Son Haberler

Ekonomi Eylem Planı 2014

Eylem planları iş hayatındaki darboğazların aşılabilmesi, ekonominin istikrar içinde büyüyerek ülkenin kalkınması, rekabet gücünün yükselmesi için yapılır. Bu nedenle yeni hükümetin böyle bir planı kısa zamanda sunması yerinde ve aynı zamanda başarıdır. Emeği geçenleri kutlarız.

Peki ekonomi önündeki darboğazlar nedir, özet olarak bir kaçını sıralayalım;

a-) Tekrar hortlayan bürokrasideki durgunluk ve engeller. özel sektör önündeki bürokratik, devletçi engeller kalkmadıkça ve mevcutlara yenileri eklendikçe sorunlar çözülemez.

b-) Dış ticaret açığımız giderek ekonomiyi tehdit eder yönde gelişiyor. özel sektör öncülüğünde “yatırım, üretim ve ihracat seferberliği” ihmal edilmemeli zira mevcut pazarların korunması ve yeni ihracat pazarları açılması daha da önem kazanıyor.

c-) Bütçe açıkları buzdağının görünen yüzüdür.Bütçeyi besleyen ve açığı dengeleyen tek seferlik gelir kaynaklarına (özelleştirme, 2B arazi satışları, vergi barışı gelirleri vb.) özen göstermeliyiz. Kamu maliyesinde ve toplumda israf ve gösteriş (tüketim) eğilimi olumsuz yönde gelişiyor.

d-) Toplum aşırı tüketimden tasarrufa yönelemiyor tasarruf oranları düştükçe yatırımlar büyük ölçüde (doğrudan yatırım ve sıcak paraya) Uluslararası sermayeye muhtaç hale geliyor.

e-) Ekonomimizin itici gücü olan sanayimizin gelişmesi son yıllarda hız kesti. GSMH içindeki payı yüzde 25’lerden yüzde 17’lere geriledi. Daha önce yerli üretilen sanayi ürünleri ve özellikle ara mallar ithal edilir oldu. Sanayide girişimciliğin önünü, kalkınmamızın kapılarını açan ve 2002- 2007 arasında hızla yeniden harekete geçirilen Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile KOBİ kuruluşlarının teşviki yavaşladı. Böylece sanayi yerine rant sağlayan kesimler beslenir oldu.

-) Bölgesel işsizlik ve büyük şehirlere göç giderek

artış gösteriyor. Tarımdaki yeniden yapılanma

konusunda iyi adımlar atılmış olsa da, bölgesel

kalkınma için yeterli olamadı. Ayçiçeği, mısır,

nohut, pirinç, mercimek, kuru fasulye vb.

ürünleri ithal eder hale geldik.

g-) Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın devamında ve gelişmesinde adeta vücudumuzdaki kan damarları gibi olan enerji güvenliğimiz günümüzde daha da önem kazanıyor. Bu nedenle enerji güvenliğini sağlayacak darboğazları gecikmeden, tedbir alarak aşmamız gerekiyor.

Sonuç olarak; yeni açıklanan Ekonomi Eylem Planı uygulamasıyla öncelikle bu ve benzeri hususların sorun olmaktan çıkartılması gerekiyor. Ekonomide, girişimcinin önünü açacak radikal bir değişime, onun içinde güvene ihtiyaç var. Başbakanın sık sık belirttiği gibi kamusal düzen, siyasi istikrar sağlanmadıkça, ülkemiz terör belasından arınmadıkça ve bana göre çevremizdeki sıcak gelişmeler karşısında şahsiyetli politikalarla Türkiye, Dünya kamuoyunda yeterince prestij kazanmadıkça, kaybedilmeye yüz tutan güvenin sağlanması güç gözüküyor.

Başbakanın “niyet değil, uygulama planı” dediği yeni eylem planındaki ana başlıklar bugüne kadar bilinmeyen hususlar olmayıp; biraz geçmişi eleştiren, programlara yansıdığı halde yeterince ve zamanında uygulanamayan hususlardır, dileriz bu kez uygulanır.

Unutmayalım ki ekonomik zorluklar öyle, ya da böyle aşılsa da; bin yılı aşkın sürede kazanılmış devlet düzenimiz,toplumun milli manevi bağları çözülürse telafisi imkansız hale gelebilir. Geliniz demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler başta toplumun çeşitli kesimlerini barıştıralım ve yarınlara hep birlikte yürüyelim.

Sevgi ve dualarımla…

Mihenk Taşı

Ali Coşkun

58 ve 59 Hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanı

İş Dünyası Vakfı Başkanı

coskun@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası