Son Haberler

Dijital dönüşüme yatırım yapanlar, meyvelerini topluyor

*İki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Akademik Forum’un altıncısını, çevrim içi platformda, “Uzaktan Erişim ve Yeni Normal” temasıyla gerçekleştirdik. Hızlı, esnek ve çevik bir yaklaşımla, içinde bulunduğumuz olağan dışı koşullarda dahi Forum geleneğimizi kesintiye uğratmadık.

*Uluslararası Akademik Forum, paydaşlarımızla birlikte geleceğimizi şekillendirdiğimiz önemli bir platform. Forum ile gençlerimizin akademik gelişimine destek olmaya, geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için iş dünyasıyla buluşturmaya ve yetkin bilim ve meslek insanlarının bilgi ve görüşlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyoruz.

*Bilim ve teknolojinin önemi bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Uzaktan çalışma ve eğitim, dronlardan yararlanma, yapay zeka, Endüstri 4.0, aniden ve zorunlu olarak hayatımıza girdi. Dijital dönüşüme kim ne kadar yatırım yaptıysa, bu süreçte meyveleri de kolayca topladı. Ancak, uygarlık ne kadar ileri giderse gitsin; insana özgü erdemli özelliklerimizden ödün vermemeliyiz.

TİDE ve MÖDAV tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Akademik Forum’un altıncısı çevrim içi platformda, “Uzaktan Erişim ve Yeni Normal” temasıyla 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İlk beş Akademik Forum sırasıyla Marmara, İstanbul, Galatasaray, Boğaziçi ve Anadolu üniversitelerimizin ev sahipliğinde yapılırken, altıncı Akademik Forum’un ev sahipliği için ise Selanik’te Makedonya Üniversitesi hazırlıklarını yapıyordu.

Covid -19 küresel salgını Selanik’te buluşmamıza imkan vermedi. Koşullar ne olursa olsun 2010 yılında başlattığımız Akademik Forum geleneğimizi kesintiye uğratmadan uzaktan erişim imkanlarıyla, çevrim içi katılımcıların bulunduğu mekanlarda gerçekleştirdik. Forum temamızı da Covid -19 ile birlikte hızla tecrübe etmeye başladığımız uzaktan erişim ve uzaktan erişimin hayatımızın yeni normali olması olarak belirledik.

Hızlı, esnek ve çevik bir yaklaşımla, içinde bulunduğumuz olağan dışı koşullarda dahi Forum geleneğimizi kesintiye uğratmadık. Ayrıca Selanik’te buluşma hayalimizden de vazgeçmedik. 2022’de yedinci Akademik Forumu Selanik’te Makedonya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz.

Kurumsal hayatın sürdürülebilirliğinin güvencesi olan bir mesleğin profesyonelleri ve mesleğin akademik gelişimine adanmış ömürleriyle değer katan bilim insanları olarak gereğini yaptığımıza inanıyorum.

BİLİM VE AKILI HARMANLADIĞIMIZ ORTAK AKIL PLATFORMU

Uluslararası Akademik Forum, küresel ve ulusal paydaşlarımızla birlikte akademik ve mesleki olarak geleceğimizi şekillendirdiğimiz önemli bir platform. Forum ile mesleğimizin geleceği olan gençlerimizin akademik gelişimine destek olmaya, geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için iş dünyasıyla buluşturmaya ve akademi, iş ve meslek dünyamızın konusunda yetkin bilim ve meslek insanlarının bilgi ve görüşlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor ve bu amaç uğruna çalışıyoruz. Bilim ve akılı harmanladığımız bu ortak akıl platformunda, geleceğe ortak olmak için yarına hazırlanıyoruz.

Bu amaçla forum platformlarımızda, meslek insanı olarak, mesleğin şekillendirdiği değil, mesleği şekillendiren, geleceğin meslek insanı olmak; bir akademik kurum, bir akademisyen olarak, görevin, tek yönlü formatlayan eğitim ve öğretim faaliyeti olmadığı, geleceğin insanı olacak donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenmeyi öğreten koç olmak; gençler için ise, öğrenmeyi öğrenen olmanın geleceğe sorumlulukları olduğu yaklaşımıyla, ortak akılla çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.

Bu anlayışla, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi olarak, iki yılda bir düzenlenen Akademik Forumlarımızın yanı sıra iki yılda bir gençler için de Gelecek Zirveleri düzenliyor, üniversitelerimizde denetim kulüplerinin kurulmasını teşvik ediyor, mesleğimiz profesyonellerinin birikimlerini paylaştığı TİDE İç Denetim Seminer Derslerimiz, TİDE AcademIA Dergimiz ile mesleki akademik yayıncılık ve araştırmalar konusunda mesleğin akademik gelişimi için değer yaratıyoruz.

GÜN YENİ BİR HİKAYE YAZMA VAKTİDİR

2018 yılında Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen beşinci Uluslararası Akademik Forum açılış konuşmasında, günün, yeni bir sayfa açma, yeni bir hikaye yazma vakti olduğunu, dünün hikayelerinin yukarıdan aşağıya yazıldığını, geleceğin hikayelerinin ise aşağıdan yukarı yazılacağını ifade etmiştim.

Akademik ve mesleki gelişim, değişim ve dönüşüm için yeni nesle kulak vermeli, onları dinlemeli, anlamalı, iki yönlü etkileşimle geleceği birlikte tasarlamalı, geleceği, geleceğin sahiplerine alan açarak, onlara öz güven kazandırarak, hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaretlendirerek, güzel ve iyi gelecek tasarlayabileceğimizi paylaşmıştım. Bugün, Covid-19 sonrası yaşadıklarımıza bakıldığında, o günün bugün olduğunu söyleyebiliriz.

Covid-19 ile birlikte çalışma ve eğitim koşullarında yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm yıllar önce ifade ettiğimiz bir tespit ve öngörümüzü haklı çıkardı. Mesleğimizin akademik gelişimini etkileyen iki temel konu bulunduğunu, bunlardan birinin mesleğin değişen rolü, diğerinin ise üniversite eğitiminin değişen koşulları olduğunu, 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk Akademik Forum’da gündeme getirdik.

Bugün, o gün ifade ettiğimiz gibi iç denetim mesleğinin işlevi, uygulama yaklaşımları ve bunlara bağlı olarak tanımı, rolü ve eğitim ihtiyaçları değişti. Akademik eğitim, küreselleşme ve bilgi toplumu olmanın etkisiyle artık fiziki mekânlarla sınırlı değil.

AKADEMİK EĞİTİMİN ÜRETİM ARAÇLARI, KOŞULLARI DA DEĞİŞİYOR

Üniversite eğitiminin koşulları değişti. Üniversiteler bilgi toplumunun sunduğu araçlar ve bu imkânlardan yararlanmaları nedeniyle, bilgi yönetim merkezleri olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme akademik eğitimin üretim araçlarını, koşullarını da değiştiriyor.

Bugün, plazalar ve kampüsler olmadan iş ve eğitimi sürdürüyoruz. Tüm kurumlar için dijital dönüşüme geçmenin ne kadar elzem olduğunu bu süreçte gördük. Yaşadığımız bu deneyimden çıkarılacak çok ders bulunuyor. Yeni normal, çalışanların ve öğrencilerin katılımcılığıyla, aşağıdan yukarıya şekillenecek.

Yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz Covid-19 sürecinde; işin yönetiminin herkesin sorumluluğunda bulunduğunu, işin, iş yerinin ve iş gücünün geleceğine ilişkin otonominin, yerinden çalışmanın önem kazandığını gördük, görüyoruz.

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, geleceğin şekillenmesinde etkin olacak bireyler yetiştirilmesi ve yaşam boyu öğrenmeye odaklanılarak tüm toplumun eğitim sürecine dâhil edilmesinin stratejik bir öncelik olması gerektiğini düşünüyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM YAPAN MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Covid-19küresel salgını nedeniyle yaşadığımız dönemi tanımlamak gerekirse uygun ifadenin kriz değil, kaos olduğunu söyleyebiliriz. Kriz dönemleri yönetilebilir, kaosta ise belirsizlikler nedeniyle, kaygı ve endişe yaşanıyor. Bu sebeple mental dayanıklılık bu dönemde önem kazanıyor.

Sağlığımız için dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve özel ilgi alanlarımıza odaklanmak, açık ve güvenilir iletişimle birbirimize güven duymak, dayanışma içinde olmak, akıl ve sağduyu ile hareket ederek, cesaretimizi yitirmeden umutlu ve iyimser olmak, yeterli ve yılmaz olmak, fiziksel ve ruhsal dayanıklılığımız için tavsiye ediliyor.

Fütürist Gerd Leonhard, insanlığın önümüzdeki 20 yılda değişiminin, geçtiğimiz 300 yıldan daha fazla olacağını uz görüyor. 2025 yılına gelindiğinde 40 milyardan fazla nesnenin internete bağlı olarak hizmet vereceği öngörülüyor. Buna karşın 4 milyara yakın insan internete erişemiyor, bu insanların 1,2 milyarı okul çağındaki çocuklardan oluşuyor.

Buna karşın bilim ve teknolojinin önemi bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, dronlardan yararlanma, yapay zeka, Endüstri 4.0, aniden ve zorunlu olarak hayatımıza girdi. Gördük ki, dijital dönüşüme kim ne kadar yatırım yaptıysa, bu süreçte meyveleri de kolayca topladı.

Bu belirsizlik döneminde ayrıca yaşam tarzı ne olursa olsun, herkes kendi dört duvarının içinde, izole şekilde yaşamaya başladı. Bunun önümüzdeki günlerde toplumsal yaşantımıza etkisi mutlaka olacak. Mutlaka bu süreçte herkes kendine pek çok soru soracak, cevap bulmaya çalışacak.

Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri her şeyin eskisi gibi olmayacağı söyleniyor.

Herkes yeni normali, yeni norm halimizi konuşuyor.

Bu konuşma hali devam edecek ancak farkında olmamız gereken bir hakikati göz ardı etmemeliyiz. Bilim ve teknolojiye dayalı uygarlık ne kadar ileri giderse gitsin; insana özgü mahremiyet, merhamet, vicdan, maneviyat, inanç, şevkat, hayal gücü, empati, sezgi, sevgi, mutluluk, elem, hüzün, coşku, arzu, ahlak, etik, saygı gibi erdemli özelliklerimizden ödün vermemeliyiz.

Başarı ile gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Forum 2020, ardında bıraktığı yeni normal üzerine değerlendireceğimiz çıktılarıyla, iş, meslek ve akademi dünyası için değer yarattı. Akademik Forum, çıktılarının yanı sıra önemli bir sonucuyla da tarihte yerini aldı. Şartlar ne olursa olsun gelenekselleşen bir etkinliğimizi kesintiye uğratmadan devam ettirdik. Bu etkinliğimizle ilgili hayalimizden de vazgeçmedik.

Yaşadığımız koşullarda ülkemizde ve dünyamızda organizasyonlar ertelenirken,  yapılmasından vazgeçilirken, bizlerin geçerli mazereti vardı, yeni bir hamle yapmamız için çok fazla vaktimiz bile yoktu. Buna rağmen, tüm gün sürecek bir etkinliği dijital ortamda gün boyu sürdürme konusunda tereddütlerin bulunduğu bir zaman diliminde, hızlı ve çevik davranarak iki ay gibi kısa bir sürede, ilk defa tecrübe ettiğimiz bir süreçte, gönüllü bir özveri ile gayret gösterip beğeni kazanan bir sonuç aldık. Bu başarı, şartlar ne olursa olsun geleneklerimizden vazgeçmeden paylaşarak gelişme ve ilerleme tutkumuzun, geleceğimiz için bir değerimiz olarak anlam kazanmasına vesile oldu.

VİRÜSTEN GÜÇLÜ SEVGİMİZ VAR

Sonuçları önümüzdeki dönemde de iş, meslek ve akademi dünyamızın gündeminde yer alacak olan Uluslararası Akademik Forum 2020, çevrim içi enerjisi ile içinde bulunduğumuz koşullarda psikolojik sermayemiz için de değer yarattı.

Uzun lafın kısası;

Bugün dünyamızı tehdit eden insanlığı teslim almaya çalışan bir virüs varsa, bu virüsten çok daha güçlü, yüreklerimiz çarptıkça gönüllerimizde ifade bulan Sevgi var. Sevgi enerjisini başkasını sevmekten alır, sevginle sevdiğine ilham veriyor, örnek oluyorsan akıl ve yürek bir olur, yenilmez güç olur…

Sevgisiz gelecek olmaz!

Ali Kamil UZUN

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

uzun@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

*

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Site Haritası