Son Haberler

Şirketinizi üretken yapay zekaya nasıl hazırlayabilirsiniz?

-Teknoloji, başdöndürücü ir hızla gelişiyor. Yeni teknolojilerin en yeni örneği üretken yapay zeka oldu. Üretken yapay zeka; diyaloglar, hikayeler, görseller, videolar ve müzik dahil olmak üzere yeni fikir ve içerikleri üretebilen, daha doğrusu derleyebilen bir yapay zeka türüdür. Üretken yapay zekâ sistemleri; sağlık, eğitim, savunma sanayi, medya, tarım, madencilik, finans, pazarlama, müşteri temsilciliği, yazılım geliştirme, oyun, sanat, yazarlık gibi çok çeşitli alanda kullanılıyor.

 -2020’li yıllarda aralarında ChatGPT, Bing Chat, Bard ve LLaMA gibi popüler uygulamaların yer aldığı üretken yapay zekaya dayalı sohbet robotları ile  Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E gibi yazılı metni görüntüye çeviren üretken yapay zeka programları yaygınlaşıp tanındı. Ocak 2023 ayında 250 milyon olan ziyaret sayısını 615 milyona kadar çıkaran chat.openai.com, Şubat 2023 ayında ziyaret sayısını yüzde 62,5 oranında artırarak 1 milyar ziyaret barajını ilk kez aşmış oldu. 

 -Bazı şirketler için, üretken yapay zeka uygulamalarını farklılaştırmak ve kendi özel veri kümelerini kullanmak faydalı olabilir. Bu özel veriler, en önemli varlıklarından biridir. Hazır modeller kuruluşunuza ve kullanım senaryonuza göre daha hassas bir şekilde uyarlanabilir. Siz yalnızca depolanan verilerin bir kısmını alırsınız ve modeli çok büyük miktarda veri gerektirmeden belirli bir görevi yerine getirecek şekilde eğitebilirsiniz

-Hepimiz için yeni fırsatlar getirecek olan makine öğreniminin bir sonraki dalgasının sadece başlangıcı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Turcomoney Dergisi içinde de yeni bir “Yapay Zeka Sayfaları” oluşturmaya başladığımızı dile getirmek isterim. Üretken yapay zekaya açık fikirlilikle, merakla ve öğrenme isteğiyle yaklaşın. “Yapay Anlayış”tan korkmayın, onu daha iyi anlamaya çalışın ve gelecek için olumlu düşünceleriniz olsun.

Tarihte hepimizin hatırladığı dikkate değer teknolojik dönüm noktaları derin yıkıcı etkiler bırakarak devinimlerine devam etmişler, toplumun her katmanında yerini ve kullanıcısını bulmuş ve bir sonraki dönüm noktasına da açılan yolu hazırlamışlardır. İlk televizyon yayını, insanlı uzay yolculuğu, internet, Akıllı cihazlar, nesnelerin interneti ve daha bir çok sayılabilecek örnek bulabiliriz. Bu olayların her biri daha önce bilinmeyen teknolojileri ve kavramları somut hale getirdi. Bu tür yeni teknolojilerin en yeni örneği üretken yapay zeka oldu. 2022 içinde bir yıldan daha kısa bir sürede, uzun yıllardır AR&GE ve Lab çalışmaları olarak devam eden yoğun hazırlıklar ve yatırımlar, artık parmaklarımızın ucundaydı.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA KULLANIMI ÇOK GENİŞ BİR ALANDA KULLANILIYOR

Üretken yapay zeka; diyaloglar, hikayeler, görseller, videolar ve müzik dahil olmak üzere yeni fikir ve içerikleri üretebilen, daha doğrusu derleyebilen bir yapay zeka türü olarak tanımlanabilir. Üretken yapay zeka kullanımı için genellikle gelen çıktıları oluşturmak üzere kullanıcı girdileri gerekir.

Üretken yapay zeka sistemleri genellikle derin öğrenme ve sinir ağları kullanarak eğitilir ve veriyi işleyerek anlamlandırabilir, üretebilir ya da dönüştürebilir. Günümüzde üretken yapay zekâ sistemleri; sağlık, eğitim, savunma sanayi, medya, tarım, madencilik, finans, pazarlama, müşteri temsilciliği, yazılım geliştirme, oyun, sanat, yazarlık gibi çok çeşitli alanda kullanılıyor. 2020’li yıllarda aralarında ChatGPT, Bing Chat, Bard ve LLaMA gibi popüler uygulamaların yer aldığı üretken yapay zekaya dayalı sohbet robotları ile  Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E gibi yazılı metni görüntüye çeviren üretken yapay zeka programları yaygınlaşıp tanındı.

OPEN AI, 1 MİLYAR ZİYARET BARAJINI İLK KEZ AŞTI

Üretken yapay zeka gösterisi başladığında toplum öncelikle bireysel kullanıcı olarak bu akışa uyum gösterdi. ChatGPT nin 1 milyon kullanıcıya ulaşması için sadece  5 gün yeterli oldu. 1999 yılında kurulan Netflix 3.5 yılda, 2006’da kurulan Twitter (X) 2 yılda bu sayıda kullanıcılarını gördüler. chat.openai.com web sitesi, 2022 Aralık ayında 250 milyon ziyaret seviyesine ulaşmıştı. Ocak 2023 ayında ise 250 milyon olan ziyaret sayısını 615 milyona kadar çıkaran chat.openai.com, Şubat 2023 ayında ziyaret sayısını yüzde 62,5 oranında artırarak 1 milyar ziyaret barajını ilk kez aşmış oldu.

İŞ DÜNYASI DA ÜRETKENYAPAY ZEKANIN ÖNEMİNİ KAVRADI

Bireysel kullanımda bu kadar etkin sonuçları deneyimleyen iş dünyası da, yine o güne kadar farklı seviyelerde kullanılan bilişim tabanlı yönetim sistemlerini de üretken yapay zeka ile geliştirmenin, sürdürülülebilirlik projeksiyonunun ayrılmaz parçası olduğunu kavradılar. Kurumlar farmasötik geliştirmeyi hızlandırmak, araştırmaları desteklemek, müşteri hizmetlerini optimize etmek ve daha fazlası için üretken yapay zekanın kullanılması hakkında konuşmaya ve planlar yapmaya başladılar. İşte bu noktada, alanda yaptığımız çalışmalarda ihtiyacın ve potansiyelin çok büyük olduğunu görebildiğimiz gibi, birçok kurum ve liderinin bu sürecin nasıl yönetileceğinden emin olmadıklarını hatta bilmediklerini gözlemledik. Bu nedenle yazının devamında dikkatinizi bazı önemli başlıklara çekerek, ilk adımlar hakkında, örnekler de içeren kısa bilgileri paylaşacağım. Önümüzdeki köşe yazıları ya da dosyalarda da, konu ile ilgili daha da kapsamlı paylaşımlarda bulunacağım.

KULLANIM SENARYOLARINI DÜŞÜNÜN

Çözüme değil, soruna aşık olun” sözünün evrensel olduğunu dile getirmek mümkün. Bu, teknolojinin çoğu zaman yanıt sağlayabileceğini, ancak sonuçta gerçek dünyadaki sorunları çözmek için sahip olduğumuz birçok araçtan yalnızca biri olduğunu hatırlatıyor. Üretken yapay zeka sizin için hangi zor ya da imkansız sorunları çözebilir? Olasılıklar hakkında çok farklı açışlardan ve büyük ölçekte düşünün, ancak çalışanlarınızı ya da müşterilerinizi günlük yaşamda rahatsız eden sorunlara çözüm üretmeden önce kök nedenlerine odaklanın. Otomasyon, şirket içi sıkıntılı noktaları çözerek organizasyona zaman kazandırabilir.  Fakat aynı zamanda yapay zekanın işletmenizi nasıl destekleyebileceğinin daha iyi anlaşılmasını nasıl sağlayabilirsiniz, buna odaklanın, senaryolar üretin ve üzerinde yoğunlaşın.

ÇÖZÜMLER VE MODELLER İLE DENEMELER YAPIN

Bazı şirketler, üretken yapay zeka geliştirmek için 20 yılı aşkın süredir çalışıyor.  Yapay zeka anlayışını genişletmenin ve bu sistemi daha da geliştirmenin en iyi yolu, birçok farklı insanın yapay zekayı denemesini, sorunları çözmesini ve yenilik yapmasını sağlamaktır. Bu nedenle, sürekli olarak yeni makine öğrenimi ve yapay zeka hizmetlerini tanıttılar. Sürekli artan sayıda uygulama her geçen gün bizi buluyor ve teknolojiyi genel olarak daha erişilebilir kılıyor. 2024 yılında ChatGPT izlenme sayısında yeni bir rekor kıracak olsa, bu sizce kaç olur

FARKLILAŞMAYI DÜŞÜNÜN…

Bazı şirketler için üretken yapay zeka uygulamalarını farklılaştırmak ve kendi özel veri kümelerini kullanmak faydalı olabilir. Bu özel veriler, en önemli varlıklarından biridir. Hazır modeller kuruluşunuza ve kullanım senaryonuza göre daha hassas bir şekilde uyarlanabilir. Siz yalnızca depolanan verilerin bir kısmını alırsınız ve modeli çok büyük miktarda veri gerektirmeden belirli bir görevi yerine getirecek şekilde eğitebilirsiniz. Müşteriler, modelde ince ayar yapılmasına yönelik verileri güvenli bir şekilde sağlayacak şekilde bulut kurulumunu yapılandırabilir ve tüm veriler şifrelenir.

GÜÇLÜ BİR VERİ TEMELİ SAĞLAYIN…

En etkileyici ve teknolojik bir bina bile zayıf bir temel üzerine inşa edildiğinde hızla yıkılır. Aynı durum makine öğrenimi için de geçerlidir. Üretken yapay zeka ve iş verileri söz konusu olduğunda kalite kesinlikle niceliğin önüne geçmelidir. Örneğin, makine öğrenimi modellerini eğitmek için hatalı ham verilerin kullanılması, daha sonra oluşturulan kestirimlerin ve içeriğin güvenilirliğini tehlikeye atar. Ancak verilerin uygunluğunu, eksiksizliğini ve doğruluğunu sağlamak çok zaman alabilir, hatta bazen haftalar sürebilir. Veri seçimi, temizleme, araştırma, görselleştirme ve önyargı belirlemesi de dahil olmak üzere veri hazırlamanın tüm adımları çok detaylı planlanmalı ve uygulanmalıdır.

ALTYAPININ ÖNEMİNİ ANLAYIN, ANLATIN…

Temel modellerle ne yaparsanız yapın, ister oluşturun, ister çalıştırın, ister özelleştirin; ön koşul, yüksek performanslı, uygun maliyetli ve her şeyden önce makine öğrenimine özgü bir altyapıdır. Bu temel olmadan üretken yapay zeka çoğu şirket için pratik olarak düşünülmez. Makine öğrenimi eğitimi ve çıkarım gibi zorlu iş yüklerinde performansı ve fiyat-performansı en üst düzeye çıkarmak gerçekçi fizibilite planları hazırlanmalı ve detaylı olarak uygulanmalıdır.

TEKNOLOJİDEN DAHA FAZLASI…

Ve son olarak: Çalışmalarımız için asıl olan, her beceri düzeyindeki geliştiricinin ve her büyüklükteki şirketin üretken yapay zeka ile yenilik yapmasına yardımcı olmaktır. Bunun hepimiz için yeni fırsatlar getirecek olan makine öğreniminin bir sonraki dalgasının sadece başlangıcı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Turcomoney Dergisi içinde de yeni bir “Yapay Zeka Sayfaları” oluşturmaya başladığımızı dile getirmek isterim. Üretken yapay zekaya açık fikirlilikle, merakla ve öğrenme isteğiyle yaklaşın. “Yapay Anlayış”tan korkmayın, onu daha iyi anlamaya çalışın ve gelecek için olumlu düşünceleriniz olsun.

  • YZ – YA ( YZ; Türkçe karşılık olarak da Fütüristler Derneği tarafından 2023 yılında yayımlanan Gelecek Bilgisi Terimler Sözlüğü’nde; Yapay Anlayış” olarak bahsedilmektedir).

Kamil Kazım Sarı

Fütürüstler Derneği Başkan Yardımcısı

sari@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

*

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Haberler

Site Haritası