Son Haberler

UMMAN İLE İLİŞKİLER HIZLA GELİŞİYOR

Dost ve kardeş ülke Umman’la ilişkilerimizin tarihi 16. yüzyıla uzanıyor. Diplomatik ilişkilerimiz büyükelçi düzeyinde 1973 yılında kuruldu. 1985 yılında Ankara’da ve 1986 yılında Maskat’ta karşılıklı büyükelçilikler açıldı. ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihi ve kültürel bağlardan destek alarak, ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda her alanda geliştirmek, derinleştirmek ve güçlendirmek en önemli hedefimizi oluşturuyor. Her iki tarafta da var olan ortak arzu ve iradenin bu yönde ilerlemek için gerekli sağlam zemini ve olanağı sağladığına inanıyorum.
Umman, son 40 yılda kat ettiği yol ve kaydettiği atılımla bölgesinde başarılı ve örnek bir istikrar ve refah modelidir. Türkiye de, hızla büyüyen ekonomisi ve gerek bölgesinde gerek küresel ölçekte istikrar, güvenlik ve barışın sürekli kılınmasına yönelik çok boyutlu aktif dış politikasıyla yükselen bir bölgesel ve küresel güçtür. Her iki ülkenin özgün jeostratejik konumlarının yanı sıra genç ve dinamik nüfusları içinde bulundukları geniş coğrafyada kendilerine geniş imkânlar sunuyor. Umman Sultanlığı’ndaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnuniyet duymakla birlikte, işbirliğimizin geliştirilip yaygınlaştırılabileceği daha birçok alan bulunduğu düşünüldüğünde, bu düzeyi yeterli görmüyoruz. önümüzdeki fırsatları ve olanakları layıkıyla değerlendirerek ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ülkelerimizin gerçek potansiyellerini yansıtacak daha üst düzeylere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum.
Bu anlayış ve kararlılıkla hareket edildiğinde, çok iyi düzeyde seyreden siyasi ilişkilerimizi pekiştirebiliriz. Hızla gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha yüksek düzeylere çıkarabiliriz.
Türkiye ile Umman arasındaki karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı siyasi ilişkilere paralel olarak, ekonomik ve ticari ilişkiler de hızla gelişiyor.Yatırımlarımızı enerji, sağlık, turizm ve lojistik sektörlerine de yayarak daha geniş bir yelpazede iş yapmanın hiç de zor olmayacağını düşünüyorum. Türkiye-Umman ikili ticaret hacmi 2014 yılında 592 milyon dolar olarak gerçekleşti. Umman’a ihracatımız 2013 yılına göre %31,5 oranında artarak 491 milyon dolar, Umman’dan ithalatımız ise %32,5 oranında azalışla 101 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Petrol yağları, demir-çelik ürünleri, kimyasal maddeler, makine ve ekipman ile inşaat malzemeleri ihracatımızın başlıca kalemlerini teşkil ediyor. Bu ürünlerin yanında Umman’a ihracatımızda potansiyel arz edebilecek ürünler arasında tekstil, kadın giyim ve ayakkabı, elektrik ve aydınlatma ekipmanları, beyaz eşya ile gıda ve konserve gıda sayılabilir. İthal ettiğimiz ürünler arasında ise, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu petrol bazlı ara maddeler ve diğer hammaddeler ile alüminyum yer alıyor.
Siyasi istikrar içinde büyüyen ekonomisi sayesinde Umman’ın geniş ölçekli altyapı yatırımlarına Türk inşaat firmalarının ilgisi de günden güne artıyor. Türk şirketleri otoyol, havaalanı ve liman inşaatlarından petrol-doğalgaz ve enerji boru hatları yapımına kadar farklı alanlarda üstlendikleri ciddi projelerle Umman’ın övgüye değer kalkınma hamlelerinde önemli başarılara imza atıyorlar. Bu bağlamda Umman’da, çoğunluğu müteahhitlik ve mühendislik sektöründe olmak üzere 30’dan fazla Türk şirketi mevcut. Bu şirketlerin Umman’daki iş hacmi 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen ve mevcut projeler toplamı olarak 2014 yılı sonu itibariyle 5,5 milyar dolar civarındadır. Türkiye’de emlak, madencilik, ticaret ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren 18 Ummanlı şirketlerin yatırım hacmi ise 10 milyon dolar dolayındadır.
4 milyon nüfusu ve hızla gelişen ekonomisiyle Körfez ve Ortadoğu bölgesinin genişleyen pazarlarından biri olan Umman‘da, yıl içinde düzenlenen çeşitli uluslararası fuarlara firmalarımızca katılım sağlanıyor. İhracatçı firmalarımız Umman’da açılan çeşitli fuarlara katılma konusunda Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimiz tarafından doğrudan ve dolaylı olarak teşvik ediliyor. Bu çerçevede, inşaat, dekorasyon, altyapı, gıda ve sağlık alanında organize edilen fuarlara ülkemizden katılımın giderek arttığı memnuniyetle gözleniyor.
Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, Umman’ın büyük çaplı belli başlı bazı projeleri zamanlıca tamamlama kararlılığı devam ediyor. Bu çerçevede, Duqm özel Ekonomik Bölgesi ve Sohar Sanayi Limanı ve Bölgesi’ndeki büyük petrokimya tesisleri ve altyapı projeleri ile Körfez Demiryolu Projesi kapsamında yer alan Umman Demiryolu Ağı Projesi ülkemiz özel sektör temsilcilerine yatırım yapmak için cazip imkanlar sunuyor.
2014 yılında yaklaşık 14.000 Ummanlı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. Turizm alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinin iki ülke arasındaki kültürel bağları da güçlendireceği kuşkusuzdur.
Umman’la askeri ilişkiler ve savunma sanayi işbirliğimizde son dönemde önemli ilerleme kaydedildi. özellikle savunma sanayisine büyük bütçe ayıran Umman’a, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin de ilgisi her geçen gün artıyor. Bu alanda Umman’a sattığımız ürünlerin gerçek potansiyelin çok altında kaldığı düşüncesiyle, ilgili Umman makamlarıyla yaptığımız temaslarda ortak yatırım ve üretim imkânları da dâhil olmak üzere, savunma sanayii alanındaki işbirliğimizin gelişmesini teşvik ediyoruz.
Ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimiz, Türk işadamlarına Umman’daki ve Ummanlı işadamlarına Türkiye’deki yatırım ve ticaret olanakları hakkında her türlü bilgi ve desteği sağlıyor. Aynı şekilde ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin arttırılması için muhataplarımızla birlikte yoğun çaba sarf ediyor.
Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası