Son Haberler

Demokrasi ve seçimler

Demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. Bu açıdan yine heyecanlı günler içerisindeyiz. Bu vesile ile demokrasinin gelişimi ile ilgili biraz gerilere doğru gitmek isterim.

Demokrasi ilk olarak eski Yunanistan’da, şehir-devletlerinde uygulanan bir sistem olmuştur. Nüfus yoğunluğunun bugünkü kadar olmaması hasebiyle doğrudan demokrasiye çok yakın olan bu sistem kimi çevrelerce ‘Atina demokrasisi’ olarak da anılır. Bütün yurttaşlar oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahiptir fakat o günün koşullarına göre kadınlar ve köleler bu haklara sahip değiller.

Roma İmparatorluğu döneminde uygulanan devlet sistemi, temsili demokrasiye yakın bir nitelik taşımaktaydı. Bununla beraber, Eski Hindistan’da bazı bölgelerde uygulanan sistemler de temsili demokrasiye benzetilir.

Demokrasi tarihinin kırılma noktalarından biri hiç kuşkusuz Orta çağda İngiltere’de kralın yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlayan Magna Carta Libertatum’un (Büyük sözleşme) imzalanmasıdır. Bu belge doğrultusunda ilk seçimler 1265 yılında yapıldı.

18. ve 19. yüzyıllarda demokrasi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildigesi ile hızlıca yükselen bir değer haline geldi. Bu yüzyıllardan önce demokrasi büyük devletlere değil, sadece küçük topluluklara uyan bir hükûmet şekli olarak biliniyordu. Zira bu dönemde esas itibarıyla doğrudan demokrasi olarak tanımlanıyordu.

Demokrasi 20. yüzyılda hızlı bir değişme ve gelişme gösterdi. I. Dünya Savaşı’nın sonunda Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılmasıyla birçok yeni devlet ortaya çıktı ve bu yeni ülkelerin devlet yönetimi genellikle, o döneme göre, demokratik sayılabilecek yöntemlere sahipti.

Gördüğünüz üzere demokrasi tarihi ile seçimler tarihi bir biriyle parallel bir şekilde ilerliyor. Toplumun kendini yönetecek temsilcilerini seçmesi ve bunu yaparken de özgür olması demokrasi rejiminin bugünlere kadar taşınmasında en önemli etken oldu. Toplum isteklerini, taleplerini, seçimler yoluyla ortaya koyar, toplumu temsil etmek isteyen kesimler de bu talepleri yerine getirmek için aday olurlar. Denklem bu kadar basittir. Demokrasi de bu netlik içerisinde gelişir.

Seçimlerimizin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.

Görüş

Tarkan Kadooğlu

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

TüRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

kadooglu@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası