiminin korunmasını sağlamakta.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası