Son Haberler

YAKLAŞAN SEÇİMLER VE EKONOMİ

Bu dönemin en önemli ayırt edici özelliği gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının zayıf seyretmesi, yine bu ülkelerin risk primlerinin dalgalı bir görünüm sergilemesi ve döviz kuru oynaklıklarının artmış olmasıdır.
ABD ekonomisi, diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla, güçlü büyümeyi gerçekleştiren icracı ülke olarak öne çıkıyor. Euro Bölgesi’nde beklentiler bir miktar düzelmekle birlikte derin ve köklü verimsizlik ile zayıf rekabet gücü hala devam ediyor. Yunanistan ve Ukrayna’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Avrupa’yı çerçeveleyen ilave belirsizlikler Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümünü bozmaya ve ek riskler oluşturmaya devam ediyor. çin’de bir büyüme modeli değişikliği yaşanıyor. Ancak bu geçiş sürecinin iyi yönetilip yönetilmediği neticeyi belirleyecektir.
TüRKİYE SEçİMLERE KRİZ ORTAMINDA GİRİYOR
Japonya ve Avrupa’daki kırılgan toparlanma ve zayıf enflasyon açısından genişlemeci para politikasının devam etmesi gerekiyor. Ekonominin büyümesi açısından kredi veren kuruluşların kredi standartlarının yumuşaması ve likidite kanallarının açılması ancak genişlemeci para politikasıyla sağlanabilir. Küresel ortamın belirleyici eğilimleri bu şekildeyken Türkiye yaklaşan seçimlere kriz ortamında giriyor.
Mevcut faiz politikaları kur baskısının en önemli nedenidir. Türk ekonomisi kur baskısından kurtulmadan büyüme dinamikleri ivme kazanamayacaktır. Ancak mevcut faiz seviyesine yapışıp kalan para politikası kur baskısının devam etmesinin en önemli nedenidir. TL’nin Dolara karşı değer kaybetmesi finansman yükünü artırıyor, Euro’ya karşı değer kazanması veya sabit kalması ise ihracat ve turizm gelirlerini azaltıcı etki yaratıyor.
YATIRIM ORTAMINA YöNELİK GüVEN ZAYIFLADI
Siyasi yönlendirmelere dayalı olarak piyasa ekonomisinin dinamik dokusu zarar gördü, ekonominin istihdam gücü düştü: Ekonomiyi düzenleyen denetleyen kurumların bir kısmının partizan yaklaşımları, bir kısmının ise araç bağımsızlığına ve günlük kararlarına yapılan politik müdahaleler yatırım ortamına olan güveni zayıflattı.
Her seçim iktidar veya iktidar içerisinde kadro değişikliği ile sonuçlanır. Yaklaşan seçimlere kriz ortamında giriliyor olması mutlak surette meclis aritmetiğine yansıyacaktır. Türkiye bütçe disiplini adı altında maliye politikalarının canlandırıcı etkisini göz ardı ediyor.
gr.jpg
TüRKİYE’NİN MALİ POLİTİKASINI ETKİNLEŞTİRMELİ
Yavaşlayan ekonomik büyüme olgusuna karşı Türkiye dâhil birçok ülke kayıtsız kalıyor. Petrol fiyatlarının gelişimi ve güçlü dolar küresel olarak hem zorluk hem de fırsatlar yaratıyor. Bu da kısa vadeli görünümü ümitsizleştiriyor. Hâlbuki yapısal reformların hızlandırılması şarttır. Hizmet, ürün ve işgücü piyasaları, enerji, ticaret liberalizasyonu ve rekabet teşviki açılarından yapısal reformların gerçekleştirilmesi zorunluluk haline geldi.
Türkiye’nin mali politikasını etkinleştirmesi gerekiyor. özel sektörü dışlayıcı bir etki üretmeden alternatif finansman koşulları yaratılması, emek piyasası üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve yüksek sosyal getirileri olan projeler üzerinde harcama yönünde odaklanılması yoluyla makro büyümeyi destekleyici bir rol oynamaya başlaması için Türkiye’nin mali politikasını etkinleştirmesi gerekiyor.
CİDDİ KRİZ OLASILIĞI GöRüNMüYOR
Japonya ve Avrupa’daki kırılgan toparlanma ve zayıf enflasyon açısından devam ettirilen genişlemeci para politikası Türkiye’nin dış fonlamasında kaldıraç rolü görüyor.
Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığa paralel olarak Türkiye ekonomisinde de dalgalanmalar yaşanmıştır. Küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bu dönem Türkiye ekonomisi açısından çeşitli fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkardı. Son birkaç ayda ilave risklerin oluşmasına rağmen Türkiye ekonomisinde ciddi bir kriz olasılığı henüz ortaya çıkmadı. TL’nin son dönemlerde ciddi şekilde negatif yönde ayrışması ve Türkiye’nin risk primlerinde (CDS oranları) 2015 yılbaşından beri bariz bir yükseliş trendine girmiş olması, artan risklerin büyük ölçüde yurtiçi kaynaklı olmasının temel göstergeleridir.

Makro Analiz

Orhan ökmen

JCR Eurasia Rating Başkanı

okmen@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası